Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástěnka na květen 2018

ACO

Příloha č. 1 Pastýřský list Letnice

Příloha č. 2 Společný list biskupů

Příloha e č. 3 pozvánka pouť podnikatelů 2018

Příloha e č. 4 Pouť vdovců a vdov ke sv. Antonínu

Příloha e č. 5 misijni pout - plakát

Příloha e č. 6 pouť Zdislava-plakat

Příloha e č. 7 Pouť sv. Hora plakát

Příloha e č. 9 Duchovní cvičení VIA 2018 -plakát

Příloha e č. 10 Reynek - obrazy z Petrkova -plakát

Příloha e č. 11 Reynek m. - leták

Prazdniny mladdez Expedice_Muramuress_a_Rodna_2018_plakat

AE plakát LP 2018

Lis k 6. nedeli velikonocni 6.5

Pout starych automobilu

Plakát Pouť schol (finální verze)

Plakátek 2018

 

 

2. Památka Panny Marie, Matky církve

Rozhodnutím Svatého otce Františka je od letošního svatodušního pondědo všeobecného římského kalendáře zařazena závazná památka Panny Marie, Matky církve. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti vydala v této souvislosti 11. února 2018 dekret a komentář a 24. března 2018 ještě připojila oznámení, ve kterém upřesňuje postavení této památky vůči jiným závazným pa­mátkám, možnost výběru mešních textů z formulářů o Duchu Svatém i charakter biblických peri­kop jako vlastních k této památce.

 

 

 

5. Modlitba za déšť

Odborníci mluví o oteplování a změně klimatu na zeměkouli, stěhování národů zdůvodňují ne­dostatkem vody v některých oblastech, zemědělci a lesníci mluví o velkém suchu, kvůli němuž umí­rají lesy. My věříme v sílu modlitby. Prosím, aby věřící projevovali svou spoluodpovědnost také projevem důvěry v Boží pomoc a požehnání. Zařazujte pravidelně do přímluvných modliteb prosby za déšť a zpívejme vhodné písně za dobré počasí a hojnou úrodu. Nemyslíme při tom jen na sebe.

 

 

 

6. Společný list biskupů českých a moravských diecézí ke schvalování tzv. Instanbulské úmluvy

Vzhledem k velkému ohrožení přirozeného řádu, které by vyplývalo z ratifikace Instanbulské úmluvy, přečtěme 13. května v závěru všech bohoslužeb společný list biskupů českých a morav­ských diecézí.

 

 

 

10. Arcidiecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi

Arcidiecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi se koná v sobotu 5. května 2018 v olomoucké ka­tedrále. V 10.00 hodin začíná pontifikální mše svatá s předáním ocenění zasloužilým diecezánům. Od 12.00 hodin bude také otevřena kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci, ulice Na Hradě. Prosím všechny farnosti, které nominovaly kandidáty na ocenění, aby je doprovodily hojnou účastí.

Všechny kněze a věřící srdečně zve

+ arcibiskup Jan

 

 

 

12. Pouť České církevní provincie – 286. výročí korunovace

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře a Arcibiskupství praž­ské ve spolupráci s městem Příbram vás srdečně zvou na 286. výročí korunovace milostné sošky Pan­ny Marie Svatohorské ve dnech 9. a 10. června 2018, které bude slaveno současně jako Pouť České církevní provincie. Slavnostní mši svatou bude celebrovat v neděli 10. června 2018 v 11.00 hod. na náměstí před Svatou Horou Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český společ­ně s českými a moravskými biskupy. Slavnostní liturgie bude zakončena mariánským průvodem a uctíváním sošky Panny Marie u Korunovačního oltáře. V den slavnosti je možné získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek. Podrobný program a informace na: www.svata-hora.cz.

 

 

 

13. Diecézní fáze procesu beatifikace biskupa Josefa Hloucha

Byla zahájena diecézní fáze procesu beatifikace biskupa Josefa Hloucha, který působil i v olo­moucké arcidiecézi a později se stal 9. biskupem českobudějovickým. Proto se Mons. Vlastimil Kro­čil, biskup českobudějovický obrací s žádostí na ty, kteří by mohli sdělit užitečné informace ohledně života Služebníka Božího Josefa Hloucha. Zvláště pokud by bylo možno podat svědectví o jeho po­věsti svatosti, o milostech obdržených na jeho přímluvu nebo pokud by byla známa nějaká překáž­ka pro beatifikační proces. Tyto informace je třeba sdělit do 30. září 2018 na adresu: „Postulátor“ – R.D. Prof. Martin Weis, Biskupská 4, 370 21 České Budějovice. E-mail: postulator@dicb.cz

 

 

 

15. Exercicie pro kněze v olomouckém semináři

Srdečně zveme kněze (zvláště starší) na kněžské exercicie v Arcibiskupském kněžském se­mináři v Olomouci, které se budou konat od 6. 8. do 10. 8. 2018. Exercicie povede Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup olomoucký. Ubytování v pokojích s vlastním soc. zaříze­ním, k dispozici výtah. Cena 1 500 Kč. Přihlásit se je možné nejpozději do pátku 20. 7. telefo­nicky: 734 264 430 nebo na e-mail: sekretariat.aks@arcibol.cz. Adresa: Arcibiskupský kněžský seminář, Žerotínovo nám. 605/2, 779 00 Olomouc.

P. Mgr. Ing. Pavel Šupol, vicerektor AKS

 

 

16. Exercicie pro kněze v pražském semináři

Arcibiskupský seminář v Praze nabízí kněžím všech diecézí možnost exercicií pro kněze na té­ma „Ve škole svatého Pavla“, které povede P. Jaroslav Brož. Začátek exercicií: neděle 5. 8. 2018 večer (pro účastníky bude připravena studená večeře; ve 20 hodin bude úvodní promluva). Ko­nec exercicií: pátek 10. 8. 2018 po obědě. Exercicie se konají v budově Arcibiskupského seminá­ře v Praze, Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice. Účastnický poplatek (včetně plné penze): 1 900,- Kč (platba v hotovosti na místě).

Zájemci se mohou hlásit do 15. 6. 2018 u paní tajemnice Ivety Fejkové, e-mail: tajemnik@seminar-praha.cz, tel.: 731 630 965. Vezměte si s sebou albu a české texty Denní mod­litby církve. Přijďte naslouchat Božímu slovu a společně se modlit v místě, kde vyrůstala a vyrůs­tají kněžská povolání pro naše diecéze. Těšíme se na Vaši účast.

P. Jaroslav Brož

 

 

17. Německé katolické dny

Ve dnech 9.–13. 5. 2018 se v německém Münsteru koná již 101. Katholikentag – Německé katolické dny. Na této již tradiční akci se setkají desítky tisíc německých (nejen) katolíků napříč celým Německem. Konají se zde přednášky, diskuse, koncerty a mnoho dalších kulturních akcí. Česká církev se do programu zapojí zejm. v rámci výstavní části tzv. Kirchenmeile ve společném informačním stanu. V koordinaci ČBK zde budou zástupci většiny diecézí prezentovat život čes­ké církve a zároveň zvát na návštěvu ČR, zejména jejích církevních památek. Společným propa­gačním materiálem bude nově vydaná Malovaná mapa církevních památek ČR, do které jednotli­vé diecéze vybraly své nejzajímavější objekty.

Více informací na www.katholikentag.de. Pokud se Vy nebo Vaši farníci do Münsteru vydáte, budete (nejen) u tohoto stanu srdečně vítáni!

P. ThLic. Bc. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR; generální sekretář

 

 

 

18. Duchovní cvičení VIA

Duchovní cvičení určená pro mladé muže od 17 do 40 let a zaměřená na rozlišování povolání se uskuteční 6.–10. 8. 2018 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Duchovní cvičení povede P. Jan Regner SJ, studentský kaplan ve farnosti Panny Marie Sněžné v Olomouci. Informa­ce a přihlášky je možné získat na webové adrese <http://www.knezskyseminar.cz/via/>. Vyvěste, prosím, na farní nástěnku plakátek, který je v příloze, případně exercicie osobně nabídněte poten­cionálním účastníkům. Děkujeme.

P. Mgr. Ing. Pavel Šupol, biskupský delegát pro péči o kněžská povolání

 

 

 

19. XVI. pouť podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců

Prosíme kněze, aby ve svých farnostech zprostředkovali přiloženou pozvánku na XVI. pouť podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců, která se koná 13. května 2018 na Svatém Hostýně. Dě­kujeme.

