Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástěnka na srpen 2019

article preview

 

 

Příloha e č. 1 Poselství papeže Františka ke světovému dni misií

Příloha e č. 2 - Misijní neděle - plakát

Příloha e č. 3 Pozvánka Podzimní festival duchovní hudby

Příloha e č. 4 Misijni_den Proseč - plakát

Příloha e č. 5 Misijni kongres dětí Kroměříž

Příloha e č. 6 Pouť muklů Sv. Hostýn

Příloha č. 2 Svatovaclavska pout plakat

Příloha č. 3 Příspěvek na pietní hrobové místo - el.

Příloha č. 3 Příspěvek na pietní hrobové místo - plakát

Příloha č. 4 Dopis nár.řed. PMD

Příloha č. 5 Misjní most modlitby

Příloha č. 6 Podzimní festival duchovní hudby - plakát

Příloha č. 8 Nabídka výukových programů v Arc. paláci

 

 

 

1. Slovo arcibiskupa
Drazí bratři,
pro všechny platí Ježíšův příkaz: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“
30. listopadu 2019 uplyne 100 let od vydání apoštolského listu Maximum illud, kterým chtěl
papež Benedikt XV. po zničujícím světovém konfliktu dát nový impuls misijnímu úkolu hlásat
evangelium. Zdůrazňuje, že jediným motivem misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše,
šířené svatostí vlastního života a dobrými skutky. Papež František klade opět důraz na tento
úkol. Proto vyhlásil letošní říjen jako Mimořádný misijní měsíc. ČBK vyzvala k uspořádání Misijního
mostu modliteb jako celorepublikový dlouhodobý projekt, který se bude konat letos poprvé
v pátek 18. 10. večer. V některých farnostech už funguje jako program Papežských misijních
děl. Projekt má podobný potenciál jako Tříkrálová sbírka nebo Noc kostelů, pokud bude přijat celoplošně.
Most se bude od zmíněných projektů zásadně lišit svou primární orientací na věřící. Proto
bude komornější, ale zároveň bude věřící učit otevřenosti a formovat k evangelizaci. Není třeba
budovat nové struktury, protože máme Papežská misijní díla. Příprava tiskovin i návrhů programu
je jejich věcí. Farnosti vyzývám k založení a podpoře PMD v jejich farnosti. Začátek nebude mohutný,
ale neexistuje lepší termín, než letošní říjen. Věřím, že se časem rozroste v tradici. Těším
se, že i Vaše farnosti se zapojí. Materiály najdete v těchto aktech.
S díky za spolupráci
arcibiskup Jan

 

3. Kněžský den
Kněžský den se uskuteční v úterý 22. 10. 2019 v 9.30 hod. v Arcibiskupském kněžském semináři
v Olomouci.
Téma: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“ (Mk 16,15)
Program:
9.30 Přivítání a Modlitba uprostřed dne
9.15 Mons. Cyril Vasil, Řím: Misijní poslání církve v Evropě
10.30 Přestávka
11.00 P. doc. Dr. Michal Altrichter SI, Th.D.: Sv. Cyril a dnešní misijní poslání
11.45 Přestávka
12.00 P. Mgr. Lukáš Jambor: Misijní situace ve světě: Čína a Pobřeží slonoviny
P. prof. Pavel Ambros SI, Th.D.: Co pro nás znamená misie?
13.30 oběd v jídelně bohoslovců
14.30 Možnost společného slavení mše sv. v kapli sv. Cyrila a Metoděje

 

5. Kurz duchovního doprovázení
Kurz duchovního doprovázení v rámci celoživotního vzdělávání při CMTF UP v Olomouci se uskuteční
v akademickém roce 2019/20. Sestává ze dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část je
určena pro široký okruh zájemců, praktickou část budou absolvovat vybraní účastníci teoretické části.
Kurz je určen pro kněze, řeholníky, řeholnice a laiky. Přihlásit se mohou ti, kdo se angažují
v oblasti duchovního doprovázení nebo se na tuto službu připravují a nebo prostě naslouchají lidem
ohledně vztahu s Bohem a chtějí obohatit i svůj duchovní život.
Více informací včetně způsobu přihlášení naleznete na webových stránkách: http://doprovazeni.cz.
P. František Hylmar SJ

