Jdi na obsah Jdi na menu

Setkání rady farnosti a pastorační plán na 2022

 

 

Setkání rady farnosti:

Protokol duben ekon rady FaZborovice 2022

Protokol zasedani Zb a Ho listopad 2021

Protokol zasedani FaLitencice 29.5.2021

Protokol setkani rady Hostice 25.5.2021

Protokol zasedani ekon. FaZborovice 24.5.2021

Protokol zasedani ekon. FaZborovice 26.6.2020

 

Protokol setkani rady Hostice 1.11.2019

Protokol setkani rady Hostice 28.11.2019

Protokol setkani rady Litencice 1.11.2019

Protokol setkani rady Litencice 28.11.2019

Zasedani ekonomicke rady FaZb 27.11.2019

Zasedani ekon rad 30.7.2019 FaZborovice

 

 

 

Pastorační plán na 2020 / 2021

Zborovice Litenčice Hoštice

 

10.

leden

Ne

Svátek – Křtu Páně

Zborovice

730

 

Litenčice

915

 

Hoštice

1045

 

24.

leden

Ne

3. neděle v mezidobí

 

Neděle Božího slova

Zborovice

730

Čteme Písmo Svaté

Litenčice

915

Hoštice

1045

14.

únor

Ne

6. neděle v mezidobí

Zborovice

730

Den modliteb za nemocné

Litenčice

915

Společné udělování

Svátost pomazání nemocných

Hoštice

1045

17.

únor

St

Popeleční středa

 

 

Začátek postní doby

25.

březen

Čt

Slavnost Zvěstování NMP

 

Den modliteb za počatý život

 

 

 

   Modleme se za úctu k počatému životu a za nenarozené děti…

26.

březen

Sv. Lotra – Dobrého

 

 

Arcidiecézní setkání mládeže…

27.

březen

So

 

 

 

28.

březen

Ne

Květná neděle

Zborovice

730

Začíná Velký Týden

Litenčice

915

Hoštice

1045

1.

duben

Čt

Zelený Čtvrtek

Olomouc

930

Triduum sacrum

 

Litenčice

Hoštice

17

Zborovice

19

2.

duben

Velký Pátek

 

 

 

3.

duben

So

Bílá Sobota

 

Celodenní adorace u Božího Hrobu

Hoštice

Litenčice

9

17

pokladnička – Dary na Boží hrob v Jeruzalémě

Zborovice

730

19

pokladnička – Dary na Boží hrob v Jeruzalémě

Vigilie zmrtvýchvstání Páně

Litenčice

Hoštice

17

 

Zborovice

1930

4.

duben

Ne

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

 

Sbírka na Kněžský seminář AO

 

Zborovice

730

Největší křesťanský svátek

Litenčice

915

Hoštice

1045

5.

duben

Po

Pondělí – oktáv velikonoční

Zborovice

730

 

Litenčice

915

Hoštice

1045

11.

duben

Ne

Slavnost Božího Milosrdenství

Zborovice

730

Žehnání obrazů Božího Milosrdenství

Zasvěcení se Božímu Milosrdenství

Litenčice

915

Hoštice

1045

25.

duben

Ne

4. neděle velikonoční

 

Den modliteb za povolání

 

Sbírka na křesťanská media

Zborovice

730

Modlíme se za kněžská povolání

Litenčice

915

Hoštice

1045

30.

duben

Sv. Zikmunda, muč.; Sv. Pia V. pap.

 

 

U večerní Mši sv. zahájení májových pobožností

1.

květen

So

Sv. Josefa, Dělníka

 

 

Zasvěcení se sv. Josefu

2.

květen

Ne

5. neděle velikonoční

Zborovice

730

Modleme se za celou farnost, za všechny zemřelé a za nás přítomné, nemocné, zvláště prosíme za hasiče, aby jejich patron sv. Florián, vyprošoval hojnost Božího požehnání

Litenčice

915

Hoštice

1045

4.

květen

Út

Sv. Floriána muč.

 

 

Patron hasičů…

6.

květen

Čt

Památka sv. Jana Sarkandra, k. a muč.

