Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástěnka duben 2019

 

ACTA CURIÆ

ke stažení:

POUŤ KE CTI APOŠTOLŮ SLOVANSKÝCH NÁRODŮ

Příloha č. 2 Světový den modliteb

Příloha č. 3 Narodni pout do Rima 2019 a

Příloha č. 4 Pochod pro života a rodinu

Příloha č. 6 Kurz Minifor 1

Příloha č. 7 Nabídka studia CARITAS

Příloha e č. 3 Týden modliteb za povolání 1 - obálka

Příloha e č. 4 Týden modliteb za povolání 1 - plakát

Příloha e č. 5 Akce_Eljon_2019

Příloha e č. 6 Vlaková pouť do Lurd 2019

Příloha e č. 7 IV. seminář o farních ev. buňkách

Příloha e č. 8 VI. pouť moravských Matic

Příloha e č. 9 Kurz pro varhaníky - Žďár n. S

Příloha e č. 10 Nabídka Salamounky - letak

Příloha e č. 11 Sexuální výchova v rodině a ve škole - plakát

Příloha e č. 12 Velehrad Špidlík - plakát

Příloha e č. 13 Konference_pastorace-manzelu

Příloha e č. 15 ADCM plakát

 

 

4. Pozvání na Národní pouť do Říma
Obracím se na Vás s upřímným pozváním na národní pouť do Říma k 30. výročí kanonizace
svaté Anežky České. Uskuteční se pod záštitou ČBK ve dnech 11. až 13. listopadu 2019. Byli bychom
rádi, pokud by tato pouť nebyla jen vzpomínkovou cestou, ale aby přímo navázala na velikou
a spontánní duchovní obnovu, kterou ona událost, bezprostředně následovaná pádem totality,
před třemi desetiletími vyvolala. Tehdy jsme to vnímali jako zázrak. Svatá Anežka, patronka národa,
k národu promluvila ve chvíli, kdy se mohl vrátit ke svobodě, a to i ke svobodě víry. Jako by
nám tento dar svobody přinesla a vyprosila.
Dnešní společnost svobodná je, ale mnohdy se zdá poněkud unavená, smutná, zklamaná a bez
naděje. Po třiceti letech se z ní kamsi vytrácí pravá radost a vděčnost Pánu za možnost žít v plnosti
víry nejen v soukromí, ale i veřejně, před světem. Proto se chceme společně znovu obrátit ke svaté
Anežce na místě, kde byla papežem Janem Pavlem II. povýšena mezi svaté. Chceme ji prosit, aby
v nás stále probouzela onu radost a naději, aby nám ji stále vyprošovala a vracela. A chceme také
děkovat Pánu za to, že k této radosti a naději máme stálý důvod.
Proto Vás všechny povzbuzuji a vybízím, abyste se k této pouti přidali, ať již přímou účastí, nebo
alespoň modlitbou či jinou podporou. Srdečně Vám za to děkuji. V Kristu a Marii Váš
+ Jan Vokál, biskup královéhradecký, předseda přípravného poutního výboru

 

8. Sborník smutečních písní
Matice cyrilometodějská v Olomouci vydala Sborník smutečních písní s názvem VŠECHNO,
CO ŽIJEME S LÁSKOU. Tento sborník významně rozšíří stávající repertoár pohřebních zpěvů,
a proto jej doporučujeme našim varhaníkům, zpěvákům a sbormistrům. Sborník obsahuje skladby
různých slohových období. Jsou tam např. díla A. Michny, J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Schuberta,
A. Dvořáka a dalších autorů. Jsou zastoupeni rovněž i současní autoři: B. Korejs, P. Eben,
P. Fiala a Z. Pololáník. Sešit je k dostání v prodejnách Matice cyrilometodějské v Olomouci pro
chrámové sbory za sníženou cenu 242,- Kč za 1 kus.
Mgr. Jan Kupka, předseda subkomise pro liturgickou hudbu

 

