Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástěnka prosinec 2018

 

ACTA CURIÆ

ke stažení:

Příloha č. 1-Pastýřský list

Příloha č. 3- Aktuality

Příloha č. 5 Sněženky

Příloha č. 7 Staň se dobrovolníkem

Příloha č. 9 TV Noe

Příloha č. 10- DC Velehrad Plan na cely rok 2019

Příloha č. 11 Nabídka SOŠ

Příloha č. 12-Výběrové řízení

Příloha č. 14-Kalendář arcidieceze 2019

Příloha e č. 1 Poselství nemocným Vánoce 2018

Příloha e č. 2 Jeden_darek_navic_2018

Příloha e č. 3 Nabídka AMIMS 2018

Příloha e č. 4 E-shop minikatalog Vanoce nahled

Příloha e č. 5 Programy penzionu Panský dům

 

z ACO

Č. j. 9249/2018 ACO 2018/10 V Olomouci 11. 12. 2018

1. Slovo arcibiskupa
Drazí bratři,
každému z Vás přeji pravou vánoční radost nejen z krásné liturgické oslavy, ale i ze zkušenosti
příchodu Spasitele do každodenních záležitostí. Končíme rok systematické práce s pastoračními
radami farností. Prosím, abyste si na lednovém setkání v děkanátu vyměnili zkušenosti a informovali
o aktivitách farních rad v rámci Společné cesty k oživení církve (Oldin). Pamatujte, že příští
vizitace budou rozšířeny o otázky: Jak udržuje farnost kontakt s těmi, kdo přijali svátost manželství
nebo křtili děti? Co dělá farnost pro to, aby získala další děti pro výuku náboženství? Co nabízí
farnost svému okolí? Jak spolupracuje s vedením obce či jinými organizacemi? S vděčností
za spolupráci na Boží vinici do nového roku všem ze srdce žehná
arcibiskup Jan


6. Duchovní obnova zaměstnanců kurie a pracovní volno mezi svátky
Ve středu 12. prosince 2018 se koná duchovní obnova pro zaměstnance kurie, tento den nebude
tudíž úředním dnem. Prosíme proto o vyřízení záležitostí před tímto datem nebo po něm.
Posledním pracovním dnem na arcibiskupství před vánočními svátky je pátek 21. 12. 2018;
v pracovních dnech mezi svátky, tj. čtvrtek 27. a pátek 28. 12., budou budovy arcibiskupství i kurie
uzavřeny. Prvním pracovním dnem bude středa 2. 1. 2019.
Děkujeme za pochopení.

 

9. Sněženky
I letos připravujeme na táborovém středisku Archa v Rajnochovicích v termínech pěti turnusů
jarních prázdnin Sněženky – pětidenní křesťanské tábory pro děti od 2. třídy ZŠ do 14 let. Součástí
jsou hry, aktivity zaměřené na všestranný rozvoj a duchovní program. Pravidelně se věnujeme katechezi
a snažíme se vést děti k aktivní účasti na mši svaté a na společné modlitbě. Ze zkušenosti
víme, že rodiče své děti posílají na naše tábory na základě doporučení jiných rodičů nebo kněží
ve farnosti. Prosím, nabídněte Sněženky rodičům, kteří hledají náplň času pro své děti na dobu
jarních prázdnin. Všechny potřebné informace najdete na plakátku v elektronické i tištěné podobě.
S dotazy se obracejte na členy týmu T. S. Archa (archa.rajnochovice@centrum.cz, 573 391 215).
Děkujeme za vaši podporu.
P. Jiří Pospíšil, farář v Rajnochovicích

 

10. Dobrovolnická služba ve farnosti
V letech 2002–2016 probíhal v některých farnostech volontariát. Tento typ dobrovolnické služby
se stal pro mladé z důvodu roční délky přípravy a následné roční služby neatraktivním.
Nabízíme novou možnost dobrovolnické služby v délce 3–12 měsíců a rozsahu 20 až 40 hod.
týdně. Držitelem akreditace je Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s., spolupracující se Sekcí
pro mládež ČBK. Dobrovolník má státem hrazeno zdravotní pojištění.
Cíl: pěstovat ochotu k dobrovolnictví v mladé generaci; zapojit mladé do služby ve farnosti,
v pastoračních centrech, případně i v řeholních společenstvích apod.
Přínosy: výchova mladých lidí k obětavosti, nezištnosti, otevřenosti a ochotě udělat něco pro
druhé, dále jsou přínosem zkušenosti, poznání, dobrý pocit z vykonané práce, rozvoj osobnosti,
rozvoj dobrého díla, možnost využití a rozvinutí darů či schopností.
Mladí lidé, kteří projdou dobrovolnictvím, v něm pokračují i ve svém dalším životě. Hledejme
cesty, jak v mladých rozvíjet ducha služby. Více informací: http://dobrovolnictvi.signaly.cz.
Kontaktní osoba: e-mail: mladez@cirkev.cz.
Vojtěch Orlík, Sekce pro mládež ČBK

