Jdi na obsah Jdi na menu

Kalendář diecéze, aktuality na 2022

 

Dá-li Bůh, mohl by mít

Pastorační kalendář AO na rok 2022

Směrnice č. 2-2021

 

Plan dieceze na 2022

 

ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÁ

pod mocnou ochranou

SVATÉHO VÁCLAVA

knížete a mučedníka,

hlavního patrona metropolitního chrámu i celé arcidiecéze

a

SV. CYRILA, mnicha, a METODĚJE, biskupa,

apoštolů Moravy, patronů Evropy

sv. Kristýna a druhů, mučedníků sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka sv. Víta, mučedníka

sv. Prokopa, opata a vyznavače sv. Korduly, panny a mučednice sv. Ludmily, vdovy a mučednice sv. Pavlíny, panny a mučednice

spolupatronů metropolitního chrámu a celé arcidiecéze

 

 

 

V liturgickém roce 2021 / 2022

Nedělní mešní lekcionář: cyklus C

Feriální lekcionář: první čteni a responsoriální žalm z 2. ročního cyklu

 

 

PĚT CÍRKEVNÍCH PŘIKÁZÁNÍ

 • 1.  O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní klid.
 • 2.  Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok.
 • 3.  Přijmout svátost oltářní aspoň ve velikonoční době.
 • 4.  Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny.
 • 5.  Při spívat církvi na j ej í potřeby.

 

 

ZASVĚCENÉ SVÁTKY

Slavnost Narození Páně Slavnost Matky Boží, Panny Marie.

Církev doporučuje stejně slavit:

Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, Těla a Krve

Páně, Neposkvrněné početí Panny Marie, Nanebevzetí Panny Marie, svátého Josefa, svátého Václava, svátých Petra a Pavla, svátých Cyrila a Metoděje a Všech svátých.

 

 

POSTY

Popeleční středa a Velký patek jsou dny přísného postu:

zdrženlivosti od masa i újmy v jídle (zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let).

Každý patek, pokud na něj nepřipadne liturgická slavnost nebo významná oslava, je dnem pokání.

Formou pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek nebo modlitba.

Celá postní doba je časem kající praxe církve.

Před každým přijímáním Svátosti oltářní je eucharistický půst aspoň 1 hodinu.

(Rozhodnutí ČBK opatem církevních přikázáních, zasvěcených svátcích a postech ze dne 4. 7.2005)

 

 

Pohyblivé liturgické dny

 

28.

listopadu -

1. neděle adventní

26.

prosince -

svátek Svaté Rodiny 

9.

ledna -

svátek Křtu Páně 

2.

března -

Popeleční středa 

17.

dubna -

slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

26.

května -

slavnost Nanebevstoupení Páně 

5.

června -

slavnost Seslání Ducha Svatého 

9.

června -

svátek Ježíše Krista, Nejvyššího kněze 

12.

června -

slavnost Nejsvětější Trojice 

16.

června -

slavnost Těla a Krve Páně 

24.

června -

slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova 

20.

listopadu -

slavnost Ježíše Krista Krále

                           

 

 

 

Prosebné dny

17.-24.prosince

- příprava na vánoční svátky

31. prosince

- poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku

1. ledna

- Světový den modliteb za mír

18. — 25. ledna

- týden modliteb za jednotu křesťanů

11. února

- Světový den nemocných

25. března

- Den modliteb za počatý život

8. května

- Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

22. května

- Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě

27. května

- začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého

29. května

24. května

1. září

 • - Den modliteb za sděl, prostředky
 • - Den modliteb za církev v Číně
 • - Světový den modliteb za péči o stvořeni

21. října

23. října

 • - Misijní most modlitby
 • - Světový den modliteb za misie

14.-20. listopadu

- týden modliteb za mládež

 

 

Národní poutě

5. července - Velehrad-sv. Cyril a Metoděj

28. září  -  Stará Boleslav - sv. Václav

 

Diecézní poutě

5. března

- Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu — katedrála

6. května

- Městská pouť ke sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci

7. května

- Diecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci

21. června

- Pouť knězi za vlastní posvěcení - Svatý Hostýn

25. června

- Svěcení knězi - katedrála

 

 

Přehled poutí děkanátů za obnovu rodin a kněžská povolání

 

Olomouc

2. dubna

14.  května

11. června

10. září

24. září

15.  října

 • - Vyškov a Prostějov
 • - Šternberk a Hranice
 • - Zábřeh a Šumperk
 • - Kroměříž a Holešov
 • - Olomouc a Přerov
 • - Svitavy a Konice

 

 

Velehrad

26. března

30. dubna

28. května

3. září

17. září

8. října

22. října

 • - Valašské Meziříčí
 • - Uherské Hradiště ■
 • - Uherský Brod
 • - Vsetín
 • - Valašské Klobouky
 • - Kyjov a Veselí nad Moravou
 • - Zlín a Vizovice

 

 

Setkání mládeže

18.-19. listopadu - Arcidiecézní setkání mládeže

 

 

Poutě na Svatém Hostýne

20. března - Svatojosefská pouť mužů

30. dubna - Pouť hasičů (XXVUI.)

