Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástěnka leden 2020

 

ACTA CURIÆ

ke stažení:

Poselstvi papeze k 53. svetovemu dni miru 1. ledna 2020

Příloha č. 2-Pastýřský list pro postní dobu

Příloha č. 1 Výzva k přihláškám do semináře

Příloha č. 3 odborné poradenstvi CPRZ OL - plakát

Příloha č. 4 Studentský Velehrad - plakát

Příloha č. 5 Pobyty pro seniory 2020

Příloha č. 6 Diecezni setkani varhaniku České nebe Jana Zástěry

Příloha e č. 1 Apoštolský list Admirabile signum

Příloha e č. 2 Ustanovení neděle Božího slova Aperuit Illis

Příloha e č. 2 Plakátek na VIR - barevný

Příloha e č. 3 PMD Jeden dárek navíc

Noviny Příloha e č. 4 Rodinný život

Příloha e č. 5 Modlitby za jednotu 2020

Příloha e č. 5 Staňte se dobrovolníky - plakát

Příloha e č. 6 Informace do ohlášek o kurzu pro dobrovolníky

 

 

1. Slovo arcibiskupa
Drazí bratři,
do nového roku vstupujeme s mnoha plány a představami, ale přeci jen jdeme do neznáma. Jako
pevný orientační bod Vám přeji pocit jistoty, že Vás Bůh miluje, a k tomu také zkušenost, že
Vás naplňuje a sám ve Vás působí, když nezištně chcete a konáte dobro, když odpouštíte a dáváte
naději, když ho necháte milovat skrze Vaše srdce.
Přeji Vám hodně radosti z radosti druhých, i zkušenost, že radost roste jejím rozdáváním. Radost
a pokoj ať upevní i Vaše zdraví. A pokud přesto přijdou nemoci či těžkosti, přeji dostatek síly
k jejich překonání či unesení, abyste stále rostli a mohli být oporou i pro druhé.
Děkuji Vám za podporu Tříkrálové sbírky a prosím, abyste mé poděkování vyřídili všem, kteří
se na ní jakkoliv podíleli. Jen v naší diecézi koledovalo 5 814 skupinek. Dárce ani nespočítáme.
Kéž působení Boží lásky v nás stále roste.
arcibiskup Jan

 

5. Setkání biskupů, kněží a jáhnů moravské církevní provincie
Ve dnech 9.–11. 3. 2020 se uskuteční každoroční setkání biskupů, kněží a jáhnů na Velehradě.
Program začne v pondělí v 10 hodin modlitbou během dne a jeho první část bude věnována odkazu
kard. Tomáše Špidlíka, SI (P. prof. Pavel Ambros, Th.D., SI), odpoledne se zamyslíme nad
apoštolskou exhortací Christus vivit (R. D. ThLic. Josef Prokeš). V diskuzních skupinkách budeme
hledat cesty její realizace v naší pastoraci. V úterý začne přednášková část v 9 hodin a bude se
týkat synodality v církvi (R. D. ThLic. Jiří Brtník), odpoledne pak bude přiblížen nový generální
dekret ČBK o modlitbách za uzdravení, exorcismech a některých s tím spojených nesprávných
praktikách
(P. PhDr. Martin Štěpán Filip OP, Th.D.; P. ICLic. Josef Jančář OCarm.).
Středeční program bude věnován managementu farnosti, času a sil kněze (P. ThLic. Ing. Stanislav
Přibyl CSsR, Th.D.). Program bude rozeslán e-mailem.

 

Postní duchovní obnova VIR v kněžském semináři
O víkendu 13. 3.–15. 3. 2020 se jako každý rok uskuteční v Arcibiskupském kněžském semináři
v Olomouci postní duchovní obnova VIR určená pro mladé muže od 17 do 35 let. Obnovu povede
P. Martin Sekanina, farář farnosti Bzenec. Informace a přihlášky je možné získat na webové
adrese www.knezskyseminar.cz. V elektronické příloze přikládáme plakátek ve dvojím vyhotovení
(barevný a černobílý), který prosím vytiskněte a umístěte na farní vývěsku. Děkujeme Vám.
P. ThLic. Pavel Stuška, PhD. rektor AKS

 