 

11. SOŠ svatého Jana Boska v Kroměříži rozšiřuje svoji nabídku o obor Zahradnictví
Po ročním působení Střední odborné školy svatého Jana Boska v Kroměříži Na Lindovce rozšiřujeme
obory o obor Zahradník.
Střední odborná škola svatého Jana Boska v Kroměříži je zaměřena na lesnické a zemědělské
učňovské obory s možností získat maturitní zkoušku.
Ve školním roce 2019/20 nabízíme tyto obory:
• Lesní mechanizátor
• Opravář lesnických strojů
• Zemědělec – farmář s volbou zaměření na vinohradnictví a vinařství
• Zahradník s volbou zaměření pro okrasné zahradnictví

Škola má vlastní internát a středisko volného času. Bližší informace na přiloženém plakátu.
Plakát je vytištěn pro dva školní roky, proto je Den otevřených dveří uveden také pro další školní
rok. Zájemcům, kteří nestihli Den otevřených dveří v tomto roce, vedení školy umožní prohlídku
po telefonické domluvě.
Mgr. Zdislava Vyvozilová

 

12. Seminář Ukázkové hodiny k Hodnotovému vzdělávání
Systém Hodnotového vzdělávání vytvořila řádová sestra Cyril Mooney (Loretánské sestry) pro
školu Loreto Sealdah, kterou vedla v Kalkatě v Indii. Vzdělávání je postaveno na hodnotě nezištné
lásky, pravdy, svobody a spravedlnosti. Žáci vedle již zmiňovaných hodnot jsou postupně vedeni
k interiorizaci dalších hodnot, jako jsou sebeúcta, společenská odpovědnost, pomoc ostatním,
štědrost, čestnost, ohleduplnost, vděčnost, citlivost vůči druhým, náboženská tolerance, sounáležitost,
vlastenectví a další.
Tento program lze realizovat na školách v rámci disponibilních hodin, začlenit do průřezových
témat nebo realizovat jako kroužek. Předmět lze vyučovat po absolvování kurzu Hodnotové vzdělávání
(cca 40 hod.), který pořádá organizace Škola Cyril Mooney (www.skolacyril.org).
Více informací můžete získat na semináři Ukázkové hodiny k Hodnotovému vzdělávání,
které pořádá Arcibiskupství olomoucké ve spolupráci s CMTF dne 22. ledna 2019 v budově kurie,
Biskupské nám. 2. v Olomouci, a to v době od 15.30 do 18 hod. Seminář je akreditován na MŠMT
v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a pokud si dopředu zažádáte o osvědčení,
rádi Vám ho vystavíme.
Přihlášky zasílejte elektronicky do 20. ledna 2019 na polcrova@arcibol.cz.
Mgr. Helena Polcrová

 

13. Žehnání koledníků Tříkrálové sbírky
Také letos Vás zvu ke spolupráci na Tříkrálové sbírce, která se uskuteční od 1. do 14. ledna
2019. Vím, že vánoční období je samo o sobě v kněžské službě velmi náročné a Tříkrálová sbírka
přináší další úkoly. Přináší však i mnoho dobrého.
Prosím o sladění vysílání koledníků ve farnostech a žehnání koledníkům o. biskupem Josefem
Nuzíkem, které se letos uskuteční 29. 12. 2018 v 10.00 v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově.
Charita Prostějov pro koledníky připraví pohoštění a další program. Povzbuďte, prosím, koledníky
nejen ke koledování, ale i k účasti na tomto setkání s o. biskupem. Děkuji za všechnu podporu
a spolupráci s Charitou a přeji a vyprošuji Boží požehnání.
Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO

 

14. Audiokniha – Josef Karel Matocha – biskup a vyznavač
Dne 8. prosince vyšla z iniciativy Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, audiokniha
na CD «Josef Karel Matocha – biskup a vyznavač» u příležitosti jeho 130. výročí narození
a 70. výročí biskupského svěcení. Audioknihu, podle knihy Jindřicha Charouze, namluvila
paní Hana Maciuchová, hudbu složil Lukáš Hurník a režii měl Michal Bureš. Cena audioknihy
je 239,- Kč a další informace jsou k dispozici na přiloženém letáčku A4. Prosíme o jeho umístění
v kostele. V případě Vašeho zájmu o zakoupení více CD pro farníky jako vánoční dárky, budou
CD dodány všem zájemcům do poloviny prosince. Více informací na emailu: info@velehrad.eu.

