Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástěnka na duben 2017

 

Pout dub

Příloha č. 1 - Poselství otce Františka

Příloha č. 4 - Ženy na pouti

Příloha č. 5 - Pouť podnikatelů

Příloha e č. 1 - Aktivní exercicie

Příloha e č. 2 - Duchovní cvičení VIA 2017

Příloha e č. 3 - letáček Dolancamp 2017

Příloha e č. 4 - Kom.blah - Život - jak na to

Příloha e č. 5 - CSM Den s rodinami

Příloha e č. 6 - Dny duvery

PDV_Pastorační asistent-správce

 

Z Akt Kurie

 

5.  Arcidiecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi

Diecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi se koná v sobotu 6. května 2017 v olomoucké katedrále. V 10.00 hodin začíná pontifikální mše svatá s předáním ocenění zasloužilým diecézanům. Od 12.00 hodin bude také otevřena kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci, ulice Na Hradě. Prosím všechny farnosti, které nominovaly kandidáty na ocenění, aby je doprovodily hojnou účastí. Všechny kněze a věřící srdečně zve

+ arcibiskup Jan

6.  Biřmování v katedrále sv. Václava v Olomouci

O slavnosti Seslání Ducha Svatého v neděli 4. června 2017 bude v katedrále svatého Václava v Olomouci otec arcibiskup Jan udělovat svátost biřmování. Prosím všechny duchovní správce, kteří budou své biřmovance posílat do katedrály, aby nejpozději do pátku 26. května 2017 nahlásili jejich počet na adresu: Římskokatolická farnost svatého Václava Olomouc, Mlčochova 5, 772 00 Olomouc, nebo faolomouc-sva@ado.cz nebo na tel. číslo 585 224 236.

Dopisy biřmovanců otci arcibiskupovi zašlete poštou na adresu farnosti sv. Václava rovněž do pátku 26. května. Mše svatá začíná v 10.00 hod. Všichni biřmovanci se dostaví do katedrály se svými kmotry a vyplněným biřmovacím lístkem nejpozději do 9.30 hod.

P. Mgr. Ladislav Švirák, dómský farář

7.  Stanovené sbírky v nejbližších dnech

7. 5.  Sbírka na křesťanská média

4. 6.  Sbírka na církevní školy

8.  Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017

Prosíme kněze, aby vyvěsili přiložený plakát na Celostátní setkání mládeže s pozvánkou na den s rodinami. Prosíme o opětovné pozvání mladých na toto Celostátní setkání mládeže. Do konce května platí zvýhodněná cena. Speciálně zveme rodiny na sobotu 19. 8. 2017, kdy pro ně bude připraven celodenní program. Více informací naleznete na webu setkání: olomouc2017.signaly.cz.

9.  Kurz MiniFor (Ministrantská formace)

V září začíná nový kurz pro ministranty nad 15 let. Přihlášky posílejte do 15. 9. 2017. Ke stažení je najdete na www.ministranti.info/minifor. Program kurzu připravují bohoslovci a stojí na dvou pilířích: teoretická část (přednášky o liturgii, duchovním životě a práce s ministranty ve farnosti) a praktická část (nácviky, služby při liturgii, hry jako inspirace na schůzky, apod.). Velký důraz je kladen na prohloubení osobního vztahu ke Kristu, a proto je vždy součástí kurzu společná mše svatá, adorace a jiné. Víkendy jsou převážně na farách v olomoucké arcidiecézi. Začíná se vždy v pátek večeří a končí v neděli obědem. Bližší informace o MiniForu naleznete na internetových stránkách pro ministranty naší olomoucké arcidiecéze: www.ministranti.info. Prosíme, povzbuďte vaše ministranty k účasti na tomto kurzu!