7. Přihlášky do Arcibiskupského kněžského semináře
Prosím všechny kněze, aby věnovali zvláštní pastýřskou péči těm, kteří by mohli mít povolání ke kněžství,
a aby výzvy k podání přihlášek vždy oznamovali i v kostelech, kde se zdá, že žádný kandidát není.
Prosím také, abyste zprostředkovali setkání možných kandidátů do semináře s P. Mgr. Jiřím
Kupkou, ředitelem Teologického konviktu, už během ledna a února, tel.: 732 524 904,
e-mail: kupka.jiri@ado.cz.
Postupně pak kontaktujte každého kandidáta, který uvažuje o kněžství, i když v tomto školním
roce ještě nematuruje a nebude se hlásit do semináře.
Přihlášky se vyzvedávají i odevzdávají u P. Mgr. Jiřího Kupky při osobním rozhovoru s kandidátem.
Přihlášky je třeba odevzdat nejpozději do 31. 3. 2020.
Kandidátům mohou posloužit tyto stránky: www.knezskyseminar.cz.
P. Mgr. Jiří Kupka, biskupský delegát pro péči o kněžská povolání

 

8. Nabídky pro ministranty
Celoroční hra pro ministranty – Rytíř Kristův
Od 1. 11. 2019 do 7. 9. 2020 probíhá celoroční soutěž. Materiály k soutěži a min. schůzkám na:
www.ministranti.info. Setkání vítězů titulu „Zlatý rytíř“ proběhne v pondělí 28. září 2020 v Olomouci.

Zajeď na hlubinu – Duchovní život ministranta
V pátek 13. a v sobotu 14. března 2020 se v Rajnochovicích uskuteční Setkání absolventů kurzu
MiniFor a starších ministrantů nad 14 let. Přihlašovat se je možné nejpozději do 10. 3. 2020 elektronicky
na: www.ministranti.info,


Zelený čtvrtek
Také v letošním roce jsou zváni ministranti k bohoslužbě 9. dubna v 9.30 hod. v olomoucké katedrále.
Sraz nejpozději v 9.15 hod. Místo bude viditelně označeno. Ministrantské oblečení s sebou.

Kurz MiniFor (MinistrantskáFormace)
Kurz je určen pro všechny ministranty od 14 let, kteří chtějí prohloubit svoje znalosti v oblasti
liturgie, duchovního života či vedení ministrantů ve farnosti. Kurz začne v měsíci srpnu 2020. Přihlášky
a bližší informace na: www.ministranti.info.

Ministrantská pouť
Na sobotu 5. září 2020 se připravuje v Olomouci Ministrantská pouť. Motto: „Život sv. Jana
Sarkandra v 5 V“ (Vztah, Víra, Vůle, Věrnost, Vítězství).
                         P. Mgr. Jiří Kupka, biskupský delegát pro ministranty

 

9. Studentský Velehrad
Vysokoškolské katolické hnutí ČR zve všechny studenty vysokých škol a mladé pracující lidi
na akci Studentský Velehrad, která se uskuteční od 7. do 10. května na Velehradě. Ročník s motivem
„Něco navíc“ v sobě ukrývá dvě základní roviny – dávat a dostávat. Cílem Studentského Velehradu
2020 bude povzbudit k hledání možností, jak obdarovávat sebe i okolní svět. Pro účastníky
bude připraveno široké spektrum přednášek a workshopů z různých okruhů jako je ochrana životního
prostředí, větší občanská angažovanost nebo diskuse o vztazích – to své si vybere opravdu
každý. Návštěvníci se budou moci setkat s řadou významných osobností a strávit dohromady příjemné
chvíle během koncertů, společného slavení bohoslužeb a odpočinku. Přihlašování je možné
od 14. února prostřednictvím internetových stránek Studentského Velehradu. Byli bychom také
vděční za sdílení ve farních ohláškách. Případná sbírka ve farnosti by realizaci Studentského Velehradu
velmi pomohla.
P. Ladislav Nosek, SJ, koordinátor pastorace vysokoškoláků ČR

 

13. Přehled poutí děkanátů za obnovu rodin a kněžská povolání v roce 2020
Olomouc
21. března – Svitavy a Konice
28. března – Olomouc a Přerov
18. dubna – Kyjov a Veselí nad Moravou
25. dubna – Zábřeh a Šumperk
16. května – Vsetín
23. května – Uherské Hradiště
6. června – Zlín a Vizovice
13. června – Šternberk a Hranice
12. září – Uherský Brod
10. října – Kroměříž a Holešov
17. října – Valašské Klobouky
24. října – Vyškov a Prostějov
Zašová
3. října – Valašské Meziříčí