 

 

Pout´ k sv. Sarkandrovi

8.

květen

So

Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Ukončení II. světové války

 

 

Modlitba za padlé vojáky

9.

květen

Ne

 

6. neděle velikonoční

 

Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě

 

Den matek

Zborovice

730

Modleme se za všechny farníky…, za všechny zemřelé, zvláště z rád občanů, padlých během II. světové války – o radost věčného života

    

Modlitba za maminky

Litenčice

915

Hoštice

1045

13.

květen

Čt

Panny Marie Fatimské

 

 

Dnes je Slavnost Nanebevstoupení Paně prenesena na nedeli

14.

květen

Svátek sv. Matěje, apoštola

 

 

 

Zahájení 9. denní novena před

Sesláním Ducha Svatého

16.

květen

Ne

Slavnost Nanebevstoupení Páně

 

Větší sbírka pro farnost

Zborovice

730

 

Litenčice

915

Hoštice

1045

23.

květen

Ne

Slavnost Seslání Ducha Svatého

 

Sbírka na církevní školy v diecézi

Zborovice

730

Veni creator…

Litenčice

915

Hoštice

1045

24.

květen

Po

Památka Panny Marie, Matky církve

 

 

Modlitba za církev

27.

květen

Čt

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

 

 

Modleme se za kněze…

29.

květen

So

bl. Voršila p.

Litenčice – ADORAČNÍ DEN, modlitby o povolání a za bohoslovce

Litenčice

17

 

18

  • společná Adorace…

Modleme se za všechny farníky, za všechny zemřelé o radost věčného života a za nás přítomné, nemocné, s prosbou o Boží požehnání

Hostice

1130

Svatba – obřad[Praha Nevěřící a Opava věřící]

30.

květen

Ne

Slavnost Nejsvětější Trojice

Zborovice

730

Ukončení májových pobožností

 

Litenčice

915

Hoštice

1045

1.

červen

Út

Památka Sv. Justina, muč.

 

Den dětí

 

 

Začátek červnové pobožností

Modleme se za dětí

5.

červen

So

Památka Sv. Bonifáce, bp a muč.

 

Den životního prostředí

Hoštice

17

Možná?

 

Průvod Božího Těla – slavnost

6.

červen

Ne

Slavnost Božího Těla a Krve Páně

 

Adorace – v kostele

Zborovice

730

Litenčice

10

 

 

11.

červen

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

 

 

Zasvěcení farností Božskému Srdcí Páně

 

 Odpust Lipnica Wielka

12.

červen

So

Památka - Neposkvrněného srdce Panny Marie

 

 

Malá hodová slavnost – Troubky

13.

červen

Ne

11. neděle v mezidobí

Zborovice

730

 

Pobožnost u kaple sv. Antonína…

Litenčice

915

 

Hoštice

1045

 

18.

červen

 

 

 

 

Arcidiecézní setkání dětí…

26.

červen

So

 

Hoštice

17

Hodová slavnost

 

– Litenčice

27.

červen

Ne

 

Hodová Slavnost

Litenčice

 

13. neděle v mezidobí

Zborovice

730

Litenčice

10

29.

červen

Út

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

 

 

5.

červenec

Po

Slavnost sv. Cyrila mnicha a Metoděje bp, Patronů Evropy a Moravy

 

 

Hlavní Pouť Velehrad…

25.

červenec

Ne

17. neděle v mezidobí

Zborovice

730

 

Litenčice

915

 

Honětice

1045

Male hody – Honětice

    Modleme se za všechny farníky…

26.

červenec

Po

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

 

 

 Patronka Honětic

6.

srpen

Svátek Proměnění Páně

 

 

 

 

1. pátek v měsíci… - adorace

14.

srpen

So

Památka Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, k. a muč.

Strabenice

10

Male hody – za farníky… zvláště občany Strabenic

15.

srpen

Ne

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 

Větší sbírka pro farnost

Zborovice

730

Žehnání květin a bylínek

Litenčice

915

Hoštice

1045

16.

srpen

Po

Sv. Štěpána Uherského krále

 

 

Odpust Lipnica Mala

22.

srpen

Ne

21. neděle v mezidobí

 

Den obětí náboženského násilí

Litenčice

730

 

Medlov

9

Malé hody – za farníky… a zvláště občany Medlova

Hoštice

1045

24.

srpen

Út

Svátek Sv. Bartoloměje, apoštola

 

 

Patron Zborovic

26.

srpen

Čt

NMP – Čenstochovské (Kiczory)

 

 

Odpust - Kiczory

28.

srpen

So

Památka Sv. Augustina, bp a uč.cír.

Hoštice

17

Hodová slavnost – za farnost, zvláště občany Zborovic a farníky

29.

srpen

Ne

 

Hodová slavnost Zborovice

 

 

22. neděle v mezidobí

Zborovice

730

Litenčice

915

1.

září

St

Sv. Jiljí op.; sv. Bronislava p.

 

Den modliteb za péčí o stvoření

 

 

Začátek školního roku

 

Patron Hoštice

4.

září

So

 

Litenčice

17

 

5.

září

Ne

 

Hodová slavnost Hoštice

 

 

23. neděle v mezidobí

Zborovice

730

Dožínková Mše sv.