P. Jiří Kupka, biskupský delegát pro ministranty a Filip Hochman, bohoslovec

10.  Letní pobyt pro ženy na cestě života na sv. Hostýně 

Pobyt je určen pro ženy všech věkových skupin, vdané, svobodné, rozvedené i vdovy, které prožívají obyčejný život a mají třeba i problémy v rodině, v práci, s dětmi menšími nebo už dospělými, nebo prodělaly těžkou nemoc, zažily úmrtí někoho blízkého apod. Začátek je ve středu 26. 7. večer, závěr v neděli 30. 7. odpoledne. Stačí pouze 2 dny dovolené a ženy mohou prožít přednášky odborníků, po nich schůzky v menších skupinách se zamyšlením nad předneseným tématem, vycházky, kreativní dílny, táborák, mše sv. ve společenství žen, společné modlitby. Setkání bude bez dětí. Po celou dobu bude přítomen kněz i odborníci k možnostem individuálních konzultací. Volný čas po přednáškách si lze rozvrhnout podle svých představ. Lze pobýt více o samotě, v modlitbě, nebo nechat se povzbudit a inspirovat společenstvím žen, které tam budou přítomné. Pro bližší informace o setkání  kontaktujte Marcelu Řezníčkovou na reznickova@arcibol.cz nebo na tel. číslo 587 405 250–1. Plakátek na vývěsky najdete v příloze, budeme vděční za jeho vyvěšení, či předání těm, kterých se týká. Zve Centrum pro rodinu.

Mgr. Josef Záboj 11.  XV. pouť podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců

Prosíme kněze, aby ve svých farnostech zprostředkovali přiloženou pozvánku na XV. pouť podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců, která se koná 14. května 2017 na Svatém Hostýně. Děkujeme.

 Kristýn Služebník 12.  Církevní schválení publikací k jubileu Fatimy

Ve smyslu kán. 826, § 3 a 827, § 3 CIC uděluji církevní schválení publikacím „Fatima – naše naděje“ a „Té Paní, jež zemi naši navštěvuje“ (Modlitby, písně, liturgické texty), které v rámci slavení 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě vydává Fatimský apoštolát v ČR se sídlem v Koclířově u Svitav.

Č. j.: BiHK–1557/2017                                             Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

 

13.  Publikace Cesty víry neslyšících

Katechetická sekce ČBK vydala pastorační příručku „Cesty víry neslyšících“.  Autorkou je PhDr. Romana Petráňová, PhD., dlouholetá překladatelka z/do českého znakového jazyka. Přijměte tuto publikaci jako dar od Katechetické sekce ČBK. Příručka představuje svět neslyšících s ohledem na katechezi a liturgii, inspiruje a informuje, jak přiblížit radostnou zvěst evangelia tak, aby byla neslyšícím maximálně zpřístupněna a aby z ní při jejím předávání nic neubylo. Doufám, že tato kniha Vám bude srozumitelně a prakticky ku pomoci při začleňování neslyšících do křesťanského společenství. Jsem přesvědčen, že všechny uváděné zásady a zkušenosti k tomu budou významnou pomocí. V případě zájmu o další výtisky, nás kontaktujte na katechet@cirkev.cz. (bude distributováno přes pány děkany).

 P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce

 

14.  Školení hlavních vedoucích

Vzdělávací víkend pro všechny, kteří mají zájem stát se hlavním vedoucím na táborech dotovaných MŠMT, se uskuteční o víkendu 19.–21. 5. 2017 na Táborovém středisku Archa v Rajnochovicích. Školení obsahuje povinné oblasti programové a organizační přípravy tábora, pravidla bezpečnosti a ochrany práce, základy zdravovědy a první pomoci, hygieny, ekonomiky, psychologie, pedagogiky a další. Po úspěšném absolvování testu ze základních znalostí získáte oprávnění vykonávat funkci hlavního vedoucího dětských zotavovacích a jiných podobných akcí, přičemž platnost tohoto oprávnění je časově neomezená. Kurz a oprávnění k udělování osvědčení je zaštítěno MŠMT. Víkend je určen pro starší 18 let. Srdečně zveme! Více informací naleznete na stránkách: mladez.ado.cz.