 

8. Kurz Animátor v Rajnochovicích
Centrum pro mládež nabízí pro aktivní mladé lidi z farností Kurz Animátor. Kurz bude probíhat
v Rajnochovicích, kde se mladí budou vzdělávat a formovat ke službě svým vrstevníkům ve farnostech.
Svatý Jan Pavel II. na jednom z nezapomenutelných setkání vyjádřil přání: „aby se mladí
stali misionáři svých vrstevníků“. Proto během kurzu postupně povedeme mladé k tomu, aby
spolu zažili opravdové společenství, prohloubili svůj duchovní život a osvojili si potřebné kompetence
pro práci s dětmi a mládeží. Podmínkou pro přihlášení je minimální věk 16 let a doporučení
kněze, který potvrdí, že zapojí žadatele do pastoračních aktivit ve farnosti nebo děkanátu. Přihlášku
vám zašleme na váš pracovní mail. Kurz je dvouletý, kdy v každém roce mladí přijedou na pět
víkendů a po prvním roce na týdenní soustředění. Přihlášky pošlete vytištěné a podepsané na adresu
Centra pro mládež nejpozději do 30. 9. 2019.
P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci

 

9. PMD – Oslavy misijní neděle 20. 10. 2019
Misijní Most Modlitby – Naši biskupové v letošním roce vyzývají všechny farnosti, aby se
do společného mostu modliteb za misie zapojili už v pátek 18. října večer, ideálně v 18 hodin.
V příloze naleznete podrobnosti. Děkuji všem, kteří se s námi spojí v modlitbě ať už v kostelích,
či aspoň v rodinách.
Misijní neděle – k přípravě na slavení Misijní neděle v Mimořádném misijním měsíci říjnu
(MMMŘ) Papežská misijní díla vydala Misijní úvahy – Malá zamyšlení na každý den, Příručku
Pokřtění a poslaní, kartičky s Modlitbou k MMMŘ, Misijní zpravodaj s přílohou a pro děti Misijní
kalendář. Všechny materiály lze objednat v Národní kanceláři PMD a u diecézních ředitelů. Věřící
mohou organizovat tradiční aktivity PMD – Misijní jarmark, Misijní koláč, Misijní štrúdlování
a zpestřit liturgii misijními prvky, výzdobou, misijním průvodem, zpěvem misijních písní…
• Za jakoukoliv podporu misií upřímně děkujeme a těšíme se na zprávy o Vašich misijních
aktivitách!

• Více informací: Papežská misijní díla, Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové,
tel.: 604 838 882, číslo účtu: 72540444/2700, pmd@missio.cz, www.missio.cz.
Prosíme, seznamte věřící vhodným způsobem s následujícími informacemi. Text můžete vyvěsit
na vývěsky. Upřímně Vám děkujeme za pomoc a spolupráci.
jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

 

12. XXVI. ročník Podzimního festivalu duchovní hudby v Olomouci
Beethovenovy skladby věnované olomouckému arcibiskupu Rudolfu Janovi nebo klávesové
nástroje v proměnách staletí, ale především osm koncertů s interprety z ČR, Slovenska, Německa
a Nizozemí představí šestadvacátý ročník Podzimního festivalu duchovní hudby. V olomouckých
kostelích se uskuteční od 22. září do 20. října 2019; řadu koncertů zároveň zaznamená televize
Noe a Český rozhlas. Podrobný program festivalu, jehož organizátorem je umělecká agentura
Ars Viva, je uveden na webu www.podzimni-festival.cz. Přílohou přikládáme plakáty a pozvánky
s programem. Budeme rádi za propagaci.
PhDr. Martin Kučera, Centrum pro kulturu

 

13. Poděkování za sbírku Haléř sv. Petra a sbírku na Svatou zemi
Dne 23. července 2019 jsme obdrželi z vatikánského státního sekretariátu poděkování za sbírku
Haléř sv. Petra (výše našeho příspěvku činila 2 402 712 Kč), kde se kromě jiného píše: „Svatý
otec Vám děkuje za gesto církevní solidarity a obnovený vztah k Jeho univerzální apoštolské
službě, a zatímco prosí o modlitbu za svou osobu a svou službu Církvi, svolává nebeskou ochranu
Panny Marie a ze srdce uděluje Vám a všem, kteří jsou svěřeni Vaší pastorační péči, zvláštní apoštolské
požehnání.“
Edgar Pena, sostituto

 

 

 

 

myšlenky na měsíc září a prezentaci Svetové kuriozity

 

MYŠLENKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ

MAX KAŠPARŮ 

CESTA 2013

NASLOUCHAT JE VÍC NEŽ POSLOUCHAT
---------------------------------------------------------------

MALÝ KOMPAS VÍRY

MATICE CYRILOMETODĚJSKÁ 2015

 1. Víra je dar, který dává Bůh a na který člověk odpovídá ano.

 2. Křesťanská modlitba neodcizuje člověka od jeho potřeb a pozemských úkolů, ale dává jim pevný základ síly a naděje, neboť modlitba připoutává člověka k Bohu a v dialogu s Ním se nachází síla a důvěra v neustálém úsilí i přes obtíže a neúspěchy.

 3. Naslouchat je více než poslouchat. Posloucháme ušima, nasloucháme srdcem. Mimo to: jazyk máme jen jeden, a uši dvě. Znamená to, abychom více naslouchali, než mluvili.

 4. Máme-li přežít jako jedinci i jako druh, musíme přestat žít bohatě navenek a chudě uvnitř, ale začít žít naopak bohatě uvnitř a skromně navenek.

 5. Člověk by neměl dělat druhému to, co sám nemá rád, a měl by být každému vším. Měl by umět rozlišovat mezi dobrem a zlem, pravdou a lží. A nikdy neztrácet smysl pro humor.

 6. Jak odolat nátlaku? Člověk má dostatečně silnou vůli na to, aby nedobrému a falešnému odolával. Aby odolal a dal přednost přirozenému před umělým především v osobním životě.

 7. Zatím se učíme, jak se zbavovat nečistot kolem nás. Ale jak se vypořádat s harampádím a balastem, které člověk nosí v sobě? Co uděláme s naším nečistým svědomím?

 8. Hlídej svoje myšlení, neboť ono tvoří tvá slova. Hlídej svá slova, protože ona tvoří tvoje činy. Hlídej své činy, neboť ony tvoří tvoje zvyky. Hlídej své zvyky, protože ony tvoří tvé chování. Hlídej své chování, protože ono je základem tvého životního stylu.

 9. V obchodě hledáme to nejlepší pro náš žaludek. Stejně musíme hledat a vybírat to nejlepší a nejméně závadné pro naši duši.

 10. Život by vypadal zcela jinak, pokud by pojmy odpuštění, pokora, slušnost a milosrdenství byly dennodenními spolustolovníky v našich rodinách.

 11. Člověk, na rozdíl od zvířat, je schopen chápat dva pojmy: minulost a budoucnost. Národ, který se zříká pozitiv své vlastní minulosti, stává se národem kulturně a duchovně chudým. 

 12. Některé lidské nemoci jsou způsobené nedostatkem vitamínů, jiné nedostatkem lásky. I když jsme na jedné straně ohrožováni přírodními katastrofami, daleko více se ohrožujeme tím, že se nemáme rádi.

 13. Ne my neseme pravdu, ale pravda má nést nás. Kdo dokázal překročit hranici mezi mít a být, je schopen nejen pravdu říkat, ale také pravdu konat.

 14. Vysvětlovat vznik života na Zemi pouhou náhodou znamená to samé jako od výbuchu v tiskárně očekávat vznik nového slovníku.

 15. Jen obnovená víra v Boha může přinést změnu, která by mohla náš svět zachránit před katastrofou.

 16. Ježíš použil chleba a víno, aby je proměněné ve své tělo a krev učinil viditelným nástrojem svého darování se člověku jako posily pro život s Bohem.

 17. Křesťanská víra nám dává jistotu, že smrtí se vše nekončí, že smrt není tečkou za naším životem, ale že následuje zmrtvýchvstání: život, který již nepodléhá zákonům tohoto vesmíru.

 18. Tak jako dýchá tělo a udržuje se dechem při životě, tak dýchá i duše, a to skrze modlitbu.

 19. Když je modlitba pochopena jako životní inspirace, stává se současně způsobem života.

 20. Ten, kdo se umí modlit hlouběji, dokáže v modlitbě odhalit i sám sebe. Objeví své omyly v jednání, svoji pýchu, sobectví.

 21. Svátosti jsou projevem Boží lásky k člověku. Ve svátostech Kristus vychází vstříc člověku a člověk přichází k němu.

 22. Aby strom rostl a přinášel užitek, musí být pevně zakořeněn v dobré zemi. Stejné je to i se křtem. Křest je první a základní svátostí, bez které nelze ani přijmout, ani udílet svátosti další.

 23. Má-li člověk ze svátostí žít, musí být vkořeněný vírou do Krista, aby odolával poryvům života, a musí z pramenů spásy čerpat živou vodu ke svému křesťanskému růstu.

 24. Ježíš Kristus si byl vědom toho, že člověk potřebuje od hříchu osvobodit. Proto přišel na svět a zemřel za hříchy celého světa, každého člověka v každé době a nad to ustanovil právě svátost smíření, kterou dal jako službu Církve pro člověka.

 25. Čím více načerpáš u čerpací stanice, tím dál dojedeš. Čím více darů přijmeš při slavení Eucharistie, tím lépe duchovně žiješ.

 26. Svátost smíření usmiřuje člověka s Bohem, usmiřuje ho s ostatními a dokonce ho usmiřuje sama se sebou. Způsobuje život v míru uvnitř i navenek.

 27. Můžeme mít mnoho starých špatných návyků a špatný charakter, ale v naší svobodě nás neustále podpírá milost vyzývající nás k překročení vlastní skutečnosti, abychom mohli dosáhnout pravé podstaty svého bytí.

 28. Křesťan, který se pravidelně zpovídá, je jako člověk, který se pravidelně koupe nebo si čistí obuv. Nekoupeme se jen tehdy, když jsme špinaví k nepoznání. Koupeme se, protože dbáme na čistotu.

 29. Člověk, který je dílem nekonečného Boha, dostal od svého Konstruktéra také návod. Ten je Bohem daný v Bibli. Jmenuje se Desatero Božích přikázání.

 30. Nebudeš-li přijímat svátosti, číst Bibli, duchovní literaturu, modlit se, budeš mít nanejvýš dojem, že jsi na duchovní cestě, ale nikam nedojedeš. Dojem není skutečnost.

 

Milí...,

srdečně vás zdravím.

Zasílám duchovní myšlenky na měsíc září a prezentaci Svetové kuriozity.

Navíc připojuji odkazy na:

 • Video: Mše svatá 1 - Kdy začíná mše svatá?

https://www.youtube.com/watch?v=e0Bj2LDU_9o&t=9s

 • Video: Mše svatá 2 - Vstupní zpěv

https://www.youtube.com/watch?v=wRR0TzrtjeY

 • Píseň: Blahoslavenstvá - Poetica Musica

https://www.youtube.com/watch?list=RDtXH4bnYxHw0&v=tXH4bnYxHw0

 • Video: Včely – NEZkreslená věda IV

https://www.youtube.com/watch?v=Z5wm2Me4w-Q&list=PLqmy0o96fQtAVJdbRUoN6dLaIaLqAEp-

Přeji a vyprošuji Bohem požehnané dny.

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz