Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úmysly Mše Svaté

Pořád bohoslužeb a ohlášky ve farnostech

Zborovice – Litenčice – Hoštice

 

 

 

18.

leden

So

Památka. Panna Maria, Matka jednoty křesťanů

 

Týden modliteb za jednotu křesťanů do 25. ledna

Troubky

17

† Ladislava Trňáka

19.

leden

Ne

2. neděle v mezidobí

 

Větší sbírka pro farnost

Zborovice

730

  za všechny zemřelé o radost věčného života a za nás přítomné, nemocné, s prosbou o Boží požehnání

Litenčice

915

 

Hoštice

1045

† Marii Kadlecovou, Boženu Komendovou , otce a syna Jiřího a Jiřího Polišenského a živou rodinu

20.

leden

Po

sv. Fabián, p. muč., sv. Šebestián, muč.

Zborovice

7

† Aniela Owsiak

21.

leden

Út

sv. Anežka Římská, p. muč.

Zborovice

7

† Karolina Fitak

25.

leden

So

Svátek Obrácení svatého Pavla

Troubky

11

Pohřební boh. † Ladislav …

Zborovice

17

† Karolina Fitak

26.

leden

Ne

3. neděle v mezidobí

Zborovice

730

† Karolina Fitak

Litenčice

915

    Modleme se za všechny farníky, za všechny zemřelé o radost věčného života a za nás přítomné, nemocné, s prosbou o Boží požehnání

Hoštice

1045

† Stanislava Hanáka a živou rodinu

 

 

  1. Bože, prosíme Tě za všechny křesťany, aby si všichni byli vědomí, že se pro celý svět stávají svědky Ježíše Krista
  2. Bože, sešli nám úrodný déšť, zavlaž svou nebeskou rosou vyprahlou půdu
  3. Bože, očisti nás z nespravedlivých názorů o jiných, překonej v nás všelijaké představy a veď církve do jednoho společenství s tebou.
  4. Bože, proměň naše srdce, abychom se stávali více nástroji a prostředníky Tvého uzdravení světa a člověka.
  5. Bože, prosíme Tě na úmysl Mše sv. …
  6. Bože, dovol nám zbavit se vlastních obav, předsudků, stereotypů a lépe pochopit sebe navzájem a nových lidí hledajících mezí námi svého domu.

 

***********************

 

Ohlášky

 

  1. Před námi Týden modliteb za jednotu křesťanů. Prosíme v naších modlitbách podle slov Pána Ježíše, „aby všichni byli jedno“. To jsou prosebné dny stanovené v naší diecézi. V týdnu je možné modlit se novenu před obrácením sv. Pavla: litanii k sv. Pavlu anebo ke všem svatým.
  2. Zborovice. Organizovaná je mimořádná sbírka na květinovou výzdobu, která slouží během celého roku. Finančním darem je možné přispět, a to do naší farní pokladničky, umístěné za lavicemi. Pokladnička se otevře koncem února.

 

  1. Poděkování za Tříkrálovou sbírku… text níže…

 

  1. Děkuji za dnešní větší svírku. ZKDUPZ.

 

V Olomouci 14.1.2020

Milí koledníci Tříkrálové sbírky,

děkujeme Vám za to, že jste i letos vyšli koledovat v 5 814 skupinkách a přinesli jste tak mnoha lidem radost. Někteří se s vámi radovali z narození Pána Ježíše, jiné potěšil váš zpěv a úsměv a všem jste dali příležitost udělat něco dobrého pro druhé, přispět na pomoc potřebným lidem. Peníze, které jste vybrali, sice ještě nejsou všechny spočítané (viz https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/  ), ale zkuste Vy spočítat, s kolika lidmi jste se při koledování setkali. Kolik bylo těch, kteří se díky vám stali o něco lepšími, protože dokázali přispět na pomoc potřebným? Kolik jich asi bylo v celé republice, ve které letos koledovalo 24 916 skupinek?

Děkujeme Vám, Vašim rodičům, vedoucím skupinek, koordinátorům, kněžím, všem, kdo jste se do tříkrálové sbírky zapojili.

 

P. Bohumír Vitásek, prezident ACHO

Václav Keprt, ředitel ACHO

 

 

 

 

___________________

nahoru

úvodní stránka