P. Mgr. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci

 

15.  Pozvánka na exercicie pro kněze

Srdečně zveme kněze /zvláště starší/  na kněžské exercicie v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci, které se budou konat od 7. 8. do 11. 8. 2017. Exercicie povede P. Petr Vrbacký, spirituál v Teologickém konviktu. Ubytování v pokojích s vlastním soc. zařízením, k dispozici výtah. Cena 1500 Kč.

Přihlásit se je možné u P. Pavla Šupola, vicerektora semináře, nejpozději do pátku 14. 7. Mobil: 605 444 240, e-mail: vicerektor.aks@arcibol.cz.

 

16.  Dny důvěry Taizé 2017 v Českých Budějovicích

Dny důvěry, ekumenické setkání nejen mladých organizované ve spolupráci s komunitou Taizé, se od roku 2007 v České republice staly tradicí. Po Zlíně, Brně, Praze a Ostravě jsou letos věřící ze všech denominací i hledající, zejména ve věku 15–35 let, zváni do Českých Budějovic, kde se Dny důvěry uskuteční 17.–19. listopadu.

Od pátku do neděle se účastníci zapojí do společných modliteb s meditativními zpěvy, nasloucháním Božímu slovu a modlitbou v tichu. Na programu budou biblické úvody, sdílení ve skupinkách, semináře a společné jídlo, stejně jako v Taizé.

Další informace k setkání stejně jako možnost se přihlásit budou postupně uveřejňovány na webových stránkách www.dnyduvery.cz.

Prosíme o zveřejnění přiloženého plakátu na Vašich nástěnkách a webových stránkách. Pořádání Večerů důvěry se zpěvy Taizé pomůže otevřít tuto krásnou spiritualitu i těm, kteří ji ještě neznají. Děkujeme za Vaši součinnost.

P. Thomas van Zavrel, referent pro pastoraci diecéze českobudějovické

 

17.  Rekreační pobyt pro kněze v Pastoračním domě Velehrad ve Sv. Martinu/Gsies v italských Dolomitech

Srdečně zveme kněze, jáhny, řeholníky a bohoslovce na rekreační pobyt v Pastoračním domě Velehrad od neděle 23. července do soboty 29. července 2017. Okolí domu i nedaleká rozsáhlá oblast Dolomit nabízí neopakovatelné přírodní scenérie a nádherná vysokohorská panoramata, kde je nepřeberné množství značených vysokohorských turistických tras různé náročnosti. Na své si přijdou i zájemci o poznání bohatých památek a kulturních zvyklostí Jižního Tyrolska. V rámci pobytu je možné se zapojit do společného programu – turistické výlety podle výběru a sil s doprovodem zkušeného průvodce, nebo si naplánovat pobyt podle vlastního uvážení. Doprava do domu je doporučena vlastními osobními automobily. Příspěvek za ubytování je 15 Euro na osobu/noc. Rekreační poplatek obci činí 1,20 Euro na osobu/noc. Bližší informace poskytuje a přihlášky přijímá P. Mgr. Antonín Hráček, ředitel PDV, e-mail: info@pdvelehrad.cz nebo tel. číslo: 587 207 001. Přihlášky zasílejte nejpozději do 31. května 2017. Informace o Pastoračním domě Velehrad naleznete na: www.pdvelehrad.cz.

 

