Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pořád bohoslužeb a ohlášky ve farnostech

Zborovice – Litenčice – Hoštice

 

 

Pro všechny farností platí:
platí účast na Mši sv.
rozestupy 1,5 m, roušky, dezinfekce rukou, a ostatní opatření jako v u ostatních společných místech...

 

 

 

23.

leden

Ne

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Sbírka Bible

Zborovice

730

Ludmila a Jozef Jablunkovy a rodiče z obou stran

Hoštice

930

Modleme se za všechny farníky, za všechny zemřelé o radost věčného života a za nás přítomné, nemocné, s prosbou o Boží požehnání

24.

leden

Po

Památka sv. František Saleský, bp uč.

Zborovice

17

Podziekovanie za 84 lata Genonefy Gasiorek, z prosba o odpuszczenie grzechow

25.

leden

Út

Svátek Obrácení svatého Pavla

Zborovice

17

† rocz. Piotr Luka

26.

leden

St

Památka sv. Timotej a Titus, bp

Zborovice

17

O madrosc, zdrowie dla dzieci… na caly II.sem.

27.

leden

Čt

sv. Anděla Mericiová, p.

Zborovice

17

† Krzysztof Labuda…

28.

leden

Památka sv. Tomáš Akvinský, kn. uč.

Zborovice

17

† Krzysztof Labuda…

29.

leden

So

 

Troubky

17

 

30.

leden

Ne

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zborovice

730

Modleme se za všechny farníky, zvláště za ženy z naši farnosti, u příležitosti svátku NMP-Hromniční s prosbou o požehnání všem ženám, maminkám a babičkám

Litenčice

930

Františka Srostlíka a rodiče

 

  1. Mše sv. v týdnu:  …
  2. Úterý. Vrcholí Týden modliteb za jednotou křesťanů. Mše sv. v 17 hod ze svátku sv. Pavla.
  3. Sobota. V Troubky – Mše sv.
  4. Zborovice. Začátkem roku je možné podpořit finančním darem tzv. květinovou výzdobu kostela. Podle výší získaného daru, peníze je možné použit během roku na zakoupení květinové výzdoby, která pak obohacuje, okrašluje prostor kostela aspoň nějakých liturgických slavností. V zadní části, na lavici je k tomu určena pokladnička – bude otevřená na začátku února.
  1. Litenčice, Hoštice – příští neděli je Mše sv. v Litenčice, z  Hoštice odjezd v 9.15 hod.
  1. Děkuji za všechny finanční dary. ZKDUPZ.
  1. X. Světové setkání rodin. Rodinná láska: Povolání a cesta ke svatosti se bude konat v Římě ve dnech 22. až 26. června 2022 jako vyvrcholení Roku rodiny. www.rodiny.cz/10-svetove-setkani-rodin/.

 

***

 

Drazí

posílám vám 2 plakáty s nabídkou pro mládež ve vašich farnostech. Jeden je pozvání na postní duchovní obnovu. Bude v termínu 4. - 6. března. Je to první víkend po Popeleční středě a může to tak pro mladé být dobrý začátek postní doby. Druhý je pozvání na adorace za mládež. V únoru se uskuteční ve Zdounkách. Nabídněte tyto adorace i svým farníkům. Možná se někteří rádi připojí k modlitbě. Prosím, abyste mladé zkusili oslovit i osobně a případně je např. na adoraci doprovodili. Moc vám děkuju za spolupráci. P. Petr Káňa.

***

Neděle Božího Slova

Dopis ředitele Biblického díla, k neděli Božího Slova. 23. leden 2022. Přečtěte prosím při všech bohoslužbách 3. neděli v mezidobí dne 23. 1. 2022. Vážení přátelé, obracím se na vás o 3. neděli v liturgickém mezidobí, která se v katolické církvi po celém světě slaví jako neděle Božího slova. Podle výzvy papeže Františka uvažujeme teď v církvi o tom, jak bychom mohli ještě důsledněji jít společně cestou, kterou nás všechny vede Bůh dějinami. Ať už patříme ke kterékoli části Božího lidu nebo se na jakémkoli stupni podílíme na přípravě synodu o synodalitě, uvědomujeme si, jaký význam má Písmo svaté pro celý tento proces. Novozákonní Skutky apoštolů dokládají na mnoha místech, jak samozřejmé bylo pro vznikající církev, že se každý z věřících podílel svým nenahraditelným způsobem na životě církevního společenství. Neděle Božího slova je pro nás příležitostí, abychom si tyto základy znovu připomínali a pokusili se na nich dál tvořivě stavět. O neděli Božího slova se podle rozhodnutí České biskupské konference koná ve všech farnostech sbírka na podporu biblického apoštolátu. Rád bych vám všem poděkoval za vaši velkorysou podporu, ať už ji provádíte modlitbou nebo finanční podporou. P. Petr Chalupa. Ředitel Českého katolického biblického díla.

 

 

 

Pamatujeme: že platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět platí povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně.

 

 

 

___________________

nahoru

úvodní stránka