Jdi na obsah Jdi na menu
 


12 prosinec 2020

article preview

 

 

Prohlášení biskupů Čech Moravy a Slezska

Příloha e č. 1 Apoštolský list papeže Františka

Příloha e č. 2 Kurzy Alfa plakát

Příloha e č. 3a Modlitby za jednotu křesťanů_2021.pdf

Příloha e č. 4 Misionář malomocných 2020 -04

Příloha e č. 5 Plnomocné odpustky - Jubilejní rok premonstrátů

Příloha e č. 7 KTF plakát přijímací řízení

Duchovni cviceni sv. Hostyn

 

 

Slovo biskupa

Milí bratři...

všichni víme, jak specifická je po mnoha stránkách doba, kterou právě prožíváme. Na rovině celosvětové, evropské, republikové – a koneckonců i diecézní a farní silně cítíme ohrožení pandemií Covid-19 a důsledky omezení normálního života. Někteří toto ohrožení stále ještě podceňují, jiní zase přeceňují, nicméně vyčerpaní zdravotníci a mnohá, i nenadálá, úmrtí v důsledku nákazy svědčí o závažnosti situace. Děkuji všem, kteří se každodenně vytrvale ve 20 hod. modlí za nemocné, za zdravotníky, za ukončení pandemie i za uzdravení otce arcibiskupa Jana, biskupa Josefa a dalších nemocných. Do této situace vstoupila adventní doba s blížícími se vánočními svátky. Bůh je ten, který přichází, aby byl s námi, a to i v situaci, kterou prožíváme. To je naděje adventu, vrcholící v betlémské noci, neustále se aktualizující ve velikém tajemství Eucharistie, ale i všude tam, kde se shromáždí dva nebo tři v Jeho jménu, to znamená ve vzájemné lásce. On, zrozený v Betlémě, Ukřižovaný a Vzkříšený, touží být středem našeho života. A tento dar, tuto jistotu, toto světlo máme předávat jiným, i tváří v tvář jakémukoli ohrožení. Proto Vám všem drazí bratři, i jménem otce arcibiskupa a obou biskupů Josefů ze srdce přeji hluboké prožití zbývající doby adventní a plnost vánoční radosti z přítomnosti Dítěte, živého Boha mezi námi. A totéž i všem Vašim farníkům a lidem dobré vůle.

biskup Antonín

Z dopisu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti

V průběhu současné pandemie nemoci Covid-19 obdržela naše kongregace řadu dotazů týkajících se toho, jak správně a platně slavit svátost...  Otázka v sobě zahrnuje řadu rozměrů. 

„Co do platnosti ... zákon stanoví, že tuto svátost uděluje řádný udělovatel anebo kněz, který k tomu obdržel pověření... (gesto) a vyslovení slov, předepsaných ve schválených liturgických knihách (srov. kán 880 § 1 a 882 CIC). Případné použití nástroje (rukavice, vatový tampon…) tedy nemá na platnost svátosti vliv.“ Zdůrazňujeme nicméně, že tato pravidla, jsou-li přijata, mají trvat pouze do ukončení současné mimořádné situace… 

Obdobně lze postupovat i při udělování svátosti nemocných.

Robert kardinál Sarah, prefekt 

Sbírka na misie

Připomínáme, že letošní sbírka na misie se nekonala. Vzhledem k vývoji pandemické situace se ČBK rozhodla nestanovit žádný termín, ale poprosit duchovní správce, aby našli cestu, jak lidem umožnit přispět na misie, protože tato sbírka bývá největší a ukazuje, že věřící přispívají na misie rádi. Dary věřících na misie doručené na faru jakýmkoliv způsobem... nejpozději do konce prosince 2020.

 

Možnost získání odpustků

při příležitosti jubilea řádu premonstrátů Z dopisu generálního opata premonstrátského řádu … v příloze naleznete dekret Apoštolské penitenciárie, který stanoví: Členové řádu a věřící, kteří navštíví kostely řádu a kostely, které spravují premonstráti, od 1. neděle adventní, 29. listopadu 2020, do svátku Křtu Páně, neděle 9. ledna 2022, budou moci získat jednou za den plnomocný odpustek, aplikovatelný pro zemřelé, a to za obvyklých podmínek – zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl papeže.

opat Jos Wouters

 

Školení pro manželské páry

– budoucí lektory snoubenců Arcidiecézní centrum pro rodinný život v Olomouci organizuje základní školení pro manželské páry – budoucí lektory snoubenců. Bude se konat o víkendu 8.–10. ledna 2020 na Svatém Hostýně. ...

Děkujeme za spolupráci. 

Petra Girášková, Centrum pro rodinný život AO

 

Přesun termínu Celostátního fóra mládeže a Celostátního setkání mládeže

Z důvodu nepříznivé situace ohledně Covid-19 a rozhodnutí biskupů se Celostátní fórum mládeže přesouvá na jaro 2022 a Celostátní setkání mládeže na srpen 2022. Nebojte se zaslat nápady, jakými cestami kráčet k mladým a s mladými. Díky za Vaši blízkost a zájem o mladé. E-mail: strak@cirkev.cz.

P. Kamil Strak – ředitel Sekce pro mládež

 

Poděkování za Červenou středu 2020

Vážení spolubratři, děkuji Vám i Vašim farníkům za zapojení do třetího ročníku iniciativy Červená středa – připomínky pronásledovaných pro víru. I přes ztížené epidemiologické podmínky se letos zapojilo přes 100 míst (farnosti, sbory, synagogy i veřejné instituce) a mnozí další soukromě. Modlitby i veřejné zastávání se těch, kterým je svoboda vyznání upírána, jsou stále velmi důležité. Díky komunikaci s britskou pobočkou organizace Církev v nouzi (Aid to the Church in Need) je Vaše podpora pro pronásledované posilou.

P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK

 

 Soutěž Bible a my

Srdečně zdravíme v tomto školním roce a chceme i letos povzbudit žáky základních škol a studenty středních škol, aby vzali do ruky Bibli a mohli v ní objevit slova, která se mohou dotknout jejich srdce. Protože není možné uskutečnit soutěž Bible a my ve školách a okresech, nabízíme mimořádný ročník soutěže Bible a my, který bude probíhat elektronicky. Každý se může zapojit ze svého domova. Stačí vyplnit a odeslat formulář se soutěžním kvízem. Soutěž proběhne ve třech kolech (v adventu, v mezidobí a v postní době). Informace o letošním ročníku najdete na odkaze: https://www.bibleamy.cz/2020/11/mimoradny-rocnik-souteze-bible-a-my/. Budeme vděční, když informace o tomto mimořádném ročníku oznámíte ve vašich farnostech, otisknete ve farních listech, zpravodajích, vyvěsíte na webu nebo předáte těm, které by soutěž mohla oslovit. Za organizátory soutěže

Petr Tomeček, Jiří Hrabovský a Markéta Matlochová

 

 

 

 

**********************************************

 

Milí,

srdečně vás zdravím.

Zasílám duchovní myšlenky na měsíc prosinec, článek Jak dnes žijí děti a dospívající a s jakými obtížemi se potýkají

Navíc připojuji odkazy na:

 

V modlitbě spojený žehnám a přeji duchovně plodné prožití blížící se adventní doby.

 P. Antonín Hráček

 

www.pdvelehrad.cz