 

14. Tomáš kardinál Špidlík – výstava
Centrum pro kulturu ve spolupráci s ŘKF Velehrad nabízí putovní panelovou výstavu
(cca 20 rollapů, jejich počet lze přizpůsobit prostoru), která je věnována osobnosti kardinála
Tomáše Špidlíka. Jejím autorem je Jiří Šťasta, podílí se na ní Muzeum Boskovicka. Záštitu jí udělil
otec arcibiskup Jan. Pokud byste měli o výstavu zájem, zašlete svůj požadavek do 20. 2. 2020
na e-mail: kucera.martin@ado.cz. Zájem zjišťujeme z důvodu finanční rozvahy výroby panelů.
PhDr. Martin Kučera, vedoucí Centra pro kulturu

 

15. Diecézní setkání varhaníků
Srdečně Vás zveme 21. března 2020 do Olomouce na diecézní setkání varhaníků na téma „České
nebe Jana Zástěry“. Toto setkání se uskuteční v aule CARITAS – VOŠs Olomouc, Křížkovského
6 od 10 do 15 hodin.
Setkání je určeno nejen pro varhaníky, sbormistry, vedoucí schol, ale pro všechny zájemce o liturgii
a hudbu. Jeho cílem je představit uměleckou duchovní tvorbu, nechat nahlédnout do realizace
liturgické hudby při poutích v Mladé Boleslavi, poučit přítomné o instrumentaci duchovní hudby
se zaměřením na dechové nástroje.
Jan Zástěra studoval sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a chrámovou
hudbu na Týnské škole v Praze. Během svých studií se dozvěděl o unikátní hudební tradici osekých cisterciáků a zejména o díle mnicha Jakoba Jana Trautzla. Od roku 2008 působil jako dirigent
Hudby Hradní stráže a Policie České republiky v hodnosti plukovníka. V letech 2005–2011
byl sbormistrem Brixiho komorního souboru, od roku 2011 je sbormistrem vokálně-instrumentálního
souboru Collegium hortense a uměleckým vedoucím spolku Trautzlova umělecká společnost.
Nejznámější skladby:
Římské mše (cyklus mší a duchovních skladeb zkomponovaný pro příležitost České národní
pouti do Říma), České nebe (cyklus duchovních kantát, za který obdržel v roce 2019 na Velehradě
Medaili České biskupské konference).
Mgr. Zdislava Vyvozilová

 

16. Nabídka pro lektory
Kurz čtení Božího slova v liturgii
Vzdělávací kurz pro lektory Božího slova nazvaný „Kurz čtení Božího slova v liturgii“
je v nabídce Centra pro kulturu. Děkanáty, které mají zájem o uskutečnění kurzu, se mohou
obracet na hlavní koordinátorku Martinu Pavlíkovou. Více v článku a nabídkovém listu.
https://www.ado.cz/cemu-se-venujeme/komu-se-venujeme/lektori/
Příprava lektora Božího slova online
Nejen lektor Božího slova se může připravovat na nedělní mši sv. za pomoci poslechu nahrávek nedělního
liturgického čtení. Nahrávky jsou k dispozici, spolu s texty nedělního čtení a odkazy na komentáře
Biblického díla, na webových stránkách KulturaSlova.cz. Více informací v článku a nabídkovém listu.
https://www.ado.cz/cemu-se-venujeme/komu-se-venujeme/lektori/
MgA. Martina Pavlíková, Centrum pro kulturu

 

 

 

 

MYŠLENKY NA MĚSÍC ÚNOR

ROBERT KARDINÁL SARAH

BŮH NEBO NIC

KARTUZIÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ 2016

 

 1. Křesťan musí ovládat umění osobní modlitby.  Každá duše je chrámem. Kdy vstupujeme do tohoto chrámu, abychom se klaněli Bohu, který je tam přítomen?

 2. Co je nemožné pro člověka, jenž věří? A co je těžkého pro toho, kdo miluje?

 3. Láska, velkodušnost a radost z toho, že otevíráme dveře svého domu bližním, vždycky zvětšují prostor našeho srdce.

 4. Kříž je středem světa, srdcem lidství a kotevním bodem naší stability. V tomto světe je kříž ve skutečnosti jediný pevný bod, který člověku zajišťuje rovnováhu a stálost.

 5. Člověk je velký jen tehdy, když klečí před Bohem.

