Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástěnka březen 2020

 

Jan 11, 25-26)

 

 

Otce nas... spolecna modlitba

Urbi et orbi

Apoštol.penitenc-mimořádné odpustky

Apoštol.penitenc-mimořádné odpustky

Příloha č. 1 - Velikonocni pozdrav

Příloha č. 2 - kající modlitba

Příloha č. 3 - Pochod pro život 2020

Příloha č. 6 Program pouti ke sv. Zdislavě

Příloha e č. 1 Poselství k 54. dni sdělovacích prostředků, 24. k

Příloha e č. 2 Brozura_2020

Příloha e č. 3 Modlitba za mládež (8x)

 

 

corona-virus---duchovni-a-psychoterapeutickou-pomoc-na-telefonu-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitba Hospodine arcb JAN

Litanie v době nakažlivých nemocí

List arcibiskupa olomouckého věřícím - koronavirus

Dotace na výsadbu stromů_leták

 

Slovo arcibiskupa

Drazí ...

Kdo chce, aby mu bylo dáno, že sám má dávat. Je špatný prosebník, kdo jinému odpírá, oč sám pro sebe žádá. Ukazuje se, jak svět bez lásky snadno propadá strachu, který se šíří jako pandemie a ochromuje život. Mysleme na biblické: Láska zahání strach. Otevírat se Bohu a nechat Boha milovat skrze nás je nejjistější cestou k vítězství nad strachem z nemoci i ze smrti. Jestli se víra projevuje láskou, skutky lásky posilují velikonoční víru. S těmito myšlenkami prožívám tyto dny s každým z Vás a Boží blízkost upevňuje mou naději na Kristovo vítězství. Ten, který je láska přemohl ďábla a zvítězil nad smrtí, on dá účast na svém vítězství všem, kteří spolu s ním vstoupí do smrti Kříže. Každému z Vás přeji pravou velikonoční radost, která vyrostla z přijetí Kříže. arcibiskup Jan

 

Týden modliteb za mládež

V týdnu před Květnou nedělí (29. 3. – 5. 4. 2020) proběhne Týden modliteb za mládež, který je vyhlášen biskupy. I letos Sekce pro mládež ČBK připravila brožurku k tomuto účelu. Obracím se na vás s prosbou, abychom společně v celé české a moravské církevní provincii jeden týden věnovali modlitbě za mladé lidi.

 

Celostátní setkání mládeže 2021

Na základě rozhodnutí ČBK při 120. plenárním zasedání pořádá Sekce pro mládež ČBK Celostátní setkání mládeže, které se bude konat ve dnech 10.–15. 8. 2021 v Hradci Králové. Setkání je určeno pro mladé od 14 do 24 let, kteří chtějí prožít několik dní ve společenství věřících vrstevníků. Prosíme, zohledněte tento termín při plánování táborů, akcí a jiných farních aktivit. Během setkání budou probíhat workshopy, semináře, poradny, duchovní rozhovory a další. Budeme vděční za vaše zapojení do příprav setkání či postřehy k jeho obsahu a provedení. Pište na e-mail: mladez@cirkev.cz. Celostátnímu setkání mládeže předchází Celostátní fórum mládeže (CFM) 19.–21. 2. 2021, které proběhne rovněž v Hradci Králové. CFM je diskuzní setkání mladých s biskupy. Prosíme o Vaši modlitbu za dobrý výběr přednášejících, hostů, za organizátory setkání a za všechny mladé, které doprovázíme na cestě.

R. D. Mgr. Kamil Strak, ředitel Sekce pro mládež ČBK

 

Nedělní graduál

Liturgické zpěvy pro neděle a slavnosti Páně v liturgickém mezidobí P. Josef Olejník. Uspořádání a předmluva Vladimír Pavlík. Úvodní slovo Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. Vyšlo s církevním schválením.

Nedělní graduál obsahuje liturgické zpěvy pro všechny neděle v liturgickém mezidobí a slavnosti Páně v liturgickém mezidobí, tedy slavnosti Ježíše Krista Krále, Nejsvětější Trojice, Těla a Krve Páně a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (včetně související památky Neposkvrněného Srdce Panny Marie). V dodatku je uvedeno několik schémat pro zpěv před evangeliem. Aby bylo možné tento zpěv zpívat podle libovolného schématu s příslušným textem verše před evangeliem, je v graduálu vložena samostatná příloha obsahující texty veršů před evangeliem pro neděle v mezidobí. V dodatku je také uvedeno apoštolské Vyznání víry, které složil P. J. Olejník pro P. Cyrila Vrbíka a jeho farnost v Dubu nad Moravou v roce 1997, některé modlitby a několik antifon, které jsou určeny k liturgii, ale bez konkrétního zařazení. Ve varhanním doprovodu je vlepeno CD s nahrávkami zpěvů z Nedělního graduálu. CD nazpívaly tyto scholy a sbory: Cecilská hudební jednota Ústí nad Orlicí, Chrámový sbor Velká Bystřice u Olomouce, Beati Cantores Holešov, Campanula Jeseník, Schola Dolní Lhota, Schola Opava, Schola OP Olomouc, Schola Ostrava-Pustkovec a Schola Arcibiskupského gymnázia Kroměříž