Kristýn Služebník

 

 

20. Pozvání na Misijní pouť

Papežská misijní díla v České republice a farnosti Přibyslavice a Třebíč-zámek Vás zvou na Misijní pouť, která se uskuteční v sobotu 26. 5. 2018 v Třebíči. Program bude probíhat v areálu baziliky sv. Prokopa v Třebíči. Hlavním celebrantem poutní mše svaté v 10 hodin bude brněnský diecézní biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Můžete se těšit na hry pro děti, misijní program v bazilice, vystoupení hostů, Misijní jarmark a koncert Pavla Helana. Výtěžek akce podpoří projekty papež­ských misií pro chudé děti v misijních zemích. Program pouti najdete na přiloženém plakátu. Tě­šíme se na Vás!

Leoš Halbrštát, ředitel Papežských misijních děl

 

 

 

21. Pouť médií

Rádio Proglas a další křesťanská média vás zvou na každoroční Pouť médií v rukou křesťanů v sobotu 12. května 2018 – tentokrát na Velehradě. Poutní mše svatá začíná v 11 hodin, celebruje biskup Josef Nuzík. Více na www.proglas.cz/pout2018.

Mgr. František Jemelka, tiskové středisko ČBK

 

 

22. Duchovní obnova v Českém Těšíně

Exerciční dům v Českém Těšíně nabízí v měsíci květnu 4.–6. 5. 2018 Duchovní obnovu pro všechny od 18 let, Maria, Matka naděje, kterou doprovází Mons. Adam Rucki a Duchov­ní obnovu pro kostelníky a akolyty s P. Janem Gacíkem SDB, který umí nadchnout pro dob­rou věc. Třídenní rekolekce začíná v pondělí 14. a končí ve středu 16. května. Cena za třídenní duchovní obnovu včetně ubytování a stravy v Exercičním domě Český Těšín je 1100,- Kč. Při­hlášky na Exerciční dům, Masarykovy sady 24, 737 01 Český Těšín, tel.: +420 733 249 240, e-mail: edum.tesin@gmail.com

Mons. Jan Svoboda, farář ŘKF Český Těšín

 

 

 

24. Výzva ke studiu církevního práva

Akademie kanonického práva v Brně je připravena znovu zahájit licenciátní studium kanonic­kého práva. V každé diecézi jsou potřební odborníci v tomto oboru ať už jako členové církevních soudů, jako pracovníci kurie nebo jiných oddělení biskupství. Získání vzdělání v oblasti kanonic­kého práva je zvláště pro tyto pracovníky velmi důležité, aby mohli svůj úřad vykonávat v duchu katolické církve. Papež František také apeluje na to, aby soudní řízení probíhala rychle a kvalifiko­vaně, což není možné bez kvalitního vzdělání pracovníků soudů, aby to nebylo na úkor pravdy.

Studium by mělo začít na podzim tohoto roku. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Akademie kanonického práva: www.akademie.biskupstvi.cz.

 

 

 

 

26. Bachovy chorály pro naše chrámové sbory

Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu v Olomouci vydává Výběr z chorálo­vé tvorby Johanna Sebastiana Bacha. Jde o cenné obohacení repertoáru našich chrámových sborů. Tento výběr obsahuje 42 chorálů, které je možno zpívat v různých obdobích liturgického roku. Au­tory nápěvů a textů chorálů jsou významní němečtí autoři 16. a 17. století. J. S. Bach pak tyto ná­pěvy geniálně zharmonizoval. Autorem českého zpěvního textu je Mons. Josef Hrdlička, emeritní světící biskup. Vydání tohoto sešitu má rovněž i významný ekumenický rozměr. Sešit je k dostání v prodejnách Matice cyrilometodějské v Olomouci. Při větším odběru je cena 145 Kč vč. DPH, pro chrámové sbory a schóly činí 170 Kč vč. DPH, pro ostatní odběratele 189 Kč vč. DPH za kus.

Mgr. Jan Kupka, předseda subkomise pro liturgickou hudbu

 

 

 

 

 

29. Diář arcibiskupství

1. 5. úterý

14.00 hod Dub nad Moravou pouť otců a dětí b. Antonín

5. 5. sobota

10.00 hod. Olomouc - dóm Diecézní pouť ke sv. Janu Sarkanderovi arcib. Jan

10.00 hod. Bzenec žehnání znovuobnovené kaple sv. Floriána a sv. Šebestiána b. Josef H.

