Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástěnka září 2017

ACTA CURIÆ ARCHIEPISCOPALIS
O L O M U C E N S I S

 

 

Svatohubertská pouť:

                         - plakátek 2017 verze ČB

                          - plakátek 2017

                            - fotoplakát 2017

BRUSLENÍ PRO KOLEDNÍKY_001

15. setkání lektorů v Olomouci

Plakát 2017 koncert duchovni chudby

Pozvánka astronomie Olomouc

Příloha č. 1 Výzva ČBK k nadcházejícím volbám

Příloha č. 2 Poselství ke Světovému dni misií

Příloha č. 4 Misijní neděle - Misijní most modlitby

Příloha č. 3 Dopis ředitele PMD

Příloha e č. 1 Poselství ke dni migrantů a uprchlíků_2018

Příloha e č. 5 Misijní neděle - plakát

Příloha e č. 6 . adventní VIR 2017 - plakát

Příloha e č. 7 Duchovní obnova sestry - plakát

Příloha e č. 8 Milión dětí se modli růženec - letáček

Příloha e č. 9 Milión dětí se modlí růženec plakát A3

Příloha e č. 12 Koncert sv. Hostýn

 

 

     Zasílám duchovní myšlenky na měsíc říjen, pozvání arcibiskupa Jana Graubnera k slavení novény prvních sobot v měsíci a zamyšlení a fotografie ze Stezky sv. Františka z Assisi v Jižním Tyrolsku inspirované Chvalozpěvem stvoření.

Navíc připojuji odkazy na:

https://www.youtube.com/watch?v=xRFJuL8OIAc

http://prohlidky-virtualni.cz/guty/

V modlitbě spojený žehnám a přeji krásné podzimní dny.

P. Antonín Hráček

www.pdvelehrad.cz

     1._Soboty v měsíci

     Myšlenky říjen 2017

     Papež František říjen 2017

     Stezka sv. Františka

 

2. Rozpis formačního setkávání kněží – upravené a nové termíny

Na setkání na Velehradě a v Olomouci jsou zváni všichni kněží. Podle tématu bude možné si vybrat i jen jedno setkání a přijet. Na setkání na Velehradě není třeba se předem hlásit, na setkání do Olomouce je nutné se vždy předem hlásit, a to do čtvrtku večera předchozího týdne.

Setkání na Velehradě (Stojanov) pro kněze vysvěcené v roce 2013 až 2017 a jáhny.

Celkové téma všech sedmi setkání má název: Misijní rozměr církve. Termíny setkání s jednotlivými podtématy: 10. 10. 2017 (Církev jako dynamická ortodoxie otevřená novosti); 14. 11. 2017 (Církev jako společenství Božího lidu); 12. 12. 2017 (Jak chápat „katolicitu“ církve?); 9. 1. 2018 (Humanizační role církve v dějinách); 10. 4. 2018 (Dialogický princip v církvi); 15. 5. 2018 (Kněží pro misijní církev); 29. 5. 2018 (Ite, misa est – missio církve jakožto žitá liturgie).

Na těchto setkáních na Velehradě bude přednášet P. Josef Mikulášek, který obhájil disertační práci, složil doktorskou zkoušku, a tím ukončil doktorandské studium na Papežské Gregoriánské univerzitě v Římě obor fundamentální teologie.

Každé setkání na Velehradě začíná mší sv. v 9.30 hodin a končí v 15 hodin.

Setkání v AKS Olomouc pro kněze vysvěcené v roce 2013 až 2017.

Setkání bude mít rekolekční náplň (část bude i v silentiu) a povedou ji uvedení kněží. Termíny setkání s rekolektory: 24.10.2017 (P. Kamil Obr); 28. 11. 2017 (P. Tomáš Klíč); 23. 1. 2018 (P.Radek Sedlák); 13.3.2018 (P. Kamil Obr). Jáhni budou mít v tyto termíny setkání v semináři s otcem vícerektorem P. Pavlem Šupolem.

