Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úmysly Mše Svaté

Pořád bohoslužeb a ohlášky ve farnostech

Zborovice – Litenčice – Hoštice

 

V případě nutné potřeby, rad posloužím svátosti pomazání nemocných

Mše sv. sloužené jsou bez účasti „lidu“, tzv. v soukromí, ale pokud by někdo chtěl nechat sloužit Mši sv., je to možné, prosím však o takovou informaci.

 

 

enlightenedenlightenedenlightenedDomácí liturgie Velikonočního třídenníenlightenedenlightenedenlightened

Příprava na 1. svaté přijímání - 1. Vysvoboď 

 

Základní modlitby - pro rodinu

 

Domaci-liturgie-dospeli-Nouzovy-stav-2020

 

z: https://www.pastorace.cz/primluvy

 


5.

duben

Ne

Květná neděle

 

    Modleme se za všechny farníky… zvláště za všechny nemocné z naších rodin a všechny, kteří musejí zůstat doma

 

 

6.

duben

Po

Pondělí svatého týdne

 

†Marii a Josefa Špůrkovy, +manželé Sobkovy, +sestry Divinské a živou rodinu Danielovou, + Marii Rychovou, živou rodinu a †††, +Bronislavu Konvičnou, vnučku Veroniku a živou rodinu Kamasovou, +Karla a Marii Mrkvánkové

7.

duben

Út

Úterý svatého týdne

 

+Josefa a Petra Lejlovy, + Miloslava Hendrycha, syna, dceru, za + a živou rodinu Nýdrlovou a za odpuštění a uzdravení vztahu.

8.

duben

St

Středa svatého týdne

 

+ Stanislava a Františka Reka, + manželé Antonii a Jaroslava Rekovy a sourozence Humplíkovy, + Viktora Lejdeho, živou rodinu, za manžela Jaroslava

9.

duben

Čt

Zelený Čtvrtek

 

 

 

 

10.

duben

Velký Pátek

 

 

 

11.

duben

So

Bílá Sobota

 

Dary na Boží hrob v Jeruzalémě

 

 

12.

duben

Ne

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

 

Sbírka na Kněžský seminář AO

 

 

13.

duben

Po

Pondělí – oktáv velikonoční

 

 

 

Mše sv. sloužené jsou bez účasti „lidu“, tzv. v soukromí, ale pokud by někdo chtěl nechat sloužit Mši sv., je to možné, prosím však o takovou informaci.

V naší farnosti nebudou bohoslužby v neděli i v týdnu

sledujte Mši sv. skrze rádio nebo obrazovku, níže můžete zvolit:

1. https://mseonline.cz/

2. přenosy bohoslužeb do 22. března 2020

  

 

Pamatujeme o modlitbě z kancionálu a možnosti duchovního přijímání. Zvláště, kdy se zúčastníme živého přenosu a to každý den.

 

 

 

042 – Duchovní přijímání

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

 

Modlitba věřících 5. 4. 2020

Pán Ježíš se pro nás ponížil a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto se důvěrou modleme:

  1. Prosme o Ducha svatého pro pastýře, aby neopustili Boží lid. Kéž církev zakouší útěchu Božího slova, svátostí a modlitby.
  2. Prosme za všechny zdravotníky a ty, kdo se podílejí na fungování státu.
  3. Prosme za všechny nemocné, trpící a také za oběti coronaviru.
  4. Prosme o moudrost pro naši vládu a odpovědné činitele, aby jejich rozhodnutí vedla ke stabilitě a řešení současné situace.
  5. Prosme o ochranu všech zemí, kde pandemie přináší hrozbu zhroucení demokracie nebo zavládnutí chaosu.
  6. Prosme o milost obrácení pro ty, kdo situace pandemie zneužívají pro svůj neoprávněný prospěch.
  7. Prosme o dar vláhy a dobrého počasí pro přírodu v naší zemi.
  8. Prosme o Boží pomoc pro rodiče a pedagogy pečující o děti v karanténě.

 

Všemohoucí a milosrdný Bože, pohleď na naše trápení, potěš nás, své syny a dcery a otevři naše srdce naději, abychom pociťovali, že nám jako otec zůstáváš stále nablízku. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého

žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

 

___________________

nahoru

úvodní stránka