Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástěnka na srpen 2020

article preview

 

Příloha e č. 1 Světový dne misií - Plakat

Příloha e č. 2 - nabídka akcí Eljon:

               Příloha e č. 3 Eljon Setkani_zdravotniku - plakát

               Příloha e č. 4 Prima pobyt pro zdraví - plakát

              Příloha e č. 5 Poustevnicky pobyt - plakát

               Příloha e č. 6 Adventní víkend ticha - plakát

              Příloha e č. 6 Pernikovy víkend - plakát

               Příloha e č. 7 Nad Biblí s biblistou - plakát

               Příloha e č. 8 Jak si udržet dobrou paměť ve vyšším věku - plaká

               Příloha e č. 9 Duchovní obnova pro manzelské páry - plakát

              Příloha e č. 10 Diskuzní forum

              Příloha e č. 11 Přednáška Kreativní přístup k Bibli

 

Příloha e č. 12 Kalendář 1 akci Rajnechovice - Olomouc

Příloha e č. 12 Kalendář 2 akci Rajnechovice - Olomouc

Příloha e č. 13 Plakát kurzu Animátor

Příloha e č. 14 Přihláška do kurzu Animátor 2020

Příloha e č. 15 Poselství ke Světovému dni migrantů a uprchlíků

 

Zveme rodiny i jejich duchovní pastýře na mši svatou s otcem arcibp, která proběhne 29. srpna 2020 v 10.15 na Svatém Hostýně

Pout schol a scholicek

Červená středa_Setkání organizátorů_3.9.2020 a Setkání zájemců pro org. aktivit k Červené středě

 

 

 

***************************************************************

Milí ,

srdečně vás zdravím.

Zasílám duchovní myšlenky na měsíc srpen a prezentaci Neuvěřitelná místa na světě.

Navíc připojuji odkazy na:

  • Video: Mše svatá 23 – Oběť – P. Petr Soukal

https://www.youtube.com/watch?v=7ZZkq9F7fcY

  • Video: Mše svatá 24 - Znovu přímluvy – P. Radek Tichý

https://www.youtube.com/watch?v=fYbWTxAM6nQ&t=16s

  • Rozhovor: Lektorka upozorňuje na nejčastější chyby v mluveném projevu – Jana Postlerová

https://www.youtube.com/watch?v=XsAROmmVGOs

  • Píseň: Oblečiem si chválu - Heartbeat

https://www.youtube.com/watch?v=sn-GvGun4ys

Přeji a vyprošuji krásné letní dny a žehnám.

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

MYŠLENKY NA MĚSÍC SRPEN
 
RÓNÁN JOHNSTON
CESTA CHVÁLY A UCTÍVÁNÍ
 
TRITON 2017
 
1. Chválit Boha je úkolem každého z nás – je to postoj, který nás činí šťastnými, protože k tomu
jsme stvořeni.
2. Musím začít dělat to, co chce Tvůrce a přestat se pokoušet Ho přimět, aby dělal, co chci já,
protože tím si dělám ze života peklo.
3. Když jsme schopni říci „ano, Pane“ uprostřed těžkých okolností, tehdy chválíme Boha. Tím
Bohu dáváme sebe samé jako živý celopal.
4. Není možné se proti Bohu bouřit a zároveň Ho chválit. Chvála a uctívání totiž znamená „ano,
Pane“, zatímco „ne, Pane“ je rebelie.
5. Jsme stvořeni pro to, abychom žili ve vztahu s Bohem. S Bohem, který nechtěl závody robotů,
ale přátelství s lidmi, kteří se stále znova dobrovolně rozhodují Ho milovat.
6. Bůh má moc vyvést vás i z té nejtemnější stezky, ale mějte dost poctivosti a přiznejte si, že za
cestu, kterou si vybíráte, máte také odpovědnost.
7. Svatost se v nás uskutečňuje přijímáním Boží vůle. Musíme odložit veškeré pochyby a dohady
a přijmout všecko, co nám Bůh dává s dětskou důvěrou.
8. To, co nám Bůh v každém okamžiku života připraví a dává zažít, je pro nás to nejlepší, co nás
může potkat.
9. Pokud vezmu vážně skutečnost, že to, co mi Bůh dává zakoušet v dané chvíli, je to nejlepší
a nejsvětější, co mne mohlo potkat, pak mohu opustit svoje „ale, Pane“ postoje vůči Bohu a
přijmout postoj „ano, Pane“.
10. Každý člověk má svou jedinečnou cestu k Bohu, vždycky je to skrze Ježíše.
11. Uctívání má v zakoušení Boha a prožívání vztahu s Ním skutečně zvláštní místo. Způsobuje,
že se naše srdce stává citlivější pro to, co chce Bůh, spíš než pro to, co chceme my sami nebo
co po nás chce svět.
12. Když začnete prožívat, že jste skutečně milovaní, přestanete na Boha křičet, že udělal
obrovskou chybu, když vás stvořil. Náhle si uvědomíte, že On věděl, co dělá.
13. Radostné vědomí, že je všecka naše špatnost při vyznávání vin odpuštěna a postupně
uzdravována, je cosi, bez čeho jako křesťané nemůžeme žít.
14. Je jen jedna jediná osoba, která vás může učinit svatými, a tou je Ježíš. Existuje o tom celá jedna
kniha.
15. Postavte se k vlastní pýše čelem a dovolte Ježíši, aby se sám postaral o řešení vašich těžkostí.
Zakuste radost z toho, jak nesmírně jste milovaní.
 
