Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástěnka na červen 2017

 

 

ACO Jmenování pomocných biskupů

Pouť u sv. Anny v Pustiměři 2017

Příloha č. 4 Arcidiecézní pouť rodin - plakát

Příloha e č. 1 - Poselství Svět.den misií 2017

 

7.    Nový informační systém Památkový katalog

Národní památkový ústav spustil nový informační systém Památkový katalog, zároveň byla ukončena aktualizace dat Ústředního seznamu kulturních památek v systému MonumNet, kde jsou nyní dohledatelné údaje o památkách prohlášených do 31. prosince 2016. Aktuální informace o kul­turních památkách by měly být v Památkovém katalogu http://pamatkovykatalog.cz.

Mgr. Jemelková Alena, oddělení památkové péče

 

8.    Noc kostelů 2017

Dne 9. června 2017 v podvečer otevřelo své brány návštěvníkům přes 1 400 kostelů, kaplí a mod­liteben v celé České republice. Poprvé se tak stalo v r. 2009, kdy bylo otevřených 35 kostelů. Hned následující rok 2010 už jich ale bylo přes 400 a r. 2011 poprvé zaútočil na hranici 1 000 kostelů. Od r. 2012 až do letoška se počet kostelů, zapojených do Noci kostelů, ustálil na počtu cca 1 400, a dá se říci, že o myšlenku Noci kostelů - nabídnout široké veřejnosti pohled do života církve, po­hled na křesťanství a křesťanské hodnoty, na historii i současnost křesťanství a jeho duchovní i kul­turní bohatství, je především mezi lidmi nevěřícími či hledajícími stále velký zájem.

V olomoucké arcidiecézi se letos otevřelo 200 církevních objektů, převážně kostelů. Ale by­ly mezi nimi i sborové domy, obecní kaple, klášterní a hřbitovní kaple i hradní kaple. Návštěvníci měli z čeho vybírat, protože jen kostely v naší diecézi nabídly téměř 1 000 nejrůznějších programů

-  většinou komentovaných prohlídek kostelů, sakristií, krypt, věží a zvonic, ale také třeba divadelních vystoupení, výstavek ze života farnosti, liturgická roucha, ochutnávku mešních vín nebo třeba svě­dectví drogového dealera. Rozhodně tedy bylo z čeho vybírat a přes 70 000 návštěvnických vstupů v kostelích olomoucké diecéze hovoří za vše. Noc kostelů 2017 se vydařila. Bohu díky. Není to ale jediné poděkování, které by mělo zaznít. Noc kostelů se sama neudělá. Bez cca 2 000 dobrovol­níků naší diecéze by to nešlo. Spolu s duchovními správci zapojených kostelů vymýšleli a organi­začně zajišťovali náročný program, do příprav Noci kostelů vložili tisíce hodin své práce, mnoho energie a v neposlední řadě také svoje modlitby. To není málo. To je naopak velmi mnoho. A tak bych chtěl ze srdce poděkovat každému, kdo se jakkoli přičinil a pomohl s přípravou letošní krás­né Noci kostelů a zasloužil se tím o její úspěch. Díky všem.

Luboš Nágl, koordinátor Noci kostelů

 

9.    Nabídka pracovních listů a metodik pro výuku náboženství na školní rok 2017/2018

Pracovní listy:

Pracovní listy 1. třída - 60,- Kč Pracovní listy 2. třída - 65,- Kč Pracovní listy 3. třída - 65,- Kč Pracovní listy 4. třída - 62,- Kč Pracovní listy 5. třída - 62,- Kč

Učebnice:

Učebnice 3. třída (Bůh k nám přichází) - 135,- Kč (předpokládaná cena)

Metodiky:

Metodika 1. třída - 90,- Kč Metodika 2. třída - 80,- Kč Metodika 3. třída - 150,- Kč Metodika 4. třída - 85,- Kč Metodika 5. třída - 130,- Kč

strana 48

ACO 2017/06

Metodika a pracovní listy (Společně objevujeme víru) 6. třída - 305,- Kč Metodika a pracovní listy (Rosteme ve víře) 7. třída - 410,- Kč

Metodika (příprava dětí ke svátosti smíření a eucharistie) „Dnes budu tvým hostem“ - 350,- Kč

Pracovní listy (příprava dětí ke svátosti smíření a eucharistie) „Dnes budu tvým hostem“ - 154,- Kč

Metodická příručka (náboženská výchova předškolních dětí) „Aby malé bylo velké“ - 405,- Kč

Pracovní listy (druhý stupeň a středoškoláci) „To dělej a budeš žít“ - 80,- Kč

Metodika (druhý stupeň a středoškoláci) „To dělej a budeš žít“ - 120,- Kč

Pracovní listy (středoškoláci, dospělí) „Poznáváme Starý zákon“ - 120,- Kč

Pracovní listy (druhý stupeň a středoškoláci) „Radostná zvěst Nového zákona“ - 120,- Kč

Kontakt: Matice cyrilometodějská s.r.o., Wurmova 9, 779 00 Olomouc; tel.: 587 405 431; e-mail: objednavky@maticecm.cz; www.maticecm.cz.