Rekolekční program bude následující: v pondělí do 21 hodin příjezd do semináře (parkování v areálu semináře); vlastní večeře (možnost využít restaurací ve městě); ve 22 hodin úvodní slovo rekolektora a modlitba kompletáře. V úterý v 8 hodin snídaně s bohoslovci; v 9 hodin DMC (ranní chvály) a první přednáška (začíná silentium); po přednášce možnost adorace; v 11.30 hodin modlitba růžence; ve 12 hodin mše svatá (končí silencium); ve 13 hodin oběd s bohoslovci a volný čas; v 15hodin DMC (modlitba uprostřed dne) a druhá přednáška; v 17 hodin rozhovor o tématu; v 18hodin DMC s bohoslovci (večerní chvály); v 18.30 hodin večeře s bohoslovci a volný čas; ve 21 hodin závěrečné slovo a modlitba kompletáře. Ve středu možnost ranního programu s bohoslovci; v 8 hodin snídaně a odjezd.

Velmi se doporučuje přijet na celý nabízený program, je možné přijet i v pondělí večer a odjíždět v úterý večer, nebo přijet jen na úterní den. Z organizačních důvodů je nutné vždy do čtvrtku večera předchozího týdne napsat (rektorat.aks@arcibol.cz) nebo zatelefonovat (731 621190) a potvrdit svoji účast a sdělit délku pobytu. Případnou neúčast na setkání na Velehradě a v Olomouci je třeba předem omluvit u Mons. Vojtěcha Šímy nebo u P. Pavla Stušky, rektora AKS.

Kněžský den je v AKS Olomouc 24. 4. 2018. Pouť za vlastní posvěcení na Svatém Hostýně je 5. června 2018.

 

 

3. Pozvání z Centra pro školy

Milion dětí se modlí růženec

Zveme všechny děti, aby se i letos připojily k iniciativě, která se každoročně opakuje 18. října v 9 hodin. Letos se budeme modlit slavný růženec, a to za mír a pokoj ve světě.

V elektronické příloze najdete plakátek i brožurku k této akci.

15. celosvětová adorace dětí

V letošním roce stého výročí Fatimského zjevení bude 6. října 2017 probíhat již 15. celosvětová adorace dětí. Na vyžádání Vám rádi e-mailem zašleme návrh struktury adorace a další podrobnosti.

 

 

4. Adventní duchovní obnova VIR v kněžském semináři

O víkendu 1. 12.–3. 12. 2017 se jako každý rok uskuteční v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci adventní duchovní obnova VIR určená pro mladé muže od 17 do 35 let.

Obnovu povede P. Marcel Javora, farář farnosti Brno-Komín. Informace a přihlášky je možné získat na webové adrese www.knezskyseminar.cz/vir. V elektronické příloze přikládáme plakátek, který, prosím, vytiskněte a umístěte na farní vývěsku.

 

 

5. Kurz duchovního doprovázení

Milí otcové,

posílám informace o novém ročníku Kurzu duchovního doprovázení, který probíhá v rámci programu celoživotního vzdělávání na CMTF UPOL. Pokud máte zájem, je možné se již nyní hlásit přes univerzitní portál. Stejně tak tuto nabídku můžete šířit dále, např. pokud máte nějaké farníky, pro které by bylo užitečné rozvinout schopnost vedení duchovních rozhovorů.

Kurz se skládá z teoretické a praktické části – více viz brožura v elektronické příloze ACRG.

Pro zájemce také rovnou přikládáme formulář přihlášky do praktické části.

