Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pořád bohoslužeb a ohlášky ve farnostech

Zborovice – Litenčice – Hoštice

 

 

Pro všechny farností platí:
platí účast na Mši sv.
rozestupy 2 m, roušky, dezinfekce rukou, a ostatní opatření jako v u ostatních společných místech...
Zborovice - stále prosím o rozdělení se do dvou skupin, tímto splníme podmínku hygienického opatření. K tomu patří i nošení roušek, dezinfekce rukou a uchování minimálního rozestupu 2m, v prostoru kostela.

 

 

1.

květen

So

Sv. Josefa, Dělníka

Zborovice

17

Farníci – Medlov, Troubky

Františku, Vincence Menšíkovy a syna Josefa

2.

květen

Ne

5. neděle velikonoční

Zborovice

730

Farníci – Zborovice

† Annu a Floriána Valigurských a rodiče z obou stran

Litenčice

915

Modleme se za celou farnost, za všechny zemřelé a za nás přítomné, nemocné, zvláště prosíme za hasiče, aby jejich patron sv. Florián, vyprošoval hojnost Božího požehnání

Hoštice

1045

K Božímu Milosrdenství svěřujeme † a živou rodinu, s poděkováním za všechno…

 

7.

květen

 

Zborovice

18

Agnieszka… 5

1. pátek v měsíci… - adorace (votivní s L.)

8.

květen

So

Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Ukončení II. světové války

Zborovice

17

Farníci – Medlov, Troubky

Agnieszka… 6

9.

květen

Ne

 

6. neděle velikonoční

 

Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě

 

Den matek

Zborovice

730

Farníci – Zborovice

Anna Ševčíková a †††

Litenčice

915

Agnieszka… gregorianka 7

Hoštice

1045

Modleme se za všechny farníky…, za všechny zemřelé, zvláště z rád občanů, padlých během II. světové války

 

  1. V liturgii vzpomínáme…
  2. Dnes první neděle v měsíci. Růže růžencové mají změnu růžencových lístků… Před námi nový měsíc květen. V týdnu budeme prožívat první středa, čtvrtek a pátek. V květnu na první neděle jsme slavili spolu s hasiči Mše sv. z přímluvou patrona sv. Floriána. Dnes taková Mše sv. bude sloužena za všechny naše hasiče v Litenčicích…
  3. Charitní pečovatelská služba - nabídka pomoci - Milí kněží, drazí věřící, Charitní pečovatelská služba nabízí pomoc i v našich farnostech a obcích celého kroměřížského děkanátu. Víte-li o někom ve vašem okolí, kdo by tuto pomoc mohl využít, neváhejte nás kontaktovat. V příloze posílám malý letáček, který můžete vyvěsit na nástěnkách v kostelích, nebo informovat věřící.
  4. Ve Zborovicích májové pobožností budou bývat po Mši sv. podle vzoru: mariánská píseň, čtení/promluva, píseň k Adoraci, litanie…, píseň před požehnáním/ modlitba, požehnání… mariánská píseň…
  5. Zborovice – pokud počasí dovolí, příští neděli ve 14 hod. májová pobožnost u kapličky sv. Jana Sarkandra… v případě deště v kostele…
  6. Zborovice - Od dnešního dne změna večerní Mši sv., budou bývat v 18 hod. Mše sv. prozatím do konce května budou rozdělené jako doposud: na sobotu večer a neděli.

Děkuji za dnešní sbírku. ZKDUPZ

 

*****************************

----------------z: https://www.pastorace.cz/primluvy

 Duchovní přijímání 

         Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já tebe chci dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

 

___________________

nahoru

úvodní stránka