18.  Týdenní dovolená pro české kněze od 10.–14. července 2017 v Pasově (Passau)

Ve spolupráci s Bavorskou biskupskou konferencí zvou Praeses sudetských Němců Msgr. Dieter Olbrich a předseda Sudetoněmeckého Priesterwerku Msgr. Karl Wuchterl české spolubratry, kteří vykonávali svoji službu za komunistického režimu, k týdennímu pobytu v Bavorsku. Má tím být učiněno gesto uznání a vzdána čest jejich nasazení i přes všechny tehdejší nepříznivé okolnosti. Ubytování bude zajištěno v domě „Spektrum Kirche“ nad Pasovem. Dům leží v klidném prostředí a je autem i vlakem pohodlně dostupný. Pro tuto týdenní dovolenou jsme sestavili malý program. První den poznáme město Passau: navštívíme poutní kostel Maria Hilf (P. Marie Pomocné), katedrálu (polední varhanní koncert) i další významné stavby a prohlédneme si město také z paluby lodi. Jeden den strávíme na známém poutním místě Altötting (milostná kaple, kostel bratra Konráda, bazilika…). Nakonec poznáme Konradshof, místo narození bratra Konráda, a také malé poutní místo Sammarei. Po všechny tyto dny nás bude doprovázet Msgr. Max Prinzl, kněz biskupství pasovského, se svým erudovaným a angažovaným výkladem. Laudy, nešpory a eucharistie jsou pevnou součástí těchto dní. Kdo chce koncelebrovat, nechť si prosím přiveze albu a štólu. Začínáme večeří v pondělí (10. 7.) v 18.00 hodin a zakončíme v pátek (14. 7.) snídaní zhruba v 9.00 hodin. Náklady na dopravu a výlohy pro osobní potřebu si každý zúčastněný kněz hradí sám. Ubytování, stravu a výlety zajišťuje v plném rozsahu Bavorská biskupská konference. Pozvaní jsou spolubratři od 57 let. Počet účastníků je omezen na 23. Účastníci dostanou před začátkem této dovolené včas všechny potřebné informace. Pro přihlášení a další informace je Vám rád k dispozici Msgr. Karl Wuchterl: korespondenční adresa: Hauptstr. 16b, D – 83533 Edling. e-mail: wuchterl.visitator@yahoo.de. Tel. číslo: 0049–8071/ 922 45 87. Přihlášky prosím zasílejte nejpozději do 15. června 2017.

Msgr. Dieter Olbrich, Msgr. Karl Wuchterl

 

 19.  Inzerce

Matice cyrilometodějská s.r.o., Dolní nám. 114/24, 771 11 Olomouc 1 vydala novinku: SPOLEČNÉ PROSBY VĚŘÍCÍCH  – Doba během roku (Všední dny). Z různých pramenů sestavili bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Redakčně zpracovali P. Mgr. Vladimír Mrázek a Mgr. Daniel Dehner. Přímluvy ke mši svaté pro všední dny všech 34 týdnů liturgického mezidobí. Navíc jsou přidány prosby pro Týden modliteb za jednotu křesťanů. Vyšlo s církvním schválením. Váz., 216 str., 189 Kč. Lze objednat na tel. č.: 733 741 841, 587 405 431, e-mail: expedice@maticecm.cz

 

20.  Diář arcibiskupství v květnu

  2. 5.  úterý – 3. 5.  středa

                                    Velehrad – Stojanov    duchovní obnova pro účetní                                                                                                    a technické administrátory                          arcib. Jan

  6. 5. sobota

      10.00 hod. Olomouc – Dóm          Diecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi       arcib. Jan

  7. 5. neděle

              9.15 hod. Svatý Hostýn               mše sv. k zahájení poutní sezony                                                                                                a Valná hromada MSH                               arcib. Jan

        9.30 hod. Holešov                        mše sv. k oslavám sv. Jana Sarkandra        gen. vikář

10. 5. středa

      19.00 hod. Ol. – Akadem. farnost biřmování (16)                                            arcib. Jan

13. 5. sobota

     10.00 hod. Mysločovice - Sazovice mše sv. a svěcení kostela sv. Václava        arcib. Jan

      11.00 hod. Jesenec – Ponikev        mše sv. na poděkování za opravu kaple     bisk. Josef

      15.30 hod. Bílovice – Topolná      mše sv. a svěcení oltáře                              arcib. Jan

14. 5. neděle

      10.15 hod. Svatý Hostýn               mše sv. k 15. pouti podnikatelů                  arcib. Jan

      14.30 hod. Paršovice                     biřmování (17)                                            arcib. Jan

20. 5. sobota

        8.30 hod. Mistřín                         biřmování (35)                                            arcib. Jan