    Poděkování za úrodu a ochranu před různými přírodními katastrofami…

 

Hoštice

10

Hodová slavnost – za farníky… z modlitbou za účastníky hodové slavnosti a za občany Hoštic a farníky

12.

září

Ne

24. neděle v mezidobí

Zborovice

730

 

Litenčice

915

 

Hoštice

1045

Dožínková Mše sv. -  za farníky…

Poděkování za úrodu a ochranu před různými přírodními katastrofami…

16.

září

Čt

Památ. – sv. Ludmily, mučednice

 

Den církevních škol

 

 

Společná Pouť Děti

s náboženství…

19.

září

Ne

25. neděle v mezidobí

 

Větší sbírka pro farnost

 

Den neslyšících

Zborovice

730

Litenčice

915

Dožínková Mše sv. – za farníky…

Poděkování za úrodu a ochranu před různými přírodními katastrofami…

Hoštice

1045

 

25.

září

So

 

Kunkovice

15

Malé hody – za farníky zvláště občany z Kunkovic

26.

září

Ne

26. neděle v mezidobí

Zborovice

730

 

Litenčice

915

 

Hoštice

1045

 

28.

září

Út

Slavnost – sv. Václava, muč., hlavního patrona českého národa

 

 

Patron Kunkovice

29.

září

St

Svátek - sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

 

 

 

2.

říjen

So

Památka Svatých andělů strážných

 

 

Farní

Pouť Svatý Hostýn

 

3.

říjen

Ne

27. neděle v mezidobí

Zborovice

730

 

Litenčice

915

Hoštice

1045

9.

říjen

So

Sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, muč.

Sv. Jana Leonardiho, kn.

Olomouc

 

Pouť děkanátu Kroměříž – Za obnovu rodin a kněžská povolání…

24.

říjen

Ne

30. neděle v mezidobí

 

 

Zborovice

730

 

Den modliteb za misie

 

Sbírka na misie

Litenčice

915

Hoštice

1045

25.

říjen

Po

Slavnost  VÝROČÍ POSVĚCENÍ CHRÁMU

 

 

Slavnost farních kostelů

    

31.

říjen

Ne

Slavnost  VÝROČÍ POSVĚCENÍ CHRÁMU

Zborovice

730

Litenčice

915

Hoštice

1045

1.

listopad

Po

Slavnost Všech Svatých

 

 

 

Modlitba za naše zemřelé –

Pobožností na hřbitově

 

2.

listopad

Út

Památka vzpomínka na všechny Věrné Zemřelé

 

 

7.

listopad

Ne

32. neděle v mezidobí

Zborovice

730

 

Litenčice

915

Modleme se za všechny farníky, za všechny zemřelé o radost věčného života a za nás přítomné, nemocné, s prosbou o Boží požehnání

 

VII. hubertská (loni nebyla)

Hoštice

1045

 

14.

listopad

Ne

33. neděle v mezidobí

 

Sbírka na Charitu

 

Den chudých

Zborovice

730

 

Sbírka na Charitu

 

Litenčice

915

Hoštice

1045

21.

listopad

Ne

Slavnost Ježíše Krista Krále

 

Větší sbírka pro farnost

Zborovice

730

Zasvěcení se Kristu Králi

Poděkování za celý rok

Litenčice

915

Hoštice

1045

28.

listopad

Ne

1. adventní neděle

 

Adorace

Zborovice

730

Začíná advent

Litenčice

915

Hoštice

1045

17.

prosinec

 

 

 

 Prosebné dny…

24.

prosinec

Adama i Evy

Vigilie Narození Ježíše

Hoštice

 

Vigilie

Božího Hodu

Litenčice

 

Zborovice

 

25.

prosinec

So

Slavnost Narození Ježíše – Boží Hod vánoční

Zborovice

730

Boží hod Vánoční

Litenčice

915

Hoštice

1045

26.

prosinec

Ne

Svátek – Svaté Rodiny

Ježíše, Marie a Josefa

Zborovice

730

Žehnání manželům

 

Litenčice

915

Hoštice

1045

27.

prosinec

Po

Svátek sv. Jana, apošt. a Evang.

 

 

Žehnání vína…

30.

prosinec

Čt

Adorační den Zborovice

Zborovice

8

1630

Zahájení adorace, modlitba Anděl Páně,

Společné ukončení adorace s modlitbou a požehnáním

17

    Modleme se za všechny farníky…

31.

prosinec

Sv. Silvestra I., p.

 

 

 

Konec roku 2021

 

1

So

Slavnost Matky Boží Panny Marie

Nový Rok

Zborovice

730

Modlitba…

na začátek Nového Roku 2022

Litenčice

915

Hoštice

1045

2

Ne

2. neděle po Narození Páně

Zborovice

730

Adorace s modlitbou…

Litenčice

915

Hoštice

1045