Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástěnka na únor 2019

 

 

 

 

Duchovni obnova pro divky v klastere sv. Krize v Kromerizi 2019

Příloha č. 1 - List věřícím

Příloha č. 4 - setkání varhaníků

Příloha č. 5 pobyty_pro_seniory

Příloha e č. 1 Letní škola liturgiky 2019 - plakátek

Příloha e č. 2 Duchovni obnovy-Kraliky

Příloha e č. 3 Postní VIR 2019

Uctění jubilea sv. Cyrila- info

 

 

3. Přihlášky do Arcibiskupského kněžského semináře
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se věnujete ministrantům, mládeži, z nichž si někteří mohou
položit otázku ohledně povolání ke kněžství. Samotný kněžský seminář nabízí v adventu a postu
možnost víkendových duchovních obnov pro mladé muže s názvem VIR, o prázdninách týdenní
duchovní cvičení s názvem VIA. V jejich průběhu jsou kněží v semináři i teologickém konviktu
k dispozici k rozhovorům i o hledání povolání k manželství, zasvěcenému životu či kněžství. Máme
tu zkušenost, že více jak polovina těch, kdo se hlásí do semináře, se ve svém rozhodnutí přihlášku
do semináře podat upevnila i při těchto pobytech a rozhovorech v semináři. Chci poděkovat,
pokud o těchto duchovních obnovách informujete či přímo osobně na ně zvete.
Pokud se na vás v poslední době obrátil někdo s prosbou o informaci k možnosti studia teologie a přípravy
na kněžství, předejte mu, prosím, kontakt na mě. Adresa: P. Pavel Šupol, P.O. BOX 6 – Žerotínovo
nám. 2, 770 08 Olomouc; E-mail: vicerektor.aks@arcibol.cz; Mobil: 605 444 240.
Přihlášku je možné si vyzvednout při osobním rozhovoru v Arcibiskupském kněžském semináři
v Olomouci v průběhu ledna–března. Vyplněnou přihlášku je třeba odevzdat nejpozději
do 31. 3. 2019.
Další informace, které můžete zájemcům předat, je možné nalézt na těchto stránkách:
http://www.knezskyseminar.cz/povolani a také www.hledampovolani.cz. Děkuji za spolupráci.
P. Pavel Šupol, biskupský delegát pro péči o kněžská povolání

 

4. Postní duchovní obnova VIR v kněžském semináři
O víkendu 8. 3.–10. 3. 2019 se jako každý rok uskuteční v Arcibiskupském kněžském semináři
v Olomouci postní duchovní obnova VIR určená pro mladé muže od 17 do 35 let.
Obnovu povede P. Jan Krbec, duchovní správce farnosti Rokytnice nad Rokytnou. Informace
a přihlášky je možné získat na webové adrese < http://www.knezskyseminar.cz/akce/vir/vir-pust/>.
V elektronické příloze přikládáme plakátek, který, prosím, vytiskněte a umístěte na farní vývěsku.
Děkujeme.
P. Pavel Šupol, biskupský delegát pro péči o kněžská povolání

 

6. Setkání kněží a jáhnů moravské provincie na Velehradě
Uskuteční se 25.–27. února 2019 na téma setkání: Radost z kněžství.
PONDĚLÍ
10.30 Modlitba během dne
Úvodní slovo otce biskupa – Mons. Jan Graubner
11.00 Přednáška: Skromná hrdost ze služby Bohu a lidem. Kněžství mě baví a těší.
Mons. Vojtěch Šíma
12.00 Oběd
14.00 Ideologie gender a netušené zdroje katolické teologie:
P. ThDr. Jan Balík, Ph.D., P. RNDr. Tomáš Reschel, Ph.D.
17.00 Mše svatá s DMC – Celebrant: Mons. Jan Graubner; kazatel: Mons. Josef Hrdlička
18.00 Večeře
19.00 Večerní nabídka
• Večer s diecézními biskupy (po jednotlivých diecézích)
• Radost biskupa, radost kněží aneb tvoříme presbyterium
• Adorace (P. Pavel Stuška – kněžský dorost)
• Svátost smíření (Mons. Vojtěch Šíma, Mons. Josef Šich, P. Vojtěch Koukal)
ÚTERÝ
7.45 Ranní chvály
8.00 Snídaně
9.00 Přednáška: Porozumění problematice sexuálního zneužívání dětí obecně a také v církevním
kontextu. Pokud rozumíme problematice, můžeme pomoci a mít radost z účinného
pomáhání – fakta, kauzy, řešení – naděje do budoucnosti.
Přednášející: P. ThLic. Marek František Drábek, DiS., OPraem., a řeholní setra
ThLic. Theresien Bartoňová, SMCB
11.00 Mše svatá – Celebrant: Mons. Vojtěch Cikrle; kazatel: Mons. Pavel Konzbul
12.00 Oběd
14.00 Přednáška: Nezájem o víru v ČR a jak na něj odpovídat – P. Josef Prokeš

