Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hodiny náboženství 2020/2021

 

Náboženství na rok katechetický 2020-2021

   

 

 

 

 

 

*******************************************************************

Webová stránka pro ministranty: 

diecézní aktuality a různé akce, hry, praktické porady, ministrancka služba, volný čas, atd.

Otevřeni zde: ministranti.infoDomů

 

*******************************************************************

 

 

Hodiny náboženství pro letošní

rok 2020-2021

 

Farnost Zborovice:

              Hodiny probíhají online...

                           

 

         Na faře:

příprava na svátosti (po osobní domluvě)

  Pokud ve škole vyučování nebude probíhat v normálním stavu, po osobní domluvě setkání s dětmi budou probíhat na faře formou osobní konsultace. Na faře budou uchovány všechna potřebná opatření: dezinfekce rukou, místnosti, eventuálně rouška, minimální vzdálenosti, apod.

                   V pátek:

                                     Po domluvě i v jiný termín

                                                                 

                           

Farnost Litenčice

 

Po osobní domluvě: Online

             

 

Příprava na první svaté přijímání:

                         Přede Mši svatou: 16 hod.

 

 

Příprava ministrantů:

ke stažení:

Liturgické náčiní

Liturgické oděvy a barvy

Liturgické postoje a gesta

Liturgický rok

Opakování (lit. prostory, předměty a oděvy)

 

 

 

 

boze-oko.png

 

 

Docházka do náboženství je povinna pro děti prvního a druhého stupně, jak též pro středoškoláky do 18. roku!

 

  V Katechismu katolické církve čteme: „Rodiče dostali z milosti svátosti manželství odpovědnost a výsadu evangelizovat své děti. Již od nejútlejšího věku je mají uvádět do tajemství víry, neboť jsou pro děti jejich prvními hlasateli. To se uskutečňuje již tehdy, když si členové rodiny pomáhají růst ve víře svědectvím křesťanského života podle evangelia. Rodinná katecheze předchází, doprovází a obohacuje jiné způsoby poučování ve víře. Rodiče mají poslání naučit děti modlit se, objevit v sobě povolání Božích dětí, mají se snažit, aby se děti již od útlého věku účastnili života církve. Farnost je pro křesťanskou rodinu eucharistickým společenstvím a srdcem liturgického života, je to výsadní místo katecheze dětí a rodičů. Rodiče mají právo zvolit pro své dítě školu, která odpovídá jejich přesvědčení.“ /2225;2226;2229/

 

 

 

 

 

nahoru

úvodní stránka