16. Jakého úžasně trpělivého, milosrdného a pokorného Boha máme, když nám dovolí se k Němu
přibližovat pomalu a nepotřebuje pozornost a uznání, dokud nejsme připraveni říci mu „ano“.
17. Duch Svatý se v nás modlí způsobem hlubším, než jsou naše slova. Jak často se nám podaří
vyjádřit od srdce k srdci něco z hloubky, když se nám nedostává slov, kterými bychom popsali,
co se uvnitř nás děje?
18. Jedině Bůh sám nám dokáže darovat důvěru v Něj, a čím dále s Ním jdeme a vidíme, jak
všecko napomáhá k dobrému, tím máme větší důvěru v Jeho schopnost od základu změnit
naše životy.
19. Duch Svatý osobně vyjadřuje naše prosby v našich srdcích a pomalu rozpouští náš cynismus
svou věrnou a vytrvalou láskou, Prolomí se skrze zdi v nás a dá nám poznat, že v Ježíši jsme
v bezpečí.
20. Schopnost být vděčný a vážit si dobrých věcí stojí a padá na schopnosti přebývat v přítomném
okamžiku. Nechte se touto pravdou skutečně proměnit ve svém srdci i smýšlení.
21. Nechejte v sobě vytrysknout radost z Boha a Jeho požehnání ve vašem nitru Zkuste to. Nestojí to
téměř žádné úsilí. Zastavte se a zahleďte se na Jeho slávu a vznešenost – a radost a vděčnost
prostě přijdou.
22. Když se při modlitbě setkáváme se živým Bohem, setkáváme se s Pravdou. A Pravda odhaluje
hluboké lži v nás.
23. Bůh otvírá naše rány proto, aby je uzdravil. Mějme odvahu nechat vyhojit své rány a předložit Bohu
všechno, co jsme a máme, aby nám to požehnal, aby to naplnil láskou a proměnil svojí uzdravující
mocí.
24. Jsme zcela závislí na Ježíši a veškeré naše pokusy najít štěstí jsou odsouzeny k nezdaru,
jestliže nás nakonec nevedou k Němu.
25. Bůh mě stvořil, abych ho poznával, miloval a sloužil mu v tomto světě a abych s Ním byl jednou
navěky šťastný v nebi.
26. Máme Boha ctít skrze Víru, Naději a Lásku, to znamená, že máme v Něho věřit, doufat a
milovat ho celým svým srdcem.
27. Máme-li se stát lidmi, kteří září Kristovým světlem uprostřed naší pozemské všednosti, pak se
musíme naučit žít v přítomnosti Nejsvětějšího.
28. Modlitba chvály a uctívání je časem tráveným v intimní blízkosti Boha a čím více času v ní
trávíme, tím důvěrněji známe a poznáváme Jeho hlas.
29. Svět hyne, protože málo zná Boha a Církev hladoví potřebou Jeho blízkosti. Bezprostředním lékem
na většinu našich duchovních nemocí by bylo žít přítomnost, uvědomovat si, že žijeme v Bohu a
Bůh žije v nás.
30. Máme-li být světlem světa, musíme nechat své malé hořící uhlíky nadšení vzplát v pořádný
oheň. Máme-li být solí země, je potřeba, abychom byli slaní.
31. Nechat se Bohem milovat a nechávat tuto všepřevyšující lásku do sebe vstupovat je tou
nejmocnější transformační silou ve vesmíru.

***************************************************