1. května - Pouť bohoslovců za povolání (XIV.)

8. května - Pouť podnikatelů (XX.)

22. května - Pouť včelařů (XX.)

21. června - Pouť kněží AO za vlastní posvěcení 11. června - Pouť lékařů a zdravotníků (XII.)

14. srpna — Titulámí slavnost Nanebevzetí Panny Marie

15. srpna    - Hlavní pouť

20. srpna   - Pouť pedagogů (XIVQ

21. srpna - Tradiční orelská pouť

27. srpna - Arcidiecézní pouť rodin s dětmi a dětská pouť na konci prázdnin

3. září - Muklovská pouť (XXX.)

4. září - Pouť členů Matice svatohostýnské

8. - 9. října - Dušičková pouť

15. října - Svatohubertská pouť (XXIV.)

31. prosince - Děkovná bohoslužba na konci roku

 

 

První patky v měsíci:

Votivní mše je dovolena i bez účasti lidu:

4. února, 1. července, 5, srpna, 2. září

Votivní mše je dovolena jen s účastí lidu, uzná-li duchovní správce nebo celebrant, že je to s ohledem na účastníky bohoslužby skutečně žádoucí:

 • 3. prosince, 7. ledna, 6. května, 3, července, 7, října,
 • 4. listopadu

Votivní mše není dovolena:

4. března, 1. dubna

 

 

Sbírky v r. 2022:

 

27. února

Sbírka Haléř svátého Petra

15. - 16. dubna

Dary na Boží hrob v Jeruzalémě

17. dubna

Sbírka na Kněžský seminář AO

8. května

Sbírka na křesťanská média

22. května

Sbírka na pronásledované křesťany

5. června

Sbírka na církevní školy v diecézi

23. října

Sbírka na misie

6. listopadu

Sbírka na Charitu

13. listopadu

Sbírka na šíření Bible

 

 

 

Výročí papeže, diecézního biskupa a vlastního kněžského svěcení

V den výročí volby papeže, ve výroční den jmenování nebo svěcení nebo přeložení diecézního biskupa a v den výročí vlastního kněžského svěcení má být do přímluv zařazena vhodná zmínka o těchto výročích.

Dovolují-li to všeobecné zásady o mších za různé potřeby, může se použít příslušného mešního formuláře. O feriich liturgického mezidobí je vhodné aspoň místo feriálních modliteb (vstupní, nad dary a po přijímání) vložit příslušné modlitby za papeže nebo za biskupa anebo za kněze. Není však v žádném případě dovoleno přidávat tyto modlitby pod společnou konkhizí k modlitbám právě slavené mše.

 

 

Přehled významných dnů

Na přání České biskupské konference se připojuje k liturgickému kalendáři tento přehled významných dnů, na které by se melo pamatovat i v životě církevních společenství:

1. ledna 23. ledna 31. ledna 11. února 21. března

Světový den modliteb za mír

Neděle Božího slova

Světový den pomoci malomocným

Světový den nemocných Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace

25. března

Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti

7. dubna

8. května

25. května

1. června

5. června

24. července

22. srpna

1. září

16. září

18. září

21. září

16. října

13. listopadu

Světový den zdraví

Svátek matek

Mezinárodní den ztracených dětí Mezinárodní den dětí

Světový den životního prostředí

Světový den prarodičů a seniorů Mezinárodní den obětí nábožen. násilí

Světový den modliteb za péči o stvoření Den církevních škol

Mezinárodní den neslyšících

Mezinárodní den míru

Světový den výživy

Mezinárodní den nevidomých

Světový den chudých

Den Bible

25. listopadu

1. prosince

10. prosince

Červená středa

Světový den boje proti AIDS

Den lidských práv

 

 

 

Modlitba pro den modliteb za církev v Číně (24. května)

O nejsvětější Panno, Matko vtěleného Slova i Matko naše, v Še-šan tě uctívají jako Pomocnici křesťanů a celá čínská církev k tobě hledí s oddanou zbožností. Přicházíme tě dnes prosit za ochranu.

