Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úmysly Mše Svaté

Pořád bohoslužeb a ohlášky ve farnostech

Zborovice – Litenčice – Hoštice

2019

 

 

 

12.

leden

So

 

Troubky

17

† (…) a † rodiče

13.

leden

Ne

Svátek – Křtu Páně

Zborovice

730

Modleme se za celou farnost vyprošujeme blízkým † radost života věčného, a modleme za nás přítomné, nemocné a pracující, aby nám Pán Ježíš požehnal do celého týdne

   Modleme se o potřebný déšť, aby země byla pokryta dostatečnou a potřebnou vláhou, a tak nám i zvířatům vydala úrodu, abychom Bohu vzdávali chválu, konali dobro a varovali se hříchu

Litenčice

915

† Josefa Kalivodu

Hoštice

1045

† a za živou rodinu Štefanovu, Pianovu, přízeň a †††

 

 

Začíná

 

 

Liturgické mezidobí

14.

leden

Po

 

Medlov

17

† rodiče Šubčíkovy a živou rodinu Horákovu

15.

leden

Út

sv. Pavla Poustevníka

Zborovice

7

O zdrowie i bl. Boze dla Jasia i jego rodziny z okazji 7 rocz. urodzin

16.

leden

St

 

Zborovice

7

O bl. Boze i zdrowie dla Haliny i Wadyslawa w 29 rocz. slubu

17.

leden

Čt

Památka sv. Antonín Veliký, op.

Zborovice

7

O zdrowie i opieke NMP dla dzieci i wnukow z rodz. Wesolowskich

9

Setkání kněží děkanátu

18.

leden

Památka. Panna Maria, Matka jednoty křesťanů

Zborovice

17

Korunka k Božímu Milosrdenství

Antonína Holubce

Setkání kandidátu biřmování

18-25. ledna

 

Prosebné dny týden modliteb za jednotu křesťanů

 

 

 

 

 

Týden modliteb za jednotu křesťanů do 25. ledna

19.

leden

So

sv. Marius a Marta a jejich synové

Troubky

17

† a živou rodinu a †††

20.

leden

Ne

2. neděle v mezidobí

 

Větší sbírka pro farnost

Zborovice

730

Za rodiče Tesaříkovy, syna Vladislava a dceru Marii

Litenčice

915

Jiřího Horáčka, rodiče a bratra

Hoštice

1045

O věčnou radost pro †, s prosbou o potřebné milosti a Boží požehnání pro celou farní Rodinu

Bože! Milostivě nám uděl potřebný déšť, aby se občerstvila vyprahlá půda, vydala svou úrodu a my, posíleni plody země, mohli sloužit Tobě

 

  1. V týdnu Mše sv. …
  1. Od pátku začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. To jsou prosebné dny stanovené v naší diecézi. Ve čtvrtek nebo možno ještě v pátek zahájit devítidenní novénu před obrácením sv. Pavla. V týdnu po každé Mši sv. budeme se modlit novenu…
  1. Čtvrtek. Setkání kněží kroměřížského děkanátu v Koryčanech. Prosme v modlitbě za nemocné kněze, zvláště přebývající na Koperníkové ulici v Kroměříži.
  1. Srdečně jsme pozvání na Pouť matek do Šternberka.
  1. Zborovice. Organizovaná je mimořádná sbírka na květinovou výzdobu, která slouží během celého roku. Finančním darem je možné přispět, a to do naší farní pokladničky, umístěné za lavicemi. Pokladnička se otevře po první únorovou neděli.
  1. Připravující se na svátostí: setkání bude v pátek po večerní Mši sv. 18. ledna.
  1.  Děkuji za všechny dary. ZKDUPZ.

 

 

 

______________________

nahoru

úvodní stránka