Jdi na obsah Jdi na menu
 


Setkání rady farnosti a pastorační plán na 2020

 

 

Setkání rady farnosti:

Protokol zasedani ekon. FaZborovice 26.6.2020

 

Protokol setkani rady Hostice 1.11.2019

Protokol setkani rady Hostice 28.11.2019

Protokol setkani rady Litencice 1.11.2019

Protokol setkani rady Litencice 28.11.2019

Zasedani ekonomicke rady FaZb 27.11.2019

Zasedani ekon rad 30.7.2019 FaZborovice

 

 

 

 

 

 

Pastorační plán na 2019 / 2020

Zborovice Litenčice Hoštice

1.

leden

St

Slavnost Matky Boží Panny Marie

Nový Rok

 

Světový den modliteb za mír

Zborovice

730

Zahájení Nového roku 2020

a

Žehnání koledníkům Tříkrálové

Litenčice

915

Hoštice

1045

12.

leden

Ne

Svátek – Křtu Páně

Zborovice

730

Končí vánoční doba

Litenčice

915

Hoštice

1045

1.

únor

So

Pouť hromniční

Štern…

930

Pouť do Šternberka

Modlitby matek a otců

9.

únor

Ne

5. neděle v mezidobí

Zborovice

730

Udělování svátosti pomazání nemocných

Litenčice

915

Hoštice

1045

23.

únor

Ne

7. neděle v mezidobí

Zborovice

730

Končí liturgice mezidobí

Litenčice

915

Hoštice

1045

26.

únor

St

Popeleční středa

Zborovice

18

Začíná Doba postní

25.

březen

St

Slavnost Zvěstování NMP

Zborovice

17

 

Den modliteb za počatý život

 

3.

duben

 

Zborovice

17

Zpovědní den – Zborovice

  1. pátek – Adorace
  2. zpověď

4.

duben

So

 

 

 

 

 

Setkání mládeže

4. dubna – Setkání mládeže v děkanátech

 

5.

duben

Ne

Květná neděle

Zborovice

730

 

Památka vjezdu Ježíše do Jeruzaléma

 

Žehnání kočiček

 

Litenčice

915

Hoštice

1045

9.

duben

Čt

Zelený Čtvrtek

Olomouc

 

Triduum sacrum

 

 

Hoštice

Litenčice

17

Zborovice

19

10.

duben

Velký Pátek

Hoštice

Litenčice

17

Zborovice

19

11.

duben

So

Bílá Sobota

 

Dary na Boží hrob v Jeruzalémě

Adorace

9

17

Hoštice

Litenčice

Adorace u Hrobu Ježíše

730

19

Zborovice

Litenčice

Hoštice

17

Začátek velikonoční doby

 

Oktáv velikonoční

 

Památka Zmrtvýchvstání Ježíše Krista

Zborovice

1930

12.

duben

Ne

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

 

Sbírka na Kněžský seminář AO

Zborovice

730

Litenčice

915

Hoštice

1045

13.

duben

Po

Pondělí – oktáv velikonoční

Zborovice

730

Litenčice

915

Hoštice

1045

19.

duben

Ne

Slavnost Božího Milosrdenství

 

Větší sbírka pro farnost

Zborovice

730

 

Možnost žehnání

Obrazu Božího Milosrdenství

 

Litenčice

915

Hoštice

1045

1.

květen

Sv. Josefa, Dělníka

Zborovice

18

 

Modlitba za všechny pracujících na přímluvu sv. Josefa

 

2.

květen

So

Památka sv. Atanáše, bp a uč.cír.

Zdislavice

16

    

   Slavnost – Mše sv. u které zvláště prosíme za hasiče, aby jejich patron sv. Florián, vyprošoval hojnost Božího požehnání

 

3.

květen

Ne

4. neděle velikonoční

 

 

 

 

 

Sbírka na křesťanská media

 

 

 

 

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

Zborovice

730

 

Modlitba za povolání

 

Modlitba na přímluvu sv. Floriána za všechny zemřelé a za přítomné, nemocné hasiče, aby jejich patron sv. Florián, vyprošoval hojnost Božího požehnání

 

Litenčice

915

Hoštice

1045

29.

květen

 

 

 

 

Litenčice – ADORAČNÍ DEN, modlitby o povolání a za bohoslovce

Adorace 9-16.30

Mše sv. 17

 

31.

květen

Ne

Slavnost Seslání Ducha Svatého

Zborovice

730

Končí velikonoční doba

Litenčice

915

Hoštice

1045

13.

