Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástěnka prosinec 2017

 

ACTA CURIÆ

 

poster_snezenky_2018_bila_tisk

Příloha č. 3 Odpověď arcibiskupa na práci f.rad

Příloha č. 4 Duchovní cv na Velehradě

Příloha č. 5 Záměr konat SDM v ČR

Příloha č. 6 PMD Aktuality

Příloha č. 7 Pastorační kalend AO 2018

Příloha e č. 1 Modlitby za jednotu 2018

Příloha e č. 1 Modlitby za jednotu píseň

Příloha e č. 2 List papeže Františka o činnosti misionářů ve svě

Příloha e č. 3 Úmysly Svatého otce pro rok 2018

Příloha e č. 4 Nové učiliště - plakát

Příloha e č. 5 - PMD Jeden-darek-navic

Příloha e č. 6 - Izidoor mobilní aplikace ze salesiánské dílny

Příloha e č. 6 leták Izidoor plakát web

Příloha e č. 7 - seminar_pro_kneze

Příloha e č. 8 Živý Betlém Hostýn 2017

Příloha e č. 9 Novoroční koncert sv. Hostýn

Příloha e č. 10 Program Česko-Slovenské katechetické konference

Příloha e č. 11 ČS konference_plakat

Příloha e č. 13 Poselství Svět. den míru 2018

 

 

 

Vánoční praní

Drazí bratři,

Vám i všem farníkům radost z Kristovy blízkosti, odvahu přijmout Ho, patřit Mu, myslet a žít jako On i po celý rok 2018 ze srdce přeje

arcibiskup Jan s pomocnými biskupy

 

Nova církevní střední odborna škola

Arcibiskupství olomoucké zřídilo novou církevní školu: Střední odbornou školu svatého Ja­na Boska. Bude sídlit v Kroměříži Na Lindovce, kde využije volných prostor na stávající Střední odborné škole Hotelové a služeb. Cílem školy je umožnit mladým lidem všestranný osobnostní a profesní rozvoj v křesťanském duchu reprezentovaném tradicí katolické církve. Hodnoty, na kte­rých školu stavíme:

Víra, odbornost a celkový růst žáků.

Salesiánská výchova založená na preventivním výchovném systému a asistenci.

Rodinné prvky (vzájemná důvěra a otevřenost, pozorný a lidský přístup k žákům, zdravá ná­ročnost).

Spoluzodpovědnost a profesionální růst pedagogů.

Spolupráce s rodiči a absolventy školy.

Příjemné a výchovné prostředí.

Střední odborná škola svatého Jana Boska je zaměřena na lesnické a zemědělské učňovské obo­ry s možností získat maturitní zkoušku. V prvním roce své existence nabídne tyto obory:

Lesní mechanizátor

Opravář lesnických strojů

Zemědělec – farmář

Zahradník ve třech zaměřeních:

Zahradník pro pěstování lesa,

zahradník pro okrasné zahradnictví,

zahradník se zaměřením na vinohradnictví a vinařství.

Vyučování škola zahájí 1. 9. 2018, bude mít vlastní internát a středisko volného času. Výchovu svěří do rukou salesiánů. Bližší informace o možnostech studia na naší škole poskyt­neme v průběhu ledna a února 2018. Informace ke škole podá Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí Centra pro školy Arcibiskupství olomoucké; tel.: 587402243; vyvozilovaz@arcibol.cz.

 

 

Pozvání na Česko-Slovenskou katechetickou konferenci

Jménem České biskupské konference a Konference biskupov Slovenska si Vás dovoluji pozvat na Česko-Slovenskou katechetickou konferenci na téma „Rodina jako centrum výchovy ve víře“, která se bude konat v pondělí 26. 2. 2018 v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Pozvané osobnosti se pokusí propojit českou a slovenskou realitu zejména v tématech výchovy ve víře a vlivů společ­nosti na ni a budou sdílet zkušenosti práce center pro rodinu a příprav na manželství. V rámci jed­notlivých bloků bude prostor pro diskusi.

Na tuto mimořádnou konferenci srdečně zveme všechny pracovníky katechetických center, center pro rodinu, kněze, pastorační asistenty i všechny, kterých se tato problematika dotýká a za­jímá je.

Přihlásit se můžete do 31. 1. 2018. Poplatek 300 Kč je určen na úhradu občerstvení a části ná­kladů na konání konference. Další informace naleznete od 6. 12. 2017 na www.cirkev.cz/katecheze. Budeme rádi, pokud pozvání rozšíříte prostřednictvím svých informačních kanálů.

 

 

Živý betlém 2017 a Novoroční charitativní koncert 2018

Duchovní správa na Svatém Hostýně a Matice svatohostýnská by chtěla přispět důstojným způ­sobem prostřednictvím těchto duchovních kulturně-společenských aktivit k požehnané oslavě svát­ků narození Boží lásky, inspirací rodinám s dětmi, mládeži a poutníkům k zimním procházkám na Svatý Hostýn spojených s účastí na mši svaté a s vánočním nebo novoročním požehnáním. Dobro­volný příspěvek na Novoročním charitativním koncertu bude věnován na Tříkrálovou sbírku 2018. Všem příchozím i ubytovaným poutníkům a hostům chceme nabídnout radostné a požehnané pro­žití vánočních a novoročních svátků v areálu Sv. Hostýna.

Mořic Jurečka

 

 

 

Tříkrálová sbírka

Také letos Vás zvu ke spolupráci na Tříkrálové sbírce, která se uskuteční od 1. 1. do 14. 1. 2018. Vím, že vánoční období je samo o sobě v kněžské službě velmi náročné a Tříkrálová sbírka přináší další úkoly. Přináší však i mnoho dobrého a může přinést ještě více, zvláště ve vztazích k lidem, v doteku víry a lásky. Prosím o sladění vysílání koledníků ve farnostech a žehnání koledníkům

o.      arcibiskupem, které se letos uskuteční 30. 12. v katedrále v Olomouci. Charita Olomouc má pro koledníky připravenou následnou prohlídku Arcibiskupského paláce a Vlastivědného muzea. Po­vzbuďte, prosím, koledníky nejen ke koledování, ale i k účasti na tomto setkání s o. arcibiskupem. Předem děkuji za všechnu podporu a spolupráci s Charitou a přeji a vyprošuji Boží požehnání.

Mons. Bohumír Vitásek, prezident