 

15. Nabídka z FATYMu Vranov – brožurky s křesťanskou tématikou
V příloze (elektronické) najdete aktuální list s nabídkou tiskovin, které vydáváme v rámci tiskového
apoštolátu A.M.I.M.S. (Apostolatus Mariae Immaculatae Matris Spei). Tiskoviny šíříme jen
za dobrovolný příspěvek na výrobní náklady a jsme schopni je dodávat poštou. Nejde nám o zisk,
ale o evangelizaci. Většina našich brožur má církevní schválení biskupství brněnského. Někteří
už objevili, že vzhledem k nízkým nákladům potřebným k pořízení těchto brožur je možné je využít
i evangelizačně, objednat ve větším množství a různě rozdávat (např. při návštěvách, při Tříkrálové
sbírce apod.).
Kontakt: A.M.I.M.S.; Náměstí 20; 671 03 Vranov nad Dyjí nebo marek@fatym.com nebo
515 296 384. Za FATYM Vranov n/D a A.M.I.M.S.
Ing. Lenka Ripperová

 

16. AudioKostel
Víra je z hlásání, hlásání se děje slovem o Kristu. (Řím 10,17) Projekt AudioKostel slouží
k hlásání Božího slova z římskokatolických kostelů. Zvukové přenosy bohoslužeb a nahrávky
kázání z farností se díky internetu mohou dostat k širšímu okruhu věřících. Na webových stránkách
www.audiokostel.cz najdete všechny základní informace. Přenosy lze poslouchat přímo
na webu, prostřednictvím mobilní aplikace AudioKostel (najdete na Google Play) nebo také na internetových
rádiích. Zapojit se může každá farnost. Technické a finanční náklady nejsou velké. Vše
si můžete vyzkoušet již nyní. Doporučuji stáhnout si do mobilu aplikaci AudioKostel a podívat se,
jak funguje. V případě zájmu se ozvěte na e-mail: spravce@audiokostel.cz. Zkušenosti a odpovědi
na vaše otázky rád poskytne
P. Mgr. Petr Hofírek

 

17. Postní exercicie pro kněze v Koclířově 2019
Nabízíme pro spolubratry kněze a jáhny účast na postních exerciciích v poutním domě Českomoravské
Fatimy v Koclířově. Exercicie budou zahájeny 4. neděli postní 31. 3. 2019 ve 20.00 hod.
a ukončeny 1. dubnový pátek 5. 4. 2019 dopoledne. Přednášky budou probíhat v angličtině s odborným
překladem pod vedením P. George Biju VC, kněze kongregace vincentinů, původem z Indie,
působícího na misiích ve východní Africe. Byl pověřen konáním exercicií po celém světě a již
několik let působí také v ČR. Je zajištěno ubytování ve 2- a 1-lůžkových pokojích v ceně 250,-, resp.
350,- Kč a plná penze za 180,- Kč. Celé středisko včetně areálu sv. Jana Pavla II. je po dobu exercicií
jen pro předem přihlášené účastníky z řad kněží, popř. jáhnů.
Přihlášky, informace: Mobil: 731 646 800, e-mail: recepce@cm-fatima.cz.
Mons. Pavel Dokládal, Koclířov

 

18. Kněžské exercicie v Diecézním domě kardinála Trochty
Ve dnech 10.–15. března 2019 se konají exercicie pro kněze v Diecézním domě kardinála Trochty
v Litoměřicích. Exercitátorem bude P. Vojtěch Suchý SJ. Začátek je v neděli 10. března v 18.00 hod.,
ukončení v pátek 15. března obědem. Cena: 4100 Kč (ubytování v „Okálu“), 3850 Kč (ubytování
v Diecézním domě), cena zahrnuje ubytování a plnou penzi. Je možné objednat polopenzi.
Parkovné osobního auta 60 Kč/noc. Je třeba upozornit, že Diecézní dům kardinála Trochty není
primárně exercičním domem, poskytuje ubytování hostelového typu a v domě je také restaurace.
Přihlášky do 5. března 2019 na adrese: Diecézní dům kardinála Trochty, Komenského 4,
412 01 Litoměřice, e-mail: ddkt@dltm.cz, telefon: +420 416 732 077 (recepce), +420 731 402 588.
Jakub Myšička, kancléř biskupství litoměřického