            11.30 hod. Uherské Hradiště         biřmování (25)                                            arcib. Jan  15.00 hod. Štípa                             pouť za obnovu rodin a kněžská                                                                                               povolání (Kroměříž a Holešov)                  arcib. Jan

21. 5. neděle

            10.15 hod  Svatý Hostýn               mše sv. k 15. pouti včelařů                         arcib. Jan    10.30 hod. Svatý Kopeček             mše sv. na pouti rodin                                                                                                               a modliteb za nejmenší                               bisk. Josef

      16.00 hod. Bukovany u Kyjova     mše sv. a žehnání sochy sv. Jana Pavla II. arcib. Jan

25. 5. čtvrtek

      18.00 hod. Olomouc – Dóm          slavnost Nanebevstoupení Páně                 arcib. Jan

27. 5. sobota

      10.00 hod. Štípa                             mše sv. pro společenství vdov a vdovců    bisk. Josef

 10.30 hod. Písařov                         biřmování (14)                                            arcib. Jan  15.00 hod. Jaroměřice – Kalvarie  pouť za obnovu rodin a kněžská                                                                        povolání (Svitavy a Konice)                       arcib. Jan

28. 5. neděle

        8.30 hod. Hovězí                         biřmování (35)                                            arcib. Jan

      11.30 hod. Všemina                       biřmování (10)                                            arcib. Jan

      15.00 hod. Ostrava – katedrála      biskupské svěcení                                       arcib. Jan

21.  Osobní zprávy

a) Jubilea kněží a jáhnů v dubnu

– podle narození

        94 let                               P. JUDr. Jan MAŘÍK                   důchodce Hradec Králové

        87 let                               P. Stanislav LEKAVÝ               důchodce Kroměříž – svatý Mořic

        87 let                               P. František OPLETAL               důchodce Ruprechtov

        82 let                               Ludvík DŘÍMAL, jáhen               důchodce Valašské Meziříčí

        70 let                               P. Mgr. Jan Vavřinec ČERNÝ     výpomocný duchovní Tučapy

        55 let                               P. Mgr. Martin MALIŠKA          farář Senice na Hané

        55 let                               P. Mgr. Jan SUROWCZYK         administrátor Strání

        50 let                               Ing. František HODINKA           jáhen – dobrovolná služba

                                                                                                     Dub nad Moravou

        50 let                             P. mjr. Mgr. Josef KONEČNÝ     vojenský kaplan Vojenská

                                                                                                     akademie AČR

        45 let                17           P. Mgr. Ján RUŠIN SVD             administrátor Halenkov

        40 let                               P. ICLic. Mgr. Vít HLAVICA    farář Kroměříž – Panna Maria

        35 let                               P. Mgr. Jan POLÁK                    kaplan Zlín – sv. Filip a Jakub

– podle svěcení

50 let           P. Stanisław MALIŃSKI MIC důchodce  Brumov- Bylnice

20 let           P. Mgr. Marek Franciszek

                                                  JAROSZ            administrátor Nezamyslice                                                       na Hané

20 let           P. Mgr. Władysław Marek

                                                          MACH SDS                              farář Klášterec

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání! b) Ustanovení

P. Vrzala Aleš, Mgr.                                    – farář Prostějov – Povýšení sv. Kříže

D 14/17  od 20. 4. 2017                               – navíc administrátorem exkurendo Nezamyslice                                                                         na Hané, Dobromilice, Tištín

P. Říha Josef                                                – farář Uherské Hradiště

D 15/17 od 24. 4. 2017                                – navíc administrátorem exkurendo Uh. Hradiště –

Sady

 

 

d) Úmrtí

Mons. Erich Pepřík, papežský prelát

                                narozen         25. 11. 1922 

Ostrava

                          vysvěcen        5. 7. 1946  

Olomouc

                              zemřel        9. 4. 2017  

Kroměříž

                           pohřben        18. 4. 2017 

Slavkov u Opavy

Člen mešního svazu.