Na Centru pro katechezi je možno obdržet zdarma starší učebnice pro 7. a 8. třídu vydané v ro­ce 1993. Zájemci ať se obrátí na 587 405 241; 739 344 128, případně na: katecheti@arcibol.cz.

 

 

11.  Oznámení o volbě

Provincie sv. Václava Řádu menších bratří (františkánů) oznamuje, že na volebním zasedání provinční kapituly, dne 17. 5. 2017, byli zvoleni noví představení provincie:

Provinční ministr: br. Jakub František Sadílek OFM; provinční vikář: br. Jeroným Fran­tišek Jurka OFM

Dominik Daniel Valer OFM, sekretář kapituly

 

 

12.  Diář arcibiskupství v červenci a srpnu červenec – 2017

 

 2.   7. neděle

10.30                                               hod. Zašová                                                   výroční poutní slavnost               arcib. Jan

4. 7. úterý

19.30                                               hod. Velehrad                                                Večer lidí dobré vůle               arcib. Jan

5. 7. středa

10.30 hod. Velehrad

hlavní mše sv. u příležitosti poutě ke svatým Cyrilu a Metodějovi

arcib. Jan

ACO 2017/06

strana 49

6.    7. čtvrtek - 7. 7. pátek

Velehrad

8.    7. sobota

11.00    hod. Zborov u Zábřehu

9.    7. neděle

10.00    hod. Luhačovice

10.00    hod. Troubky

10.00    hod. Velehrad

10.    7. pondělí

11.00    hod. Rajnochovice

13.    7. čtvrtek

18.00    hod. Hanušovice

19.00    hod. Žarošice

17. 7. pondělí - 23. 7. neděle 24. 7. pondělí - 3. 8. čtvrtek

Itálie

30.    7. středa

11.00    hod. Pustiměř

Plenární zasedání ČBK

arcib. Jan

mše sv. a žehnání hasičského praporu arcib. Jan

mše sv. k 20. výročí posvěcení kostela arcib. Jan mše sv. - 20 let od povodní       bisk. Josef

Malá pouť                                                      gen. vikář

mše sv. pro ministrantský tábor

mše sv. k děkanátnímu fatimskému dni poutní mše sv. a světelný průvod se sochou Panny Marie žarošické

dovolená

setkání biskupů

poutní mše sv. ke sv. Anně

arcib. Jan

P. Basler arcib. Jan arcib. Jan arcib. Jan

bisk. Josef

srpen - 2017

2. 8. středa

10.00    hod. Uh. Hradiště

-                       františkáni

6. 8. neděle

10.15    hod. Svatý Hostýn

10.30    hod. Provodov

14.30    hod. Litovel - Červenka

slavnost Porciunkule                                     bisk. Josef

pouť Dechových hudeb                                gen. vikář

mše sv. u příležitosti hlavní poutě                arcib. Jan

mše sv. a žehnání zvonu Jana Pavla II.        bisk. Josef

12. 8. sobota

11.00      hod. Zlaté Hory

hlavní pouť na Mariahilf

bisk. Josef

13. 8. neděle

10.15      hod. Svatý Hostýn

15. 8. úterý

10.00      hod. Velehrad

10.15      hod. Svatý Hostýn

hlavní pouť ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

mše sv. - titulární slavnost a pouť Matice velehradské mše sv. - titulární slavnost

arcib. Jan

arcib. Jan bisk. Josef

15. 8. úterý - 20. 8. neděle

Olomouc

Celostátní setkání mládeže

arcib. Jan

strana 50

ACO 2017/06

20. 8. neděle

10.00      hod. Olomouc

10.15      hod. Kroměříž

mše sv. k ukončení Celostátního setkání mládeže

mše sv. a Dožínky Zlínského kraje

arcib. Jan gen. vikář

26. 8. sobota

10.30      hod. Svatý Hostýn

mše sv. - Arcidiecézní pouť rodin

arcib. Jan

27. 8. neděle

10.00      hod. Halenkov

biřmování (68)

arcib. Jan

 

13 . Osobní zprávy

a)       Jubilea kněží a jáhnů v červenci a srpnu

- podle narození

 

 

b) Ustanovení od 1. 7. 2017

 

d)       Úmrtí

P. Josef Josefík

narozen                                               30. 4. 1948      Těšov (f. Uh. Brod - Újezdec)

vysvěcen                                             11. 9. 1999      Velehrad

zemřel                                                 29. 5. 2017      Brno

pohřben                                              3. 6. 2017        Nivnice

 

Mons. ICLic. Antonín Kupka narozen vysvěcen zemřel pohřben

22. 7. 1939 Zlín - Příluky (f. Želechovice)

23. 6. 1963 Litoměřice

31. 5. 2017 Kroměříž

8.   6. 2017 Luhačovice

 

Člen mešního svazu.

Requiescant in pace!

 

 

P. Antonín Basler kancléř

Mons. Josef Nuzík generální vikář

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

 

 

 

 

 

 

 

 
 Archiv

Kalendář
<< říjen >>
<< 2017 >>
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


Statistiky

Online: 3
Celkem: 155680
Měsíc: 5471
Den: 176