Za přípravný tým s pozdravem

 

 

6. Diář arcibiskupství

1. 10. neděle

10.00 hod. Staré Město u Uh. H. mše sv. u příležitosti Celoevropského

setkání cursillistů arcib. Jan

3. 10. úterý

Praha Stálá rada ČBK arcib. Jan

5. 10. čtvrtek

16.00 hod. Olomouc – sv. Michal mše sv. – Pouť policie ČR arcib. Jan

6. 10. pátek

11.00 hod. Velehrad SG biřmování (41) arcib. Jan

7. 10. sobota

12.30 hod. Strážnice mše sv. k výročí Purkyňova gymnázia arcib. Jan

15.00 hod. Svatý Hostýn pouť za obnovu rodin a kněžská

povolání (Zlín a Vizovice) b. Josef H.

7. 10. sobota – 13. 10. pátek

Kostelní Vydří exercicie nových biskupů b. Antonín, b. Josef N.

8. 10. neděle

9.30 hod. Loštice biřmování (6) arcib. Jan

11.00 hod. Štíty biřmování (6) b. Josef H.

13. 10. pátek

16.00 hod. Brumov – Bylnice mše sv. k fatimským oslavám

a k 25. výročí působení kněží

mariánů v arcidiecézi arcib. Jan

14. 10. sobota

10.00 hod. Olomouc – Dóm svěcení biskupů arcib. Jan, b. Josef H.

15. 10. neděle

10.30 hod Uh. Hradiště mše sv. k 760. výročí města arcib. Jan

10.00 hod. Vyškov biřmování (20) b. Josef N.

10.15 hod. Svatý Hostýn dušičková pouť b. Antonín

19. 10. čtvrtek

18.00 hod. Ol. – dominikáni mše sv. pro lékaře a zdravotníky b. Antonín

20. 10. pátek

11.00 hod. Kroměříž – sv. Mořic biřmování pro AG (40) b. Josef N.

21. 10. sobota

9.00 hod. Ol. – dominikáni mše sv. a setkání

s dominikánskou rodinou b. Josef N.

10.15 hod. Svatý Hostýn XIX. Svatohubertská pouť arcib. Jan

15.00 hod. Teplice nad Bečvou mše sv. a žehnání obnovené kaple

a malého nového zvonu arcib. Jan

15.00 hod. Králíky pouť za obnovu rodin a kněžská

povolání (Zábřeh a Šumperk) b. Antonín

22. 10. neděle

9.00 hod. Šumperk biřmování (25) b. Antonín

10.00 hod. Žeranovice mše sv. a žehnání opraveného kostela b. Josef N.

10.30 hod. Lidečko biřmování (30) arcib. Jan

23. 10. pondělí – 25. 10. středa

Praha Plenární zasedání ČBK arcib. Jan,

b. Antonín,

b. Josef N.

28. 10. sobota

10.00 hod. Zašová biřmování (20) arcib. Jan

10.00 hod. Ruda nad Moravou biřmování (18) b. Antonín

10.00 hod. Babice biřmování (19) b. Josef N.

29. 10. neděle

10.00 hod. Březnice biřmování (20) b. Antonín

10.30 hod. Kelč biřmování (35) arcib. Jan

15.00 hod. Kunín u N. Jičína mše sv. a svěcení oltáře b. Josef N.

 

 

7. Osobní zprávy

a) Jubilea kněží a jáhnů v září

– podle narození

80 let 14. 10. 1937 P. Václav Altrichter SDB důchodce Kroměříž – svatý Mořic

70 let 9. 10. 1947 Mons. Bohumír Vitásek prezident Arcidiecézní charity Olomouc

65 let 21. 10. 1952 Mgr. Miroslav Frňka jáhen Rožnov pod Radhoštěm

50 let 9. 10. 1967 P. Mgr. Anton Kasan administrátor Boršice u Buchlovic

50 let 25. 10. 1967 P. Mgr. Josef Zelinka farář Otrokovice

35 let 26. 10. 1982 P. Mgr. Pavel Martinka administrátor Želechovice nad Dřevnicí

 

 

 

 

 
 Archiv

Kalendář
<< listopad >>
<< 2017 >>
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


Statistiky

Online: 1
Celkem: 160599
Měsíc: 5608
Den: 173