6. 5. neděle

9.15 hod. Svatý Hostýn zahájení poutní sezony a Valná hromada arcib. Jan

9.30 hod. Holešov poutní mše sv. ke sv. Janu Sarkanderovi b. Antonín

10.00 hod. Ivanovice na Hané biřmování (15) b. Josef N.

7. 5. pondělí

9.30 hod. Olomouc porada děkanů arcib. Jan b. Josef N. b. Antonín

8. 5. úterý

9.30 hod. Zlín - Jižní Svahy 15. výročí Posvěcení kostela a biřmování (22) b. Antonín

9. 5. středa

19.00 hod. Akademická farnost biřmování (10) a křest dospělých (7) b. Antonín

10. 5. čtvrtek

18.00 hod. Olomouc - dóm slavnost Nanebevstoupení Páně b. Josef N.

11. 5. pátek – 12. 5. sobota

Maďarsko - Vác jubileum biskupství b. Antonín

 

11. 5. pátek

9.30 hod. Újezd u Uničova mše sv. pro setkání dětí b. Josef N.

12. 5. sobota

11.00 hod. Velehrad poutní mše sv. u příležitosti Světového dne modliteb za sdělovací prostředky b. Josef N.

15.00 hod. Velehrad pouť za nová kněžská a řeholní povolání děkanátu Uherské Hradiště b. Josef N.

13. 5. neděle

10.15 hod. Svatý Hostýn pouť podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců arcib. Jan

10.00 hod. Napajedla biřmování (10) b. Josef N.

10.30 hod. Štípa pouť matek b. Antonín

15. 5. úterý

18.00 hod. Praha - sv. Vít mše sv. u příležitosti Svatojánských slavností Navalis arcib. Jan

19. 5. sobota

Praha - sv. Vít svěcení pomocného biskupa b. Antonín b. Josef N.

9.00 hod. Šternberk přednáška a mše sv. pro lektory b. Josef H.

11.00 hod. Švábenice biřmování (30) arcib. Jan

20. 5. neděle

10.00 hod. Olomouc - dóm slavnost Seslání Ducha Svatého – biřmování arcib. Jan

10.00 hod. Hustopeče biřmování (23) b. Antonín

10.15 hod. Svatý Hostýn pouť včelařů b. Josef N.

10.30 hod. Svatý Kopeček pouť rodin b. Josef H.

22. 5. úterý

18.00 hod. Ol. - dominikáni biřmování (20) arcib. Jan

26. 5. sobota

10.00 hod. Blatnice na Sv. Ant. mše sv. pro pouť vdov b. Josef N.

11.00 hod. Jablonné v Podještědí mše sv. u příležitosti hlavní poutě arcib. Jan

15.00 hod. Velehrad pouť za nová kněžská a řeholní povolání děkanátu Vsetín b. Antonín

27. 5. neděle

8.00 hod. Vlčnov mše sv. u příležitosti Jízdy králů b. Josef N.

10.30 hod. Boršice u Blatnice mše sv. k Výročí posvěcení kostela a 1. sv. přijímání (14 dětí) arcib. Jan

10.30 hod. Horní Lhota biřmování (30) b. Antonín

31. 5. čtvrtek

18.00 hod. Ol. - sv. Mořic slavnost Těla a Krve Páně po mši sv. Eucharistický průvod arcib. Jan

18.00 hod. Uherské Hradiště slavnost Těla a Krve Páně po mši sv. Eucharistický průvod b. Antonín

 

 

 

srdečně vás zdravím a zasílám duchovní myšlenky na měsíc květen. Navíc připojuji prezentaci Pohádkové hrady a odkazy na:

 

Myšlenky květen 2018

Papež František květen 2018

Pohádkové hrady

 

  • Přednášku P. Vojtěcha Kodeta: Žít Boží Slovo jako Maria

https://www.youtube.com/watch?v=yjWjI2z7FQY

  • Píseň: Ave Maria

https://www.youtube.com/watch?v=l-cbVHbfLRc&list=RDND-L8vG9LsM&index=2

  • Video: Kaktusy rozkvétají

https://www.youtube.com/embed/_hwDdE0Gu4E

Přeji krásný měsíc máj a vyprošuji Boží požehnání.

P. Antonín Hráček