 

 

 

 1. Poděkování za sbírku Haléř sv. Petra

Dne 30. ledna 2017 jsme obdrželi z vatikánského státního sekretariátu poděkování za sbírku Haléř sv. Petra (výše našeho příspěvku činila 3 367 177 Kč), kde se kromě jiného píše: „Svatý otec

Vám děkuje za gesto církevní solidarity a obnovený vztah k Jeho univerzální apoštolské službě, a zatímco prosí o modlitbu za svou osobu a svou službu Církvi, svolává nebeskou ochranu Pan­ny Marie a ze srdce uděluje Vám a všem, kteří jsou svěřeni Vaší pastorační péči zvláštní apoštol­ské požehnání.“

Angelo Becciu, sostituto

 

 

 1. Týden modliteb za duchovní povolání

Od 1. do 7. května 2017 proběhne Týden modliteb za duchovní povolání /viz. plakátek/ a Svě­tový den modliteb za duchovní povolání /Neděle Dobrého pastýře, 4. neděle velikonoční/. Prosíme kněze o připomenutí, např. v přímluvách. Je také možné využít textů z příručky: Modlitby a úvahy na téma - Duchovní povolání. Plakátek a příručka jsou volně ke stažení na www.hledampovolani.cz.

P. Jiří Kupka a s. Vincenta Kořínková, výkonní sekretáři Rady ČBKpro pastoraci povolání v ČR

 

 

 1.  
 2. Jubileum Fatimy - plnomocné odpustky

Pro důstojné prožití oslav 100. výročí zjevení ve Fatimě, z rozhodnutí papeže Františka, jsou věřící v jubilejním roce od 27. listopadu 2016 až do 26. listopadu 2017 obdarováni plnomocnými odpustky. Podmínky k jejich získání jsou zveřejněny v samostatné příloze těchto ACO. Prosíme, abyste s nimi seznámili věřící ve farnostech.

 

 

 1. RAFT camp 2017 „s Ježíšem proti proudu“

Křesťanský camp pro mladé (16-25 let), se uskuteční o letních prázdninách od 30. července do

 1. srpna 2017 na ADCŽM Přístav v Rajnochovicích. Součástí programu jsou katecheze, diskuse, svědectví, workshopy, společná modlitba, zajímaví hosté a mnoho dalšího.

RAFT je křesťanský camp pro mladé. Inspiraci čerpá z akcí, jako jsou JUMP, ENTER camp, nebo RUNWAY. Letos se koná už počtvrté. Jeho smyslem je dát mladým lidem možnost prohloubit a posílit víru v Boha prostřednictvím katechezí, diskusí, svědectví, společné modlitby a společenství církve.

Letošní RAFT jsme nazvali „s Ježíšem proti proudu“. Hlavním biblickým textem, který nás bu­de provázet, je vyprávění o setkání Ježíše s celníkem Zacheem (Lukáš 19,1-10).

Další informace a přihlášky: www.mladez.ado.cz.

P. Petr Káňa

 

 

 1. Seminář o Farních evangelizačních buňkách

Jako pastýři hledáme způsoby, jak oživit farní společenství, která nám byla svěřena (viz Evan­gelii gaudium § 28), a jak se přiblížit k lidem hledajícím nebo na periferii farnosti.

Jednou z odpovědí je metoda Farních evangelizačních buněk (FEB). Zvu Vás na 3. seminář o farních evangelizačních buňkách, který se uskuteční 8.-11. června 2017 v Pastoračním centru Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce. Začátek je ve čtvrtek v 18 hod. a závěr v ne­děli ve 14 hod. (těžiště programu bude do soboty večera, s ohledem na Vás, kteří se budete muset vrátit na nedělní bohoslužby do svých farností). Cílem tohoto semináře je seznámit s fungováním Farních evangelizačních buněk, podělit se o zkušenosti, inspirace a impulsy od nás i ze zahraničí a také nabídnout konkrétní pomoc v přípravě pro farnosti, které by rády s Farními evangelizační­mi buňkami chtěly začít. Seminář je otevřen pro kněze i laiky. Bližší informace a elektronická při­hláška jsou na: www.evangelizacnibunky.cz. Pokud byste o Farních evangelizačních buňkách pro Vaši farnost uvažovali, je dobré s sebou vzít také některé z Vašich farních spolupracovníků. Pří­padné dotazy: evangelizacnibunky@seznam.cz.