15.30–16.30 I. blok
• P. ThDr. Libor Botek – Právní řešení otázky zneužívání
• P. ThDr. Jan Balík, Ph.D. – Istanbulská úmluva a ideologie gender
• P. Mgr. Kamil Obr – Evangelizační buňky
• P. ThDr. Leo Zerhau – Doprovázení nemocných
• Mgr. Jaroslav Koudelka, trvalý jáhen – Duchovní doprovázení v krizových situacích
• P. ThLic. Marek František Drábek, DiS., OPraem., a řeholní setra ThLic. Theresien
Bartoňová, SMCB – Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují

Boha. (Řím 8,28) Pravda, pokání a uzdravení církevního společenství v kontextu
zneužívání dětí. Jak se stát církví uzdravující a spásonosnou.
17.00–18.00 II. blok
• P. ThDr. Libor Botek – Právní řešení otázky zneužívání
• P. ThDr. Jan Balík, Ph.D. – Istanbulská úmluva a ideologie gender
• P. Mgr. Kamil Obr – Evangelizační buňky
• P. ThDr. Leo Zerhau – Doprovázení nemocných
• Mgr. Jaroslav Koudelka, trvalý jáhen – Duchovní doprovázení v krizových situacích
• P. ThLic. Marek František Drábek, DiS., OPraem., a řeholní setra ThLic. Theresien
Bartoňová, SMCB – Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují
Boha. (Řím 8,28) Pravda, pokání a uzdravení církevního společenství v kontextu
zneužívání dětí. Jak se stát církví uzdravující a spásonosnou.
18.00 Večeře
19.00 Večerní program
• Film
• Sklep
• Adorace
• Svátost smíření (Mons. Vojtěch Šíma, Mons. Josef Šich, P. Vojtěch Koukal)
STŘEDA
7.45 Ranní chvály
8.00 Snídaně
9.00 Přednáška: P. ThLic Jan Szkandera – Gaudete et exultate
9.30 Přestávka
9.45 Přednáška: Zlato a stříbro nemám, ale co mám, to ti dám. Hlásání v duchu Evangelii
Gaudium – ThDr. Marián Bublinec, Ph.D.
11.00 Mše svatá – celebrant: Mons. František V. Lobkowicz, OPraem;
Kazatel: Mons. Martin David
12.00 Oběd a odjezd

 

12. Přehled poutí děkanátů za obnovu rodin a kněžská povolání v roce 2019
Olomouc
18. května – Svitavy a Konice
25. května – Olomouc a Přerov
13. července – Kroměříž a Holešov
7. září – Vyškov a Prostějov
12. října – Šternberk a Hranice
19. října – Zábřeh a Šumperk

Velehrad
23. března – Kyjov a Veselí nad Moravou
6. dubna – Zlín a Vizovice
11. května – Valašské Klobouky
1. června – Vsetín
15. června – Uherský Brod
21. září – Uherské Hradiště
26. října – Valašské Meziříčí

 

16. Tříkrálová sbírka
Přijměte moje poděkování i dík ředitele ACHO pana Václava Keprta za spolupráci při organizování
Tříkrálové sbírky, povzbuzování koledníků i farníků k této náročné i krásné činnosti
pro potřebné, některým i za osobní účast v koledování. Letos v naší arcidiecézi koledovalo
5660 skupinek – o 420 více než vloni. Výnos letošní sbírky činí 29 828 910 Kč, což je opět více
než před rokem. Během Tříkrálového koncertu byly zaslány DMS v hodnotě 1 266 495 Kč. Více
na www.trikralovasbirka.cz.
Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO

 

18. Noc kostelů 2019
Stejně jako loni se i v letošním roce uskuteční Noc kostelů. Je to velká příležitost oslovit širokou
veřejnost, ukázat jí nejen krásu chrámů, ale především život současné církve, farních společenství
a nejrůznějších aktivit a služeb. Využijme této možnosti a pozvěme návštěvníky do Boží
blízkosti v našich kostelích. V roce 2018 se do Noci kostelů zapojilo v Olomoucké arcidiecézi více
než 200 chrámů a dalších sakrálních prostor a bylo v nich zaznamenáno 70 000 návštěvnických
vstupů. Toto
číslo dokládá velký zájem o duchovní památky a hodnoty a bylo by škoda takovou
možnost nenabídnout
i v letošním roce. Prosím proto duchovní správce a farní společenství, aby
se také v roce
2019 připojili k Noci kostelů.
Termín Noci kostelů 2019: pátek 24. května 2019.
Motto: Dáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy se zasvěcuje svátek (srov. Iz 30,29).
Termín přihlašování na webu www.nockostelu.cz od 1. 2. do 24. 5. 2019.
Přihlášení je možné pouze elektronickou přihláškou. Po přihlášení přijdou přihlášeným na udanou
e-mailovou adresu přístupová data k administraci stránek kostela na webu www.nockostelu.cz.
Většinou generuje server každý rok automaticky nová přístupová data, takže loňskými to pravděpodobně
nepůjde otevřít. Možnost objednávat na webu plakáty a propagační předměty od 1. 2.
do 15. 3. 2019.
Po tomto datu se elektronický formulář automaticky uzavře a nebude možné už materiály objednat.
Ceny materiálů: pravděpodobně stejné jako vloni/plakáty zdarma, ostatní s doplatkem.
Nabídka: plakáty A1–A5, pohlednice, trička, propisky, baterky, zápalky, banery, přelepky data,
pexeso, dárek pro organizátory.
Inspirace: Na www.nockostelu.cz je v r. 2018 přihlášených v celé republice téměř 1500 kostelů
s jejich programy. Kliknutím na kostely se vám otevřou tyto programy, kde se můžete inspirovat.
V Archivu www.nockostelu.cz jsou všechny předchozí ročníky i s kostely a jejich programy.
Jakékoli
další informace a dotazy na těchto kontaktech: tel. 605 274 911, e-mail: nagl@arcibol.cz.
Luboš Nágl