červen

So

Památka sv. Antonína z Padovy, k. a uč.cír

Troubky

17

Malé hody – Neposkvrněného srdce Panny Marie

14.

červen

Ne

Slavnost Božího Těla a Krve Páně

Zborovice

730

Průvod Božího Těla

Litenčice

10

 

 

16.

červen

Út

 

Svatý Hostýn

 

 

Pouť kněží za vlastní posvěcení

 

28.

červen

Ne

13. neděle v mezidobí

 

 

Hodove slavnosti v Litenčicích

Litenčice

10

 

 

29.

červen

Po

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

 

 

5.

červenec

Ne

 

Zborovice

730

Slavnost sv. Cyrila mnicha a Metoděje bp, Patronů Evropy a Moravy

Litenčice

915

Hoštice

1045

26.

červenec

Ne

17. neděle v mezidobí

 

 

Zborovice

730

Malé hody – za farností – zvláště občany Honětic a farníky

 

 

 

 

Litenčice

915

Honětice

1045

 

 

 

Hoštice

1045

 

 

 

 

15.

srpen

So

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Strabenice

10

Malé hody – za farníky, zvláště občany Strabenic

23.

srpen

Ne

21. neděle v mezidobí

Litenčice

730

Malé hody – za farníky a zvláště občany Medlova

Medlov

9

Hoštice

1045

29.

srpen

30.

srpen

So

Ne

Památka Umučení svatého Jana Křtitele

22. neděle v mezidobí

 

 

Hodové slavnosti Zborovice

za farností, zvláště občany Zborovic a farníky

Zborovice

730

6.

září

Ne

23. neděle v mezidobí

 

Adorace

Zborovice

730

Dožínková Mše sv. - 

 

 

 

 

Hoštice

10

Hodová slavnost – za farností, zvláště občany Zborovic a farníky

 

 

 

6.

září

14.

září

Ne

Po

23. neděle v mezidobí

Hoštice

1045

Dožínková Mše sv. - 

 

 

 

13.

září

21.

září

Ne

Po

24. neděle v mezidobí

Litenčice

915

Dožínková Mše sv. - 

 

 

 

 

 

26.

září

So

 

Kunkovice

15

Malé hody – za farníky zvláště občany z Kunkovic

3.

říjen

So

 

Hostýn

9

Farní pouť

Zborovice, Litenčice a Hoštice

10.

říjen

So

 

 

 

 

Pout děkanátů

za obnovu rodin a kněžská povolání

 

18.

říjen

Ne

29. neděle v mezidobí

 

Sbírka na misie

 

Zborovice

730

Den modliteb za misie

25.

říjen

Ne

Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ CHRÁMU

 

 

Památka na posvěcení farního kostela

1.

listopad

Ne

Slavnost Všech Svatých

 

 

Začíná dušičkový týden

8.

listopad

 

Ne

 

 

 

VII. hubertská

Litenčice

915

 

 

22.

listopad

Ne

Slavnost Ježíše Krista Krále

Zborovice

730

 

Zasvěcení se Ježíši Kristu Králi

 

28.

listopad

So

 

 

 

Končí liturgické mezidobí

a

liturgický rok

29.

listopad

Ne

1. adventní neděle

 

 

Začátek adventní doby

5.

prosinec

So

 

 

10

 

Malé hody – Nítkovice

 

24.

prosinec

Čt

Adama i Evy

Vigilie Narození Ježíše

 

 

Štědrý večer

25.

prosinec

Slavnost Narození Ježíše – Boží Hod vánoční

 

 

Boží Hod Vánoční

27.

prosinec

Ne

Svátek – Svaté Rodiny

Ježíše, Marie a Josefa

 

.

 

 

Žehnání manželům

30.

prosinec

 

 

Adorační den – Zborovice

 

 

 

Adorační den

 

Zahájení adorace, modlitba Anděl Páně,

Společné ukončení adorace s modlitbou a požehnáním

a Mše sv.