Za koordinaci semináře P. Vojtěch Koukal, referent Mezinárodního organismu služby FEB pro ČR

 

 

 1. Kurzy Alfa

Hledáme, jak být církví, která vychází na periferie, jak nás k tomu zve papež František. V posledních letech se v našich diecézích rozvíjí Kurzy Alfa, které jsou velmi dobrým nástrojem evangelizace. Pokud byste chtěli tyto Kurzy poznat blíže, zvu Vás, i spolu s Vašimi farníky, na Se­minář o Kurzech Alfa, který proběhne v Exercičním domě na Hostýně ve dnech 5.-7. května 2017. Toto setkání je adresováno těm, kteří by chtěli s Kurzy Alfa začít, a nebo se o nich chtějí jen víc do­vědět, ale je také určeno těm, kdo už Kurzy Alfa dělají, jako místo sdílení zkušeností, povzbuzení a inspirace. Bližší informace a elektronickou přihlášku najdete na: www.credonadacnifond.cz.

P. Vojtěch Koukal, koordinátor Kurzů Alfa pro olomouckou diecézi

 

 

 1. Exercicie pro kněze na Lomci u Vodňan

Uskuteční se v termínu 8.-13. 10. 2017. Exercitátor P. ICLic. Mgr. Karel Moravec, rektor pout­ního kostela na Hoře Matky Boží v Králíkách.

Kontakt: sestra Mlada Šipanová, Lomec 62, 389 01 Vodňany,

nebo na email: sm.mlada@gmail.com, telefon: 721 095 223.

V případě zájmu se přihlaste co nejdříve, kapacita je omezená

 

 

 

13. Nabídka dovolené

Sestry dominikánky nabízejí kněžím dovolenou v Domečku sv. faráře arského ve Střelících u Br­na. Stravování zdarma, očekáváme každodenní celebraci pro 30 místních sester. Bližší informace: SM. Františka OP, Tetčická 67, 664 47 Střelice, tel.: 605 255 865, e-mail: martasynkova@seznam.cz.

 

 

 1. Osobní zprávy

a) Jubilea kněží a jáhnů v dubnu

-              podle narození

 

84 let 29. 4. 2017     P. Mgr. Robert KUNERT SI

81 let 18. 4. 2017     Mgr. Jan JELÍNEK

45 let 27. 4. 2017     P. Mgr. Petr MATULA SDB

40 let 29. 4. 2017     P. ThLic. Mgr. Robert Marek POKRYWKA, Th.D.

-              podle svěcení

25 let 7. 4. 2017       P. Mgr. Mirosław ŁUKASIEWICZ

25 let 16. 4. 2017     P. Krzysztof KUKLIŃSKI CP

15 let 27. 4. 2017     P. Mgr. Petr MATULA SDB

10 let 29. 4. 2017     P. ThLic. Slavomír ORDOŠ

 

duchovní správce sester SSJ jáhen důchodce Nedašov kaplan CMG Prostějov

farář Popovice u Uh. Hradiště

farář Těšetice u Olomouce farář Křenov kaplan CMG Prostějov kaplan Valašské Meziříčí

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání!

 

 

 1. Suspenze

P. M. Dřímal,

 

 

 1. Úmrtí

Jeho Eminence Miloslav kardinál Vlk, emeritní arcibiskup pražský a primas český

Líšnice, okr. Písek České Budějovice

České Budějovice

Praha

Praha

Praha

narozen               17. 5. 1932

vysvěcen 23. 6. 1968 konsekrován

českobudějovickým biskupem 31. 3. 1990 arcibiskupem pražským

a primasem českým                  1. 6. 1991

kardinálem             26. 11. 1994

zemřel               18. 3. 2017

pohřben               25. 3. 2017

Requiescat in pace!