Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástěnka září 2020

 

ACTA CURIÆ

ke stažení:

nove za srpen plakaty ---> odkaz https://svbartolomej.eu/clanky/nastenka-na-srpen-2020.html

 

setkání rodin, které mají více dětí florbal_letak_2020

setkání rodin, které mají více dětí florbal_letak_2020

Pouť veřejných činitelů

Příloha č. 2 Dopis nár.ředitele Papežských misijních děl

Příloha č. 3 Poselstvi_Svet_den_misii_2020

Příloha č. 4 Misijni_most_modlitby_2020

Příloha č. 6 Plakát pouti schol 2020

Příloha č. 7 Nabídka časopisu Duha

Příloha č. 8 Národní svatováclavská pouť - plakát

Příloha č. 10 Večerní studium spirituality - plakát

Příloha č. 11 Videa pro děti

 

 

Slovo biskupa

Drazí

nezadržitelný čas nás opět přiblížil k začátku nového školního i pastoračního roku, který s sebou nese obvyklé požadavky, týkající se výuky náboženství a katechezí zvláště dětí, ale nejen jich. Přitom musíme mít na paměti, že svědectví je silnější než vědění, je totiž věděním, které už je aplikované. Stále také žijeme v době „koronavirové“, což na nás klade nové nároky, dříve neznámé – totiž abychom nalezli správnou rovnováhu mezi oprávněnou opatrností ohledně zdraví jiných i svého a přehnanou „opatrností“, označovanou nejednou jako pandemie strachu. Upřímná prosba o tento dar Ducha Svatého je zcela určitě namístě. Pán mi také dopřál, díky tomu, že byla zrušena kvůli Covidu moje pastorační cesta do Rumunska (Banát), že jsem se mohl zúčastnit žehnání mariánského sloupu v Praze. Byla to překrásná slavnost, zaznělo tam mnoho upřímných a krásných slov, jak z úst otce kardinála, tak také od civilních autorit i od vedení Společnosti pro obnovu mariánského sloupu i samotných mistrů kameníků. Byl jsem v tu chvíli opravdu šťastný, že se konečně podařilo napravit následky toho ošklivého činu členů našeho národa vůči naší nebeské Matce, Panně Marii. A na závěr nemohu nezmínit, že během prázdnin opět ubyli z dělníků na vinici naší arcidiecéze dva kněží. Jednoho povolal Pán, druhého lidská slabost. Je to pro nás pro všechny výzva, abychom v duchu pastýřského listu o. arcibiskupa Jana usilovali o opravdovou ryzost kněžského života a nebrali na lehkou váhu vytrvalé prosby o nová kněžská povolání.

+ Antonín

 

Kněžský den

Kněžský den se uskuteční v úterý 6. 10. 2020 v 9.30 hod. v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. 

 

Příprava na Celostátní setkání mládeže (CSM) v Hradci Králové 2021

– Nalaď se Od října do července bude každý měsíc zveřejněno jedno téma ze života svatého Pavla s propojením na náš dnešní život. Inspirace (katecheze na téma), příběh (krátké svědectví) a materiál pro společenství (konkrétní, praktický manuál do společenství – katecheze, otázky do diskuse, modlitební část). Chceme průběžně objíždět církevní i necírkevní školy, biřmovance, společenství mládeže a zvát mladé na CSM a k jeho přípravě. Cílem není pouhá informovanost, ale vůbec zapojení do života církve a vybídnutí k aktivitě. Po setkání CSM HK21 budou nabídnuta další témata, jak jednotlivcům, tak pro společenství, nebo nově vznikajícím skupinám. Odkaz na webové stránky: www.celostatnisetkanimladeze.cz. Všechny materiály budeme zasílat elektronicky. V případě zájmu, abychom navštívili vaše biřmovance či skupinu mládeže ve farnosti, napište na mail: dycka.jiri@gmail.com.

Za koordinaci jáhen Jiří Dyčka

 

Pozvání na Studijně-formační kurz pro kněze, pastorační asistenty, doprovázející mládež

Srdečně Vás zveme k výměně zkušeností a prohloubení témat v doprovázení mládeže. Cílem je prohloubení témat v pastoraci mládeže, výměna zkušeností v ČR, společenství, společná modlitba, slavení svátostí, kontakty a inspirace do služby. Řádná forma kurzu je dva roky, v každém roce 4 týdny. Lze však přijet i na méně dní v týdnu, jak Vám to čas dovolí, nebo si vybrat pouze konkrétní přednášku, která Vás zajímá a té se zúčastnit. Bližší informace ke kurzu, termíny, přihlášku najdete na webu: www.cirkev.cz/mladez (vzdělávání – Studijně-formační kurz) Ke společnému hledání, jak šířit evangelium v dnešní době mezi mladé, zve

Kamil Strak, ředitel Sekce pro mládež při ČBK 

 

Kurz duchovního doprovázení

Kurz duchovního doprovázení v rámci celoživotního vzdělávání se uskuteční v akademickém roce 2020/21 na CMTF UP v Olomouci. Sestává ze dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část je otevřená širokému okruhu zájemců, praktickou část budou absolvovat vybraní účastníci. Kurz je určen pro kněze, řeholníky, řeholnice a laiky, kteří se angažují v oblasti duchovního doprovázení nebo se na tuto službu připravují. Je otevřen i všem, kdo chtějí prohloubit svůj duchovní život. Více informací včetně způsobu přihlášení najdete na webových stránkách:

http://doprovazeni.cz/kurs_duchovniho_doprovazeni_2020–2021. Za tým provázejících P. František Hylmar SJ

 

Kurz Animátor v Rajnochovicích

Centrum pro mládež nabízí pro aktivní mladé lidi z farností Kurz Animátor. Kurz bude probíhat v Rajnochovicích, kde se mladí budou vzdělávat a formovat ke službě svým vrstevníkům ve farnostech. Svatý Jan Pavel II. na jednom z nezapomenutelných setkání vyjádřil přání: „aby se mladí stali misionáři svých vrstevníků“. Proto během kurzu postupně povedeme mladé k tomu, aby spolu zažili opravdové společenství, prohloubili svůj duchovní život a osvojili si potřebné kompetence pro práci s dětmi a mládeží. Podmínkou pro přihlášení do kurzu je minimální věk 16 let, doporučení kněze, který potvrdí, že zapojí žadatele do pastoračních aktivit ve farnosti nebo děkanátu a také svého kandidáta finančně podpoří. Kurz je dvouletý, kdy v každém roce mladí přijedou na pět víkendů a po prvním roce na týdenní soustředění. Přihlášky pošlete vytištěné a podepsané na adresu Centra pro mládež nebo na e-mail uvedený v přihlášce nejpozději do 30. 9. 2020. Přihláška je v přílohách. Dále také přikládáme kalendář akcí, které budou v rámci Centra mládeže probíhat.

P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci

 

Nabídka Centra pro školy

Program pro žáky ZŠ Svatý Jan Sarkander Centrum pro školy připravilo k příležitosti 400letého výročí úmrtí tohoto světce program pro žáky od 4. do 9. tříd. Program je realizován v kapli svatého Jana Sarkandra v Olomouci a trvá 50 minut. Skládá se z prohlídky kaple, výkladu a různých aktivit podle věku žáků. Program budeme realizovat ve dnech 1. září až 17. října a je možné si jej objednat u paní Polcrové na tel.: 587 405 255 nebo e-mailu: polcrova.helena@ado.cz. Vstupy do škol – nabídka seminářů a žádost o spolupráci V letošním školním roce budeme pokračovat ve školení našich dobrovolných spolupracovníků v programech Vstupy do škol s náboženskými tématy. Přílohu těchto ACO tvoří nabídkový leták. Prosíme, abyste jej předali farníkům, kteří se do těchto programů zapojují. Pokud takoví ve Vaší farnosti nejsou, vybídněte prosím v ohláškách po mši svaté farníky, zda by o této dobrovolné službě neuvažovali. Pokud se najde několik zájemců, rádi za Vámi přijedeme do farnosti či děkanátu. Přihlášky a další informace: Centrum pro školy, polcrova.helena@ado.cz, 587 405 255.

Mgr. Helena Polcrová 

 

Videa pro děti na Youtube

Krátká videa k nedělním evangeliím a Soutěžní videa o zajímavé výhry mohou sloužit jako podněty k práci s dětmi ve farnostech, rodinách i v hodinách náboženství. Plakát do nástěnek jako příloha akt.

P. Mgr. Roman Vlk

 

Dotek Tvého ticha

   V nakladatelství Refugium vychází kniha DOTEK TVÉHO TICHA. Jde o první antologii španělské mystické poezie u nás. Obsahuje duchovní básně 30 autorů ze šesti století: sv. Terezie Veliké, sv. Jana od Kříže, Lope de Vegy a mnoha dalších...

 

P. Antonín Hráček

Zasílám duchovní myšlenky na měsíc září a prezentaci Snímky ze vzduchu.

Navíc připojuji odkazy na:

  Video: Mše svatá 26 - Pozdravení pokoje – P. Radek Tichý  https://www.youtube.com/watch?v=3Hf2OWwThQc

Přeji a vyprošuji Bohem požehnané dny.

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz