Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástěnka červen 2020

article preview
 
 
 
ACO
 
 
 
 
P. Antonín Hráček
srdečně vás zdravím a zasílám duchovní myšlenky na měsíc červen a prezentaci Duhová řeka.
Navíc připojuji odkazy na:
 
Video: Mše svatá 19 - Vzhůru srdce
https://www.youtube.com/watch?v=yISJn5YxnH8
 
Video: Mše svatá 20 – Preface
https://www.youtube.com/watch?v=8zSPqEsfheI
 
Nedělní videokázání pro děti – P. Roman Vlk
https://www.youtube.com/channel/UChPJqYWudpW9r3aqyeK_RdQ
 
Cestu světla v době pandemie – P. Vojtěch Janšta, doplněnou o videoklipy – P. Pavel Šupol
http://hudba.signaly.cz/videa/1572-via-lucis-–-cesta-světla-v-době-pandemie.html
 
Přeji a vyprošuji požehnané dny.
                                          P. Antonín Hráček
www.pdvelehrad.cz
 
MYŠLENKY NA MĚSÍC ČERVEN
GEORG KNIGHT
VÍROU K PÁNU SE DÍVEJ
VYDAL ADVENT – ORION, SPOL. S.R.O. 2018
 
1. V Ježíši nalézáme smysl jak pro svůj současný život, tak pro život, který přijde.
2. Sloužíme úžasnému Pánu, který měl nejen moc tvořit, ale má i schopnost každého z nás
zachránit.
3. Boha to hodně stálo, aby tě vytáhl z nesmyslného života, ve kterém jsi vyrostl a jenž
směřoval do slepé uličky. Zaplatil za tebe Kristovou posvěcenou krví.
4. Kristus není pouze Stvořitelem, ale také udržovatelem všeho, co existuje.
5. Maria se stala vzorem pro všechny ty, kteří přijmou jejího Syna a budou žít z víry v něj. Pro
ty, kteří nejsou normální z pohledu světa, ale jsou normální z pohledu Božího. Pro ty, kteří
jsou jiní – jako jejich Pán.
6. Všichni máme sklon přehlížet osoby, které se obětují, aby umožnili vyniknout na veřejnosti
výraznějším jedincům. Zamyslete se nad obětujícími se „neviditelnými“ lidmi ve svém okolí
a udělejte si čas na to, abyste jim poslali pozdrav anebo jim zavolali – a to ještě dnes.
7. V tom samém okamžiku, kdy odpovíme na volání Ducha svatého, abychom se navrátili
k Otci, jsme plně a bez podmínek obnoveni do podoby Božích dětí. To je milost.
8. Je mnohem příjemnější zbavovat se nepřátel než svých oblíbených nectností, jež jsou tak
lákavé a svůdné. Avšak Ježíš přišel, aby mě zachránil z mých hříchů.
9. S Kristem bylo naloženo tak, jak my zasloužíme, a to proto, aby s námi mohlo být naloženo,
jak on zaslouží. Podstoupil smrt, jež měla být naší smrtí, abychom mohli přijmout život,
který byl jeho.
10. Bůh nás nechce pouze zachránit před odsouzením, touží po tom, aby se náš život změnil.
11. Když uvažuji o tom, čeho se Ježíš kvůli mně vzdal, nutí mě to zamýšlet se nad tím, čeho
bych se já měl vzdát kvůli němu.
12. Někdy sami sebe litujeme kvůli nespravedlnostem, jež nám život přináší. Obraťme
v takových chvílích svůj pohled na Ježíše, který se stal jedním z nás, abychom my mohli
jednoho dne zdědit nebeské království.
13. Vyznání hříchů nezačíná tím, že Bohu řekneme, že je nám něco líto. Prvním krokem
při skutečném vyznání hříchů je zápas se sebou samým.
14. Je třeba, abychom ještě dnes přestali ukazovat na sebe, abychom si přestali myslet, že
jsme lepší než druzí. Je čas, abychom Ježíše nechali zaujmout místo, které mu náleží.
15. Křest je pro nás, stejně jako byl pro Ježíše, viditelným znamením vědomého rozhodnutí
věnovat svůj život zcela Bohu a jeho království.
16. Pokušení není pouze to, že nás přitahuje ten či onen hřích. V samotném základu pokušení
stojí naše rozhodnutí, koho chceme následovat jako pána svého života.
17. Přestože se nebudu vždy cítit šťastně, mohu mít vnitřní klid; byl jsem totiž požehnán
Ježíšem. Požehnání je realita, kterou nemůže změnit žádný „den pod psa“.
18. Buď si vybereme Ježíše, anebo tento svět. Buď zvolíme jeho hodnoty, anebo hodnoty
tohoto světa.
19. Kristovo evangelium nás nejenom zachraňuje před trestem za hřích, ale také vysvobozuje
od jeho panování v našem každodenním životě. Namísto toho, abych pomlouval a
nenáviděl, mě Bůh vede k tomu, abych se stal tvůrcem pokoje.
20. Stejně jako trocha kvasnic nebo kvasu promění mouku, do níž je vmíchána, tak evangelium
promění každou část života člověka.
21. Má-li se člověk stát ryzí pšenicí, musí být ochoten vzdát se pro Boží království úplně všeho.
22. Ježíš musel při své cestě životem těžce zápasit. A musel se soustavně uchylovat na svá
kolena. Stejně jako musíme my.
23. Zápas proti vlastnímu sobectví je tím největším zápasem, do kterého se člověk může
zapojit.
24. Buďme vděčni, že máme Boha, který je ochoten nás povzbudit ve chvílích, kdy to nejvíce
potřebujeme.
25. Ani jeden nás není natolik dobrý a svatý, že by mohl reptat nad Boží milostí vůči druhým.
26. Buďme k sobě upřímní! Hraji jenom náboženské divadlo anebo se v mém životě nachází
hloubka a evangelium v něm přináší každodenní plody?
27. Víra není pouhé přitakání tomu, že Ježíš je Pán. Víra zahrnuje žití Kristova života.
28. Křesťané mají různé schopnosti. Bůh při soudu nehodnotí množství schopností člověka, ale
to, jestli jsme využili celé šíře schopností, které nám dal.
29. Je děsivé, že můžeme být členy Církve, a přitom nebýt křesťany. Důkazy pravého
křesťanství jsou láska a péče, jež člověk věnuje druhým.
30. Když slavíme mši svatou, zamysleme se nad hloubkou oběti, již symbolizuje a nad
zaslíbením, které se nám v ní nabízí.