Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úmysly Mše Svaté

Pořád bohoslužeb a ohlášky ve farnostech

Zborovice – Litenčice – Hoštice

2018

 

 

 

26.

květen

So

Památka sv. Filipa Neriho, k.

Troubky

17

a živou rodinu

27.

květen

Ne

Slavnost

Nejsvětější Trojice

Zborovice

730

Jiřího a za živou rodinu

Litenčice

915

 

Hoštice

1045

† Libuši a Miroslava a duše v očistci

Pane Ježíši Kriste, prosíme, pošli nám déšť na místa, která jej potřebují a chraň nás od bouří, krupobití, povodní a dalších přírodních neštěstí.

28.

květen

Po

 

Medlov

17

† P. Josefa

29.

květen

Út

bl. Voršila p.

Litenčice – ADORAČNÍ DEN, modlitby o povolání a za bohoslovce

Litenčice

9

18

Z modlitbou o povolání a za bohoslovce a za farní rodinu, aby mohly s ní vycházet nová kněžská a řeholní povolání

30.

květen

St

Památka sv. Zdislavy

Zborovice

7

Lukasz i Czeslaw

31.

květen

Čt

NMP - Navštívení

Božího Těla a Krve Páně

Zborovice

 

Kroměříž

7

12

† Joanna 33 rocz. I jej meza Ignacego

 

1.

červen

Památka Sv. Justina, muč.

 

1. pátek – Adorace

Zborovice

18

Anežku a manžela a sourozence

2.

červen

So

Sv. Marcelina a Petra, muč.

Hoštice

12

Svatba

Troubky

17

a živou rodinu 

3.

červen

Ne

Slavnost

Božího Těla a Krve Páně

Zborovice

730

Modleme se, aby Mše svatá byla hlavním místem našeho života

Litenčice

10

 

Průvod Božího Těla a Krve Páně

 

 

 

 

 1. V liturgii vzpomínáme…
 2. Zborovice – májové pobožnosti v týdnu: po Mši sv., ve čtvrtek je poslední májová pobožnost, která bude před vystavenou Nejsvětější Svátosti Oltářní s modlitbou Litanii a požehnáním. V pátek u Adorace – zahájíme červnové pobožnosti s modlitbou k Srdci Ježíšovu. Ty budou pravidelně v týdnu po Mši sv. – Adorace s modlitbou Litanie… Růže růžencové – mají změnu růžencových lístků.
 3. Společná Děkanátní pouť – Kroměříž a Holešov, na Velehradě. 16. červen, tj. sobota. Začátek 15 hod. – růženec, 16 hod. – Adorace, 17 hod. pontifikální Mše sv. V ten den možnost zpovědi a další nabídky dle programu. Plakát – dostupný na hlavní naší internetové straně a na nástěnce.
 4. Litenčice a Hoštice. Adorační den farnosti. Spojeny se společnou modlitbou bohoslovců kněžského semináře a farnosti Litenčice a Hoštice. Termín je stanovený na 29. května, to je úterý.
  1. Program Adoračního dne v kostele v Litenčicích:
  2.  

 

 1. 1730 – společná adorace a požehnání
 2. 1800 – Slavnostní Mše sv. za Farníky…

 

 

 • Příští neděle. Budeme prožívat přenesenou na neděli Slavnost Božího Těla a Krve Páně:
  • Zborovice – 7.30 hod., pak výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní a průvod k jednotlivým oltářům. Prosím vás, jako loni o nachystání oltářů: před farou, směrem k sv. Floriánu, u Kříže, před obcí a u domova.

 

 • Litenčice a Hoštice – 10 hod. – Mše sv. ze Slavnosti Božího Těla a Krve Páně. pak výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní a průvod k jednotlivým oltářům. Letos půjdeme obcí a zastavíme se u připravených jednotlivých oltářů – před domem p. N., u pošty před sv. Janem Nepomuckým, u školy a u kaple NMP-Bolestné.

 

 • Boží Tělo – Průvod. Srdečně zvu všechny na společnou modlitbu: děti k sypání květin, prosím rodiče, babičky, nasbírejte v pátek a v sobotu dostatek květin. Prosím také o přípravu a výzdobu kostela. Jednotlivá společenství, sdružení, nebo spolky, mohou se zúčastnit v tradičním oblečení, nebo uniformách. Budu rád za prapory, hasičkou čestnou stráž. Zvu ochotné ministranty a liturgickou službu, třeba i zpěváky, scholu. Pokud možno hudbu/dechovku hlavně s pomoci během průvodu. Prosím hasiče o pomoc k správnému průběhu Slavnosti… od zabezpečení cesty, po přímou účast v průvodu. Na závěr zazpíváme The Deum… pak bude závěrečné požehnání Nejsvětější Svátosti.

 

 

 

 

______________________

nahoru

úvodní stránka