Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úmysly Mše Svaté

Pořád bohoslužeb a ohlášky ve farnostech

Zborovice – Litenčice – Hoštice

2019

 

 

 • Modleme se za vojáky a všechny obětí II. Světové války
 • Modleme se za povolání k duchovnímu stavu, aby v církvi nikdy nechyběli ti, kdo by v kněžské službě pracovali oddaně a s láskou na posvěcování Božího lidu
 • Modleme se, aby v žádné křesťanské obci nechyběl pastýř, který by hlásal evangelium, slavil eucharistii, vyučoval ve víře a posiloval trpící.
 • Modleme se, aby mladí muži, kteří cítí volání k řeholnímu životu, měli sílu překonat překážky a s radostí následovali Krista chudého a poslušného.
 • Modleme se, aby hodně mladých dívek pocítilo radost z toho, že se zcela zasvětí Kristově lásce životem v rozjímání a ve skutcích lásky.
 • Modleme se…
 • Modleme se za nás zde přítomné, zvláště prosíme za všechny matky a minky v den jejich svátku, aby Pán Ježíš nám žehnal po celý týden.

 

 

 

NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESE

na Velehrad - ze dne 17. na 18. května 2019

 

pod záštitou kardinála Dominika Duky  a 

olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera

 

Organizace poutě: 

 

22.15 hod. - zahájení v kostele Svatého Ducha ve Starém Městě, 

 

přednáška:

RELATIVIZACE RODINY A MANŽELSTVÍ

- Mgr. Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu 

- vystoupení dalších osobností, modlitby, informace, požehnání na cestu; 


23.45 hod. – začátek pěšího procesí směrem na Velehrad 


cca ve 2.00 hod. – Mše svatá v bazilice na Velehradě, 
 

3.40 hod. – odjezd autobusem do Starého Města k zaparkovaným autům a k vlakovému nádraží.

 

 

19.

květen

Ne

5. neděle velikonoční

 

Větší sbírka pro farnost

Zborovice

730

† Annu Ševčíkovu a duše v očistci

Litenčice

915

kněze: P. Františka Janhubu, P. Karla Randýska

Hoštice

1045

O věčnou radost pro †, s prosbou o potřebné milosti a Boží požehnání pro celou farní Rodinu

Bože! Milostivě nám uděl potřebný déšť, aby se občerstvila vyprahlá půda, vydala svou úrodu a my, posíleni plody země, mohli sloužit Tobě

Zborovice

14

Májová pobožnost…

24.

květen

NMP – pomocnice křesťanů

Zborovice

18

Modleme se za církev v Číně

Za Marii Křeťanovou, dva manžely a rodiče z obou stran

 

Setkání biřmovanců – 16 hod.

25.

Květen

So

Sv. Bedy Ctihodného, k. a uč.cír.; sv. Řehoře VII., p.; sv. Marie Magdalény de’ Pazzi, p.

Troubky

17

+ JOSEFA A MARII MAJDOVOU, RODIČE A SOUROZENCE Z OBOU STRAN

 

 

Modleme se za všechny ztracené a nenalezené děti

26.

květen

Ne

6. neděle velikonoční

Zborovice

730

Jiřího Štencla a za živou rodinu

Litenčice

915

 

Hoštice

1045

 † rodinu Menšíkovu a Evanžínovu

 

 

Modleme se za pronásledované křesťany na celém světě

 

 1. V liturgii vzpomínáme…
 2. Před námi 5. týden doby velikonoční.
 3. Zborovice. Dnes ve 14 hod. májová pobožnost…
 4. Pátek, 24. květen, setkání kandidátů k biřmování, pozor 16 hod., dle domluvy na faře a pak bude Mše sv. v 18 hod.
 5. Sobota. V Troubkách bude Mše sv. v 17 hod.
 6. Děkuji P. Petrovi Káňa, za dnešní výpomoc. Do čtvrtku bude zastupovat P. Radomir Němeček, z farnosti Zdounky tel. 731621263, zvláště v případě pohřbu a potřeby udělení svátosti…
 7. Děkuji za dnešní sbírku. ZKDUPZ.

 

 

______________________

nahoru

úvodní stránka