 

 

 

 

Zasílám duchovní myšlenky na měsíc únor a prezentaci Příroda je krásná.

Navíc připojuji odkazy na:

 • Přednášku: Rodina jako dar a poslání - P. Vojtěch Kodet, OCarm

https://www.youtube.com/watch?v=m_4s_NV_bc4

 • Píseň: Buď se mnou - Pavel Helan

https://www.youtube.com/watch?v=eNGCIjC_-yk

 • Video: Alternativní výuka matematiky

https://www.youtube.com/watch?v=Zh3Yz3PiXZw

V modlitbě spojený žehnám.

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz  

 

MYŠLENKY NA MĚSÍC ÚNOR

HELEN EXLEY

PRO KLID V DUŠI – 365
CITÁTY NA KAŽDÝ DEN

SLOVART, S. R. O. PRAHA 2013

 1. Bůh mi dal klid, abych mohl přijmout to, co nemohu změnit, odvahu změnit to, co mohu a moudrost, abych poznal rozdíl.

 2. Včerejšek je neplatný šek, zítřek je dlužní úpis, dnešek je jediná hotovost, kterou máte – utraťte ji proto moudře.

 3. Ticho přichází jako obklad, aby zhojilo rány po rámusu.

 4. Sdílíte-li s někým lásku, všimněte si míru, který přichází k vám i k němu.

 5. Když nemůžeme najít spokojenost v sobě, je zbytečné ji hledat jinde.

 6. Včerejšek je pryč. Zítřek možná nikdy nepřijde. Existuje jen zázrak tohoto okamžiku. Vychutnávejte je. Je to dar.

 7. Dokud nejste smíření s tím, kdo jste, nebudete nikdy spokojeni s tím,                    co máte.

 8. Každý den přináší vlastní dary.

 9. Když se budete strachovat, co zítra, tak si zkazíte i přítomnost.

 10. Spokojenost s tím, co máme, je největší a věčné bohatství.

 11. Ten, kdo se místo toho, aby zuřil, směje, je vždy silnější.

 12. Rozvíjejte samotu, ticho a mějte pár upřímných přátel spíše než spoustu veselí, rámusu a tisíce přikyvujících známých.

 13. Spočiňte v klidu, a porozumíte, jak bláhově jste spěchali. Naučte se být potichu, a všimnete si,jak mnoho jste mluvili.

 14. Jedno uklidňující slovo je lepší než tisíc slov zbytečných.

 15. Když budete příliš spěchat, neminete pouze to, co je kolem vás, uteče vám také smysl toho, kam směřujete a proč.

 16. Nekonečno zázraku vás může zastihnout jen v tichu.

 17. Nejlepším dnem je…dnešek.

 18. Štěstí neznamená dostatek, ale to, že jsme spokojeni s málem.

 19. Nesnažte se, aby se vše, co se děje, odehrávalo podle vašeho přání,                       přejte si ale, aby se vše stalo tak, jak se stát má, a váš život bude klidný.

 20. Štěstí není nádraží, na které přijedete, ale způsob cestování.

 21. Nejlepší myšlenky byly učiněny o samotě. Ty nejhorší ve zmatku.

 22. Jednoduchost, jasnost, srozumitelnost: to jsou vlastnosti, které dodávají našim životům sílu, barvitosta radost.

 23. Nic není tak silného jako jemnost, nic tak jemného, jako opravdová síla.

 24. Lidé míjejí štěstí. Ne že by jej nikdy nenašli, ale nezastaví se, aby si ho užili.

 25. Největší bohatství je spokojeně žít s málem, protože spokojená mysl nemá žádné touhy.

 26. Štěstí je, když je v harmonii to, na co myslíte, co říkáte a co jste.

 27. Čím tišší budete, tím více uslyšíte.

 28. Skutečná krása musí vycházet a růst zevnitř.

 29. Mír začíná úsměvem.