Jdi na obsah Jdi na menu
 


01 leden 2021

 

 

Příloha č. 1 Pastýřký list

Příloha č. 2 Nabídka Studia spirituality - plakát

Příloha č. 4 Noc kostelů 2021

Příloha e č. 1 a plakát SOŠ Bosko 2021_2022

Příloha e č. 1 c SOŠB Kroměříž sosbosko.cz 2

 

Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Teologická fakulta JU přijímá pro akademický rok 2021 2022 stude

Vanocni prani 2021 - Charita

Dopis o letošní Tříkrálové sbírce

plakátek Informace Tříkrálové sbírce Charit

 

 

 Slovo arcibiskupa

Drazí...

vstupujeme do nového roku, který nám přináší mnohá výročí. Nebojme se, neznamenají roztříštěnost či konkurenci, ale doplňující se mozaiku. Papež František vyhlásil Rok sv. Josefa, aby připomněl 150. výročí vyhlášení sv. Josefa Ochráncem církve. Bylo to v době, kdy byl zabrán papežský stát a papež byl bez ekonomické základny. Vzpomeňme, že po třicetileté válce byl v roce 1654 sv. Josef prohlášen za patrona zplundrované české země. V pandemii, kdy umírá mnoho lidí, mysleme na to, že je patronem umírajících. Je ovšem taky patronem rodiny. Rokem rodiny nás papež František volá k realizaci Amoris laetitia vydané před pěti lety. Rok rodiny začíná na svátek sv. Josefa, který je součástí Svaté rodiny. My slavíme i Rok svaté Ludmily, která zemřela před 1100 lety. Ta je matkou první křesťanské rodiny v čele naší země. Křest přijala na Velehradě od sv. Metoděje. A my jsme si připomněli 40 let od vyhlášení sv. Cyrila a Metoděje spolupatrony Evropy. Ctihodný sluha Boží arcibiskup Stojan, který nastoupil do úřadu arcibiskupa právě před sto lety, byl nejen obnovitelem Velehradu a Hostýna, ale i náboženského života Moravy. I přes státní omezení kvůli pandemii, která silně omezují naši pastoraci, využijme nabízené motivy k prohloubení a oživení církve. Zvláště prosím farnosti, kde se A. C. Stojan zasloužil o stavbu kostela či fary, nebo zřízení farnosti, aby si to připomněli. Přičinil se o založení 122 duchovních správ, postavení 139 nových kostelů a 64 far. Významně pomohl s opravou 159 kostelů a 29 far. Není mu dlužna vděčnost zrovna Vaše farnost?

arcibiskup Jan

 

Přihlášky do Arcibiskupského kněžského semináře

Prosím všechny...

aby věnovali zvláštní pastýřskou péči těm, kteří by mohli mít povolání ke kněžství, a výzvy k podání přihlášek vždy oznamovali i v kostelech, kde se zdá, že žádný kandidát není. Prosím také, abyste zprostředkovali setkání možných kandidátů do semináře s P. Mgr. Jiřím Kupkou, ředitelem Teologického konviktu, už během ledna a února, tel.: 732 524 904, e-mail: kupka.jiri@ado.cz. Postupně pak kontaktujte každého kandidáta, který uvažuje o kněžství, i když v tomto školním roce ještě nematuruje a nebude se hlásit do semináře. Přihlášky se vyzvedávají i odevzdávají u P. Jiřího Kupky při osobním rozhovoru s kandidátem. Přihlášky je třeba odevzdat nejpozději do 31. 3. 2021. Kandidátům mohou posloužit tyto stránky: www.knezskyseminar.cz.

P. Jiří Kupka, biskupský delegát pro péči o kněžská povolání

Setkání biskupů, kněží a jáhnů moravské církevní provincie on-line

Setkání kněží a jáhnů moravské církevní provincie, které se tradičně konalo na Velehradě, proběhne v letošním roce s ohledem na situaci pandemie v on-line podobě v úterý 23. 2. 2021. Tématem letošního setkání bude apoštolský list Patris corde věnovaný ochránci církve, svatému Josefovi. Kněžím a jáhnům budou nabídnuty tři přednášky, které budou reflektovat službu pohledem zmíněného apoštolského listu. Přednášejícími budou Mgr. Jan Czudek, Th.D., PhLic. Mgr. Lukáš Engelmann, ThLic. Mgr. Tomáš Roule. Přesné časy a témata přednášek Vám budou zaslána e-mailem, stejně jako odkaz na elektronickou platformu, na které se bude možné k setkání připojit. 

 

 Nabídka pro ministranty

Zelený čtvrtek Také v letošním roce jsou zváni ministranti k bohoslužbě 1. dubna v 9.30 hod. v olomoucké katedrále. Sraz nejpozději v 9.15 hod. Místo bude viditelně označeno. Ministrantské oblečení ssebou. Kurz MiniFor (MinistrantskáFormace) Kurz je určen pro všechny ministranty od 14 let, kteří chtějí prohloubit svoje znalosti v oblasti liturgie, duchovního života či vedení ministrantů ve farnosti. Kurz začne v měsíci srpnu 2021. Přihlášky a bližší informace na: www.ministranti.info. Ministrantská pouť Na sobotu 4. září 2021 se připravuje v Olomouci Ministrantská pouť. Motto: „Život sv. Jana Sarkandra v 5V“ /Vztah, Víra, Vůle, Věrnost, Vítězství/. Uvedené akce se uskuteční v případě příznivé epidemiologické situace v ČR.

P. Jiří Kupka, biskupský delegát pro ministranty

 

Sbírky

21. 2. Sbírka Haléř svatého Petra 2.–3. 4. Velkopáteční sbírka na Svatou zemi 4. 4. Sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář 25. 4. Sbírka na křesťanská média 23. 5. Sbírka na církevní školy 24. 10. Sbírka na misie 14. 11. Sbírka na Charitu 

 

Tříkrálová sbírka

Protože kvůli koronaviru je všechno jinak, bude to jinak i při zjišťování výsledků Tříkrálové sbírky. Do on-line kasičky na www.trikralovasbirka.cz bude možné přispívat až do 30. dubna 2021. K 25. 1. 2021 bylo v celé ČR v DMS, fyzických kasičkách a on-line vybráno 27 milionů oproti 133 milionům v r. 2020, v naší arcidiecézi 5 milionů oproti 32 mil. v loňském roce. Do farností bylo e-mailem posláno poděkování prezidenta a ředitele ACHO kněžím s prosbou o další podporu, která bude letos potřebnější než dříve.

Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO

 

 

 

P. Antonín Hráček

Navíc připojuji odkazy na:

  • ROZHOVOR: Sociální sítě jsou dobrý sluha. Naše osobnost se ale nemůže odvíjet od počtu lajků. - P. Marek Orko Vácha

 

  • Písně: Moderní koledy

                         https://www.youtube.com/watch?v=kH-zaU0LSmg 

                           https://www.youtube.com/watch?v=CsHCit_64bM

                           https://www.youtube.com/watch?v=CD9csdz3FuA

 

Přeji a vyprošuji požehnané Vánoce a šťastný Nový rok 2021.

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz