Jdi na obsah Jdi na menu

 Foto z: Vlastni archiv

 
 

 

Farnosti Zborovice; Hoštice; Litenčice

 

 

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc
květen 2022
Modleme se, abychom s papežem Františkem ochotněji svěřovali Panně Marii utrpení a slzy ukrajinského lidu

Více na VIDEO:                                                   

 
 

-yes---- Úmysly Mše Svaté

 

 Nedělní čtení nebo

 Lektoři Božího slova - Nahrávky liturgických čtení

 

 

Radio Proglas - Radio Televize Noe - živé vysílání 

Arcidiecéze olomoucká – aktuality

Prosby, modlitby, písně o déšť: Klikni sem - Prosba o dešť nebo ​https://1url.cz/iMLB6

 

 

Aktuálně_________  

 

Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině

Dobrý a milosrdný Bože,

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.

Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině. Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí. Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.

         Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

         Zdrávas, Maria

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.

Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války,

Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny,

Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy,

Sv. Václave, patrone míru,

Maria, Matko Boží,

Královno míru,