Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástěnka březen 2017

ACTA CURIÆ ARCHIEPISCOPALIS
O L O M U C E N S I S

 

Příloha č. 1 Pastyrsky list pro 1. ned. postni

Příloha č. 2 Pastyrsky list-2-pozv. mladeže

Příloha č. 3 Kdyz ditě nepřichází - plakát

Příloha č. 4 