Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kalendář diecéze, aktuality na 2021

Přehled:

V liturgickém roce 2020 / 2021

PĚT CÍRKEVNÍCH PŘIKÁZÁNÍ

ZASVĚCENÉ SVÁTKY

Pohyblivé liturgické dny

Prosebné dny

Národní poutě

Diecézní poutě

Setkání mládeže

Přehled poutí děkanátů za obnovu rodin a kněžská povolání v Olomouci

Poutě na Svatém Hostýně

Sbírky v r. 2020:

Přehled významných dnů

Modlitba pro den modliteb za církev v Číně

Modlitba ke smírné pobožnosti o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

 

 

Dá-li Bůh, mohl by mít

Pastorační kalendář AO na rok 2021

Směrnice č. 2-2021-Pastorační plán AO na 2021

 

             tuto podobu:

 

14. 1. čt v 9:30

Porada děkanů - AO

2. 2. út v 9:30

Setkání řeholníků a řeholnic - AKS

4. 2. čt v 10:00

Setkání kněží, kteří konají přípravu na sv. biřmování - AO

12. - 14. 2. pá - ne

Arcidiecézní setkání katechetů - Velehrad

18. 2. čt v 9:30

Pastorační rada - AO

20. 2. so v 10:00

Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu - katedrála

22. - 24. 2. po - st

Setkání biskupů, kněží a jáhnů moravské provincie - Velehrad

25. 2. čt

Kněžská rada a sbor konzultorů - AO

28. 2. - 14. 3. ne - ne

Exercicie biskupů a návštěva Ad limina - Řím

17. 3. st v 8:30

Duchovní obnova pro Kurii - AKS

18. 3. čt v 9:30

Porada děkanů - AO

23. 3. út v 9:30

Kněžský den - AKS

27. 3. so

Arcidiecézní setkání mládeže před Květnou nedělí

15. 4. čt v 14:00

Ekonomická rada - AO

6. 5. čt v 18:00

Městská pouť ke sv. Janu Sarkanderovi - katedrála

8. 5. so v 10:00

Arcidiecézní pouť ke sv. Janu Sarkanderovi - katedrála

9. - 11.5. ne - út

Porada děkanů - Svatý Hostýn

23. 5. ne v 10:00

Svátost biřmování - katedrála

27. 5. čt v 10:00

Setkání kněží jubilantů - katedrála a AO

28. 5. pá

Noc kostelů

8. 6. út v 9:00

Pouť za vlastní posvěcení kněží - Svatý Hostýn

17. 6. čt v 14:00

Ekonomická rada - AO

18. 6. pá

Diecézní setkání dětí

26. 6. so v 9:30

Kněžské svěcení - katedrála

30. 6. st v 18:00

Výročí posvěcení katedrály

5. 7. po v 10:30

Národní pouť - sv. Cyril a Metoděj - Velehrad

28. 8. so v 10:15

Arcidiecézní pouť rodin - Svatý Hostýn

5. - 12. 9. ne - ne

Mezinárodní eucharistický kongres - Budapešť

16. 9. čt v 9:30

Porada děkanů - AO

28. 9. út v 10:00

Pouť ke sv. Václavovi - katedrála

30. 9. čt v 14:00

Ekonomická rada - AO

12. 10. út v 9:30

Kněžský den – AKS

14. 10. čt v 9:30

Kněžská rada a sbor konzultorů - AO

21. 10. čt v 9:30

Pastorační rada - AO

7.-9. 11. ne - út

Porada děkanů - Svatý Hostýn

8.-12. st v 8:30

Duchovní obnova pro Kurii - AKS 16

12. čt v 14:00

Ekonomická rada - AO

 

 

 

 

V liturgickém roce 2021

Nedělní mešní lekcionář: cyklus B

Feriální lekcionář:
první čtení a responsoriální žalm z 1. ročního cyklu

 

 

PĚT CÍRKEVNÍCH PŘIKÁZÁNÍ
1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní klid.
2. Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok.
3. Přijmout svátost oltářní aspoň ve velikonoční době.
4. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny.
5. Přispívat církvi na její potřeby.

 

ZASVĚCENÉ SVÁTKY
Slavnost Narození Páně
Slavnost Matky Boží, Panny Marie.

Církev doporučuje stejně slavit:
Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, Těla a Krve Páně, Neposkvrněné početí Panny Marie, Nanebevzetí Panny Marie, svatého Josefa, svatého Václava, svatých Petra a Pavla, svatých Cyrila a Metoděje a Všech svatých.

 

Pohyblivé liturgické dny
29. listopad – 1. neděle adventní
27. prosince – svátek Svaté Rodiny
10. ledna – svátek Křtu Páně
17. února – Popeleční středa
4. dubna – slavnost Zmrtvýchvstání Páně
13. května – slavnost Nanebevstoupení Páně
23. května – slavnost Seslání Ducha Svatého
27. května – svátek Ježíše Krista, Nejvyššího kněze
30. května – slavnost Nejsvětější Trojice
3. června – slavnost Těla a Krve Páně
11. června – slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova
21. listopadu – slavnost Ježíše Krista Krále

 

Prosebné dny
17. – 24. prosince – příprava na vánoční svátky
31. prosince – poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku
1. ledna – Světový den modliteb za mír
18. – 25. ledna – týden modliteb za jednotu křesťanů
11. února – Světový den nemocných
25. března – Den modliteb za počatý život
25. duben – Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
9. května – Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě
14. května – začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého
16. května – Den modliteb za sděl. prostředky
24. května – Den modliteb za církev v Číně

24. října – Den modliteb za misie

 

Národní poutě
5. července – Velehrad – sv. Cyril a Metoděj
28. září – Stará Boleslav – sv. Václav

 

Diecézní poutě
20. února – Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu – katedrála
6. května – Městská pouť ke sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci
8. května – Diecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci
8. června – Pouť kněží za vlastní posvěcení – Svatý Hostýn
neni                 – Svěcení jáhnů – katedrála
26. června – Svěcení kněží – katedrála

 

Setkání mládeže
12.-14. únor - Arcidiecézní setkání katechetů

26.-27. březen – Arcidiecézní setkání mládeže 

18. červen - Arcidiecézní setkání dětí

 

Přehled poutí děkanátů za obnovu rodin a kněžská povolání 

            Olomouc
20. března – Olomouc a Přerov
17. dubna – Kyjov a Veselí nad Moravou
24. dubna – Zábřeh a Šumperk
22. května – Uherské Hradiště
5. června – Zlín a Vizovice
12. června – Šternberk a Hranice

4. září – Svitavy a Konice

11. září – Uherský Brod

18. září – Vsetín
25. září – Valašské Meziříčí

9. října – Kroměříž a Holešov
16. října – Valašské Klobouky
23. října – Vyškov a Prostějov


          Poutě na Svatém Hostýně

21. března – Svatojosefská pouť mužů
24. dubna – Pouť hasičů (XXVIII.)
2. května – Pouť bohoslovců za povolání (XIII.)
9. května – Pouť podnikatelů (XVIII.)
23. května – Pouť včelařů (XVIII.)

8. června – Pouť kněží AO za vlastní posvěcení

12 června – Pouť lékařů a zdravotníků (X.)
15. srpna – Titulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie
21. srpna – Pouť pedagogů (XII.)
22. srpna – Tradiční orelská pouť
28. srpna – Arcidiecézní pouť rodin s dětmi a dětská pouť na konci prázdnin
4. září – Muklovská pouť (XXVIII.)
5. září – Pouť členů Matice svatohostýnské
9. – 10. října – Dušičková pouť
16. října – Svatohubertská pouť (XXII.)
31. prosince – Děkovná pobožnost na konci roku

 

            Sbírky v r. 2021:
21. únor - Sbírka Haléř svatého Petra
2. – 3. dubna - Dary na Boží hrob v Jeruzalémě
4. dubna - Sbírka na Kněžský seminář AO
25. dubna - Sbírka na křesťanská média
23. května - Sbírka na církevní školy v diecézi
24. říjen - Sbírka na misie
14. listopad - Sbírka na Charitu

 

Přehled významných dnů
Na přání České biskupské konference se připojuje k liturgickému kalendáři tento přehled významných dnů, na které by se mělo pamatovat i v životě církevních spole-čenství:
1. ledna Světový den modliteb za mír

24. ledna Neděle Božího Slova

31. ledna Světový den pomoci malomocným
11. února Světový den nemocných
22. února Celosvětový svátek skautek
21. března Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace
25. března Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
7. dubna Světový den zdraví
10. května Svátek matek
12. května Mezinárodní den ošetřovatelek
25. května Mezinárodní den ztracených dětí
1. června Mezinárodní den dětí
5. června Světový den životního prostředí
26. června Mezinárodní den boje proti narkomanii
22. srpna Mezinárodní den obětí nábožen. násilí
8. září Mezinárodní den gramotnosti
16. září Den církevních škol
20. září Mezinárodní den neslyšících
21. září Mezinárodní den míru
1. října Mezinárodní den hudby
16. října Světový den výživy
13. listopadu Mezinárodní den nevidomých
15. listopadu Světový den chudých Den Bible
17. listopadu Mezinárodní den studentstva
1. prosince Světový den boje proti AIDS
10. prosince Den lidských práv

 

 

Modlitba pro den modliteb za církev v Číně
(24. května)

Ó nejsvětější Panno, Matko vtěleného Slova i Matko naše, v Še-šan tě uctívají jako Pomocnici křesťanů a celá čínská církev k tobě hledí s oddanou zbožností. Přicházíme tě dnes prosit za ochranu.
Shlédni na Boží lid a s mateřskou péčí jej veď po cestách pravdy a lásky, aby byl vždy kvasem harmo-nického soužití mezi všemi občany.
Když jsi v nazaretském domku poslušně řekla své „ano“, svolila jsi, aby věčný Boží Syn přijal tělo v tvém panenském lůně a započal tak v dějinách své dílo vykoupení. Ochotně ses na něm podílela a při-pustila jsi, aby meč bolesti pronikl tvou duši až do vrcholné hodiny kříže, kdy jsi na Kalvárii zůstala stát po boku svého Syna, který umíral, aby člověk mohl žít. Od tohoto okamžiku ses novým způsobem stala Matkou všech, kteří tvého Syna Ježíše ve víře při-jímají a rozhodují se jej následovat tím, že na sebe berou jeho kříž. Matko naděje, v temnotě Bílé soboty jsi s neochvějnou důvěrou putovala k velikonočnímu úsvitu. Dej svým dětem schopnost, aby v nejtem-nějších momentech dokázaly rozpoznávat znamení Boží láskyplné přítomnosti.
Naše Paní ze Še-Šan, pomáhej všem lidem v Číně, kteří navzdory každodenním obtížím nepřestávají věřit, doufat a milovat. Kéž se nikdy nebojí mluvit o Ježíši před světem a o světě před Ježíšem. V sousoší nad oltářem v Še-Šan zvedáš svého Syna do výše a nabízíš jej světu s náručí otevřenou v gestu lásky. Pomáhej čínským katolíkům, aby byli věrohodnými svědky této lásky, spojeni s Petrovou skálou, na které je církev zbudována.
Matko Číny i celé Asie, oroduj za nás nyní i na věky. Amen.
(Benedikt XVI.)

 

Modlitba ke smírné pobožnosti o slavnosti
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Nejsladší Ježíši, jemuž se za všechnu lásku odměňuje lidská nevděčnost zapomínáním, lhostejností a pohrdáním, klečíme zde před tvým oltářem a chceme ti zvláštní úctou nahrazovat tak velikou nevšímavost a křivdu, již tvé milující Srdce neustále od lidí zakouší.
Vzpomínáme, že i my jsme byli kdysi mezi těmi nehodnými, jsme proniknuti hlubokou lítostí, a pro-síme především pro sebe o tvé milosrdenství. Jsme ochotni dávat náhradou dobrovolné dostiučinění jak za vlastní hříchy, tak i za hříchy těch, kdo daleko zbloudili z cesty spásy a zatvrdili se v nevěře, nechtějí následovat tebe jako svého pastýře a vůdce, nebo se zpronevěřili křestnímu slibu, odhodili sladké jho tvého zákona.
Umiňujeme si tedy, že dostiučiníme za všechny tyto viny a že se přičiníme zvláště o odstranění veš-keré nestoudnosti a nemravnosti v životě i v jednání, jimiž se činí nástrahy nevinným duším, znesvěcování svátečních dnů, hrozných rouhání proti tobě a svatým, tupení tvého náměstka na zemi a veškerého kněžstva, zanedbávání velebné Svátosti tvé lásky nebo jejího zneuctívání hroznými svatokrádežemi, konečně i veřejných hříchů národů, které se protiví právům Církve tebou založené a jejímu učitelskému úřadu. Kéž bychom mohli smýt tyto zločiny svou vlastní krví!
Náhradou za urážky tvé božské cti podáváme ti dnes totéž dostiučinění, které jsi kdysi na kříži obětoval svému Otci a které denně ochotně obnovuješ na oltářích, a spojujeme je s dostiučiněním Panny Marie, tvé Matky, všech svatých a zbožných věřících.
Upřímně slibujeme, že všechny hříchy své i hříchy jiných, stejně jako i všechny lhostejnosti ke tvé nesmírné lásce chceme s tvou milostí odčiňovat pevnou vírou, mravným životem a svědomitým zachováváním přikázání tvého evangelia, zejména přikázání lásky. Ze všech sil se také přičiníme, aby tě lidé již neuráželi a co nejhojněji tě následovali.
Přijmi od nás, nejdobrotivější Ježíši, na přímluvu blahoslavené Panny Smiřitelky tento dobrovolný závazek našeho smírného dostiučinění, dej nám veliký dar setrvání v dobrém, abychom tobě až do smrti věrně sloužili a jednou se všichni dostali do oné vlasti, kde s Otcem i Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.