Shlédni na Boží lid a s mateřskou péčí jej veď po cestách pravdy a lásky, aby byl vždy kvasem harmonického soužití mezi všemi občany.

Když jsi v nazaretském domku poslušně řekla své „ano“, svolila jsi, aby věčný Boží Syn přijal tělo v tvém panenském lůně a započal tak v dějinách své dílo vykoupení. Ochotně ses na něm podílela a připustila jsi, aby meč bolesti pronikl tvou duši až do vrcholné hodiny kříže, kdy jsi na Kalvárii zůstala stát po boku svého Syna, který umíral, aby člověk mohl žít. Od tohoto okamžiku ses novým způsobem stala Matkou všech, kteří tvého Syna Ježíše ve víře přijímají a rozhodují se jej následovat tím, že na sebe berou jeho kříž. Matko naděje, v temnotě Bílé soboty jsi s neochvějnou důvěrou putovala k velikonočnímu úsvitu. Dej svým dětem schopnost, aby v nej temnějších momentech dokázaly rozpoznávat znamení Boží láskyplné přítomnosti.

Naše Paní ze Še-Šan, pomáhej všem lidem v Číně, kteří navzdory každodenním obtížím nepřestávají věřit, doufat a milovat. Kéž se nikdy nebojí mluvit o Ježíši před světem a o světě před Ježíšem. V sousoší nad oltářem v Še-Šan zvedáš svého\ Syna do výše a nabízíš jej světu s náručí

otevřenou v gestu lásky. Pomáhej čínským katolíkům, aby byli věrohodnými svědky této lásky, spojeni s Petrovou skálou, na které je církev zbudována.

Matko Číny i celé Asie, oroduj za nás nyní i na věky. Amen.

(Benedikt XVI.)

 

 

Modlitba ke smírné pobožnosti o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Nejsladší Ježíši, jemuž se za všechnu lásku odměňuje lidská nevděčnost zapomínáním, lhostejností a pohrdáním, klečíme zde před tvým oltářem a chceme ti zvláštní úctou nahrazovat tak velikou nevšímavost a křivdu, již tvé milující Srdce neustále od lidí zakouší.

Vzpomínáme, že i my jsme byli kdysi mezi těmi nehodnými, jsme proniknuti hlubokou lítostí, a prosíme především pro sebe o tvé milosrdenství. Jsme ochotni dávat náhradou dobrovolné dostiučinění jak za vlastní hříchy, tak i za hříchy těch, kdo daleko zbloudili z cesty spásy a zatvrdili se v nevěře, nechtějí následovat tebe jako svého pastýře a vůdce, nebo se zpronevěřili křestnímu slibu, odhodili sladké jho tvého zákona.

Umiňujeme si tedy, že dostiučiníme za všechny tyto viny a že se přičiníme zvláště o odstranění veškeré nestoudnosti a nemravnosti v životě i v jednání, jimiž se činí nástrahy nevinným duším, znesvěcování

svátečních dnů, hrozných rouhání proti tobě a svátým, tupení tvého náměstka na zemi a veškerého kněžstva, zanedbávání velebné Svátosti tvé lásky nebo jejího zneuctívání hroznými svatokrádežemi, konečně i veřejných hříchů národů, které se protiví právům Církve tebou založené a jejímu učitelskému úřadu. Kéž bychom mohli smýt tyto zločiny svou vlastní krví!

Náhradou za urážky tvé božské cti podáváme ti dnes totéž dostiucinění, které jsi kdysi na kříži obětoval svému Otci a které denně ochotně obnovuješ na oltářích, a spojujeme je s dostiučiněním Panny Marie, tvé Matky, všech svátých a zbožných věřících.

Upřímně slibujeme, že všechny hříchy své i hříchy jiných, stejně jako i všechny lhostejnosti ke tvé nesmírné lásce chceme s tvou milostí odčiňovat pevnou vírou, mravným životem a svědomitým zachováváním přikázání tvého evangelia, zejména přikázání lásky. Ze všech sil se také přičiníme, aby tě lidé již neuráželi a co nejhojněji tě následovali.

Přijmi od nás, nej dobrotivější Ježíši, na přímluvu blahoslavené Panny Smiřitelky tento dobrovolný závazek našeho smírného dostiucinění, dej nám veliký dar setrvání v dobrém, abychom tobě až do smrti věrně sloužili a jednou se všichni dostali do oné vlasti, kde s Otcem i Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků.

Amen.