12. Národní pochod pro život a rodinu
V příloze zasíláme plakát na Národní pochod pro život a rodinu, který se uskuteční v Praze
v sobotu 27. dubna 2019. Tuto akci je možné pojmout jako farní pouť, zvláště pro rodiny s dětmi.
Pokud se přihlásíte co nejdříve na http://pochodprozivot.cz (přednostní kontrola, oběd, doprava),
velmi nám tím pomůžete s přípravou celého setkání. Domlouváme také zvláštní vlaky z Moravy
a autobusy z Vysočiny a západních Čech. Pokud nemůžete přijet, budeme rádi, když o Národním
pochodu pro život a rodinu dáte vědět dál.
Radim Ucháč, Hnutí Pro život ČR

 

14. Kurz MiniFor (Ministrantská formace)
V srpnu začíná nový kurz pro ministranty nad 15 let MiniFor. Přihlášky posílejte do 30. 4. 2019.
Ke stažení je najdete na http://ministranti.info/minifor-1/. Program kurzu připravují bohoslovci
a stojí
na dvou pilířích: teoretická část (přednášky o liturgii, duchovním životě a práce s ministranty
ve farnosti)
a praktická část (nácviky, služby při liturgii, hry jako inspirace na schůzky apod.). Velký důraz
je kladen na prohloubení osobního vztahu ke Kristu, a proto je součástí kurzu vždy společná mše
svatá, adorace a jiné. Nově se kurz skládá z týdenního kurzu o prázdninách v termínu 18.–23. 8. 2019
a 4 víkendů v průběhu školního roku 2019/2020. Bližší informace
o MiniForu naleznete na internetových stránkách pro ministranty naší olomoucké arcidiecéze: www.ministranti.info. Prosíme,
povzbuďte své ministranty k účasti na tomto kurzu!
P. Jiří Kupka, biskupský delegát pro ministranty, a Josef Kvapilík, bohoslovec

 

15. Seminář o Farních evangelizačních buňkách
Jako pastýři hledáme způsoby, jak oživit farní společenství, která nám byla svěřena (viz Evangelii
gaudium § 28), a jak se přiblížit k lidem hledajícím nebo na periferii farnosti. Jednou z odpovědí
je metoda Farních evangelizačních buněk (FEB).
Zvu vás na 4. Seminář o farních evangelizačních buňkách, který se uskuteční 30. 5.–2. 6. 2019
v Pastoračním centru Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce. Začátek je ve čtvrtek
v 18 hod. a závěr v neděli ve 14 hod. (těžiště programu bude do soboty večera, s ohledem na vás,
kteří se budete muset vrátit na nedělní bohoslužby do svých farností).
Cílem tohoto semináře je seznámit s fungováním Farních evangelizačních buněk, podělit se
o zkušenosti, inspirace a impulsy od nás i ze zahraničí a také nabídnout konkrétní pomoc v přípravě
pro farnosti, které by rády s Farními evangelizačními buňkami chtěly začít.
Seminář je otevřen pro kněze i laiky. Bližší informace a elektronická přihláška jsou na:
www.evangelizacnibunky.cz. Pokud byste o Farních evangelizačních buňkách pro vaši farnost uvažovali,
je dobré s sebou vzít také některé z vašich farních spolupracovníků. Případné dotazy:
evangelizacnibunky@seznam.cz.
Za koordinaci semináře P. Vojtěch Koukal,
referent Mezinárodního organismu služby FEB pro ČR

 

17. Pozvánky Centra pro školy
Kostel – význačná budova naší obce, města
Zveme srdečně na seminář z cyklu Vstupy do škol s náboženskými tématy. Tento program je
opakováním z let minulých, a je proto určen všem novým lektorům a zájemcům z řad organizátorů
Noci kostelů.
Seminář se uskuteční 23. dubna 2019 v budově kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc v době
od 15.30 do 18 hod.
Oživit misijní poslání
Setkání s tímto názvem jsme připravili jako příspěvek k blížícímu se měsíci misií, který papež
František vyhlásil na říjen tohoto roku. Všechny potřebné informace jsou v přiloženém letáku.

Prosíme o jeho zveřejnění, protože setkání není určeno jen pedagogům, ale všem, kteří chtějí oživit
své misijní poslání.