Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástěnka na prosinec 2019

article preview

 

 

download:

Příloha č. 5 Pastoracni kalendar 2020

Příloha č. 7 Exercicie Velehrad

Příloha č. 6 Poselství nemocným

Příloha č. 8 - Papežská misijní díla

Příloha č. 9 Sněženky-2020

 

 

Slovo arcibiskupa
Drazí...,
blíží se Vánoce a my s obdivem myslíme na lásku Boha k člověku, kterého on z lásky stvořil
jako muže a ženu a nechal je žít v ráji. Když to lidé pokazili, rozhodl se je zachránit. Své dílo spásy
však udělal závislým na souhlasu dívky Marie z Nazareta, aby ukázal, že chce člověka potřebovat
jako spolupracovníka na svém díle spásy. Chce přicházet i do dnešního světa skrze všechny,
kteří mají odvahu mu říkat ANO a nechají jeho slovo vtělovat do svých skutků.
Blahopřejeme Vám, protože jste mezi těmi, které si Bůh vybral za spolupracovníky. Děkujeme
Vám za velkorysou odpověď Bohu. Přejeme Vám pravou vánoční radost z nového příchodu Boha
skrze Vás a k tomu požehnaný rok 2020
arcibiskup Jan a pomocní biskupové

 

Žehnání koledníkům
Také letos Vás zvu ke spolupráci na Tříkrálové sbírce. Slavnost Zjevení Páně sice slavíme jen
v jednom dni, ale koledování je z organizačních důvodů umožněno od 1. do 14. ledna. Děkuji všem,
kdo v tomto vycházíte Charitě vstříc, a ostatní žádám, netrvejte na koledování jen 6. 1. Také prosím
o sladění vysílání koledníků ve farnostech a na žehnání koledníkům o. biskupem Josefem Nuzíkem,
které se letos uskuteční 28. 12. 2019 v 10.00 v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích.
Charita Hranice připraví pro koledníky pohoštění a další program. Povzbuďte laskavě koledníky nejen
ke koledování, ale i k účasti na tomto žehnání. Děkuji za všechnu podporu a spolupráci s Charitou
a přeji a vyprošuji Boží požehnání.
Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO

 

Poděkování za zapojení do iniciativy Červená středa
Vážení spolubratři,
děkuji Vám i Vašim farníkům za zapojení Vaší farnosti či obce do letošního ročníku iniciativy
Červená středa – připomínky pronásledovaných pro víru. Zapojilo se přes 80 míst a jistě i další
v mysli či modlitbě. Z toho mám nejen já velkou radost – že totiž zůstáváme ve spojení s těmi,
kterým se daru svobody nedostává. Díky komunikaci s organizací Aid to the Church in Need se informace
o naší podpoře dostává přímo i ke konkrétním trpícím lidem a je jim posilou.
P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK

 

Noc kostelů 2020
V závěru letošního roku bych rád poděkoval všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do Noci
kostelů 2019 a umožnili návštěvníkům skrze nejrůznější programy setkání s živou církví a Boží
přítomností ve společenství i ve chrámech. Mnozí z Vás již plánujete nebo budete plánovat činnost
a akce na následující rok, tak si poznamenejte do diáře datum příští Noci kostelů, která bude v pátek
5. června 2020. Přeji Vám požehnané vánoční svátky a těším se na spolupráci při Noci kostelů 2020.
Luboš Nágl, koordinátor Noci kostelů

 

Časopis Rodinný život
V příloze zasíláme elektronickou verzi nejnovějšího čísla časopisu Rodinný život 5/2019, tentokrát
s názvem „Svatí mezi námi“. Časopis bude v příštím roce slavit výročí 30 let, vydává ho
Centrum pro rodinný život v Olomouci a vychází 5x ročně. Kromě hlavního tématu a rozhovorů
obsahuje pravidelné rubriky, které se týkají především rodinné problematiky, výchovy, duchovního
povzbuzení… Čtenáři v něm najdou tipy na další literaturu a nezapomíná se v něm ani na děti
(dětská stránka, babiččina teologie či čtení na dobrou noc – ukázka z dětské knihy s ilustracemi
dětí). Tištěný časopis Vám osobně předají kolegové z děkanátních center pro rodinu při nejbližší
příležitosti. Budeme rádi, když ho ve farnosti nebo společenství rodin, manželů či seniorů ukážete
a představíte. Pokud můžete rodiny povzbudit k objednání našeho časopisu a pomoci nám zvýšit
počet odběratelů, budeme vděční. Lze ho objednat i dárkovým předplatným např. pro novomanžele,
pro manžele k výročí svatby, členům pastoračních či ekonomických rad, kostelníkům nebo varhaníkům
za jejich pomoc ve farnosti… Další informace o časopise najdete na www.rodinnyzivot.eu.
P. Mgr. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci

 

Sněženky
I letos připravujeme na táborovém středisku Archa v Rajnochovicích v termínech pěti turnusů
jarních prázdnin Sněženky – pětidenní křesťanské tábory pro děti od 2. třídy ZŠ do 14 let. Součástí
jsou hry, aktivity zaměřené na všestranný rozvoj a duchovní program. Pravidelně se věnujeme katechezi
a snažíme se vést děti k aktivní účasti na mši svaté a na společné modlitbě. Ze zkušenosti
víme, že rodiče své děti posílají na naše tábory na základě doporučení jiných rodičů nebo kněží
ve farnosti. Prosím, nabídněte Sněženky rodičům, kteří hledají náplň času pro své děti na dobu
jarních prázdnin. Všechny potřebné informace najdete na plakátku v elektronické i tištěné podobě.
S dotazy se obracejte na členy týmu T. S. Archa (archa@ado.cz, 573 391 215). Děkujeme za vaši
podporu.
P. Jiří Pospíšil, farář v Rajnochovicích

 

Víkendy pro biřmovance v Rajnochovicích
Chtějí-li farnosti v rámci přípravy na biřmování využít možnosti víkendového pobytu v Rajnochovicích,
je třeba si zajistit termín v dostatečném předstihu. Snáze se tím vyhneme občasnému
rozčarování, které plyne z necitlivého spojování dvou a více velmi rozdílných skupin. Termíny naleznete
na webových stránkách pristav.ado.cz a archa.ado.cz.
P. Jiří Pospíšil, farář v Rajnochovicích

 

Diář arcibiskupství
pros inec – 2019
6. 12. pátek
11.00 hod. Praha – sv. Vít mše sv. pro hnutí „Na vlastních nohou“ b. Antonín
6. 12. pátek – 8. 12. neděle
Svatý Hostýn duchovní obnova pro MSH arcib. Jan
7. 12. sobota
9.00 hod. Ústí n/Orlicí Aggiornamento b. Antonín
11.30 hod. Soběchleby mše sv. k 50. výročí úmrtí
biskupa Stanislava Zely b. Josef N.
8. 12. neděle
Svatý Kopeček mše sv. v rámci poutě pro děti,
které odešly příliš brzy b. Josef N.
9. 12. pondělí
18.00 hod. Olomouc - Dóm slavnost Neposkvrněného
početí Panny Marie b. Antonín
18.00 hod. Kyjov žehnání zrestaurované gotické Madony b. Josef N.

11. 12. středa
8.30 hod. Olomouc - AKS duchovní obnova pro Kurii arcib. Jan
12. 12. čtvrtek
10.00 hod. Zlín – sv. Filip a Jakub děkovná mše sv. pro ovdovělé arcib. Jan
14. 12. sobota
11.00 hod. Fryšták mše sv. k 150. výročí narození
P. Ignáce Stuchlého arcib. Jan
22. 12. neděle
9.00 hod. Olomouc - sv. Sarkander mše sv. na poděkování za ukončení oprav
v kapli sv. Jana Sarkandra b. Antonín
10.00 hod. Olomouc - Dóm mše sv. a předání betlémského světla arcib. Jan
24. 12. úterý
15.00 hod. Olomouc – sv. Kateřina vánoční mše sv. pro děti b. Antonín
21.00 hod. Olomouc - Dóm půlnoční mše sv. arcib. Jan
24.00 hod. Svatý Kopeček půlnoční mše sv. b. Josef N.
25. 12. středa
10.00 hod. Olomouc - Dóm slavnost Narození Páně arcib. Jan

28. 12. sobota
10.00 hod. Hranice mše sv. a žehnání Tříkrálovým koledníkům b. Josef N.
29. 12. neděle
8.30 hod. Luhačovice mše sv. ke cti Svaté rodiny b. Antonín
10.15 hod. Luhačovice mše sv. ke cti Svaté rodiny b. Antonín
31. 12. úterý
23.45 hod. Svatý Hostýn Te Deum a Svátostné požehnání b. Josef N.
24.00 hod. Svatý Hostýn pontifikální mše sv. na zahájení nového roku b. Josef N.
leden – 2020
1. 1. středa
10.00 hod. Olomouc – Dóm slavnost Matky Boží Panny Marie arcib. Jan
2. 1. čtvrtek
17.00 hod Olomouc - AKS mše sv. s udělením služeb bohoslovcům arcib. Jan
6. 1. pondělí
18.00 hod. Olomouc – Dóm slavnost Zjevení Páně arcib. Jan
7. 1. úterý
Praha Stálá rada ČBK arcib. Jan
16. 1. čtvrtek
9.00 hod. Rychnov n/Moravou mše sv. a kněžská konference děkanátu Svitavy arcib. Jan
18. 1. sobota
9.30 hod. Zlín – sv. Filip a Jakub mše sv. k 100. výročí narození Chiary Lubich arcib. Jan
b. Antonín

19. 1. neděle
10.00 hod. Velehrad mše sv. za jednotu křesťanů b. Antonín
20. 1. pondělí – 22. 1. středa
Praha Plenární zasedání ČBK arcib. Jan
b. Antonín
b. Josef N.
31. 1. pátek
18.00 hod. Olomouc – AKS mše sv. s nešporami arcib. Jan