 6. V modlitbě nejsou důležitá slova, ale umění zmlknout a nechat mluvit Ducha svatého, zaslechnout, jak se za nás přimlouvá. 

 7. Na mši svaté jsme přítomni především kvůli Bohu. Jestliže svůj pohled neobrátíme radikálně k Němu, naše víra začne být vlažná, nestálá a nejistá. 

 8. Boží mlčení by nás mělo naučit, kdy máme mluvit a kdy je třeba mlčet. Ticho, které nám dává vstoupit do skutečné liturgie, je chvíle, kdy chválíme Boha, vyznáváme ho před lidmi a hlásáme jeho slávu.

 9. Kříž není záležitost na jeden den nebo jeden týden, ale na celý život.

 10. Boží slovo je jako světlo, které Církev přijala a nese ho světu, aby vyšel z temnoty a začal oslavovat Boha. 

 11. Hodiny modlitby a adorace jsou vždy velkými chvílemi života. Utvářejí bytí, formují naši skutečnou identitu.

 12. Nejhlubší bídou je, když schází Bůh. 

 13. Modlitba je především dílo Ducha svatého, který se modlí v nás, vnitřně nás přetváří a umožňuje nám ponořit se do důvěrného spojení s Trojjediným Bohem. 

 14. Církev dává Boží lásku všem lidem. Proto křesťan nemůže projevovat milosrdnou lásku jen svým bratřím v Kristu, ale všem lidem bez rozlišování.

 15. Vnitřní ticho nám umožňuje naslouchat modlitbě Ducha svatého, která se stává modlitbou naší.

 16. Bez Boha člověk neví, kam má jít, a nedokáže ani porozumět, kým je.

 17. Církev je jako měsíc. Nevydává vlastní světlo, ale odráží světlo Kristovo. Je stvořena k tomu, aby chválila Boha a klaněla se Mu: bez Boha není ničím.

 18. Při liturgii nám Pán Ježíš dává své Tělo a Krev, aby nás připodobnil sobě a spojil nás v jedno. Stává se z nás jedna rodina: rodina Boží.

 19. Nesmíme se přizpůsobovat tomuto světu, ale musíme se dát proměnit a obnovit svůj způsob myšlení, abychom dokázali rozlišovat Boží vůli.

 20. Křest je nutno jistým způsobem každodenně obnovovat. Duchovní boj je především zápasem proti zlu v nás samých.

 21. Upevnění víry prochází nejprve srdcem, přes osobní setkání a zkušenost s Pánem Ježíšem. 

 22. Evangelium do nás vkládá život a Boží milost. Svátosti jsou trvalými prostředky uzdravení, proměny a obnovy.

 23. Největší potřebou současného světa je modlitba, která zůstává nástrojem, jak svět reformovat. 

 24. Láska a víra dávají lidskému životu nový směr, hloubku i šířku. Člověk opouští temnotu svého dosavadního života. Jeho život osvěcuje světlo, jímž je Kristus. 

 25. Rodina je prostor, kde se člověk učí být užitečný společnosti. Tvoří-li pouto rodiny Kristus, nic ji nezničí.

 26. Kalvárie je nevyšším bodem světa; z ní můžeme vidět všechno jinýma očima, očima víry, lásky a mučednictví: očima Krista.

 27. Když chceme poznat Boha, musíme poznat člověka. Kdo chce milovat Boha, musí milovat člověka.

 28. Je povinností pokřtěných věřit nejen srdcem, ale i rozumem. Víra a rozum jsou dvě světla, která se navzájem potřebují. 

 29. Křesťan je povolán k tomu, aby do každého prostředí přinášel osvobozující zvěst, že Bůh je větší než náš hřích.

 

Milí, srdečně vás zdravím. Zasílám duchovní myšlenky na měsíc únor a prezentaci Finsko, vesnička iglú.

Navíc připojuji odkazy na:

 • Video: Mše svatá 11 - Aleluja

https://www.youtube.com/watch?v=PfVY8Sa646g

 • Video: Mše svatá 12 - Evangelium

https://www.youtube.com/watch?v=T8nsly7CWLk

 • Rozhovor: Kardinál Sarah na Slovensku

https://www.youtube.com/watch?v=iFExXiGnEIw

 • Video: Osudová na sáňkách - Line Riders - Beethoven's 5th

https://www.youtube.com/watch?v=vcBn04IyELc

V modlitbě spojený žehnám.

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz