Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hodiny náboženství 2019/2020

Náboženství na rok katechetický 2019-2020

   

 

 

Rozvrh hodin vyučování

římskokatolického náboženství

ve školním roce 2019/2020:

 

 

Farnost Zborovice:

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE

Pondělí     – 1245 skupina starší

  • 1315 skupina mladší (po plavání a obědu, termín do konce listopadu)

 

Od prosince:      IV – VIII tř. společně 1245

                                   II tř. -  1315

 

 

do konce listopadu:

     setkání s kandidáty před biřmováním, pak hodiny i po biřmováním

                                      pátek – po večerní Mši sv.

 

 

Farnost Litenčice:

                          Po osobní domluvě v rodinném domě:

Pondělí – začátek 1400

 

 

 

 

Příprava na první svaté přijímání:

 

 

 

Příprava ministrantů:

ke stažení:

Liturgické náčiní

Liturgické oděvy a barvy

Liturgické postoje a gesta

Liturgický rok

Opakování (lit. prostory, předměty a oděvy)

 

 

 

 

boze-oko.png

 

 

Docházka do náboženství je povinna pro děti prvního a druhého stupně, jak též pro středoškoláky do 18. roku!

 

  V Katechismu katolické církve čteme: „Rodiče dostali z milosti svátosti manželství odpovědnost a výsadu evangelizovat své děti. Již od nejútlejšího věku jemají uvádět do tajemství víry, neboť jsou pro děti jejich prvními hlasateli. To se uskutečňuje již tehdy, když si členové rodiny pomáhají růst ve víře svědectvím křesťanského života podle evangelia. Rodinná katecheze předchází, doprovází a obohacuje jiné způsoby poučování ve víře. Rodiče mají poslání naučit děti modlit se, objevit v sobě povolání Božích dětí, mají se snažit, aby se děti již od útlého věku účastnili života církve. Farnost je pro křesťanskou rodinu eucharistickým společenstvím a srdcem liturgického života, je to výsadní místo katecheze dětí a rodičů. Rodiče mají právo zvolit pro své dítě školu, která odpovídá jejich přesvědčení.“ /2225;2226;2229/

 

 

 

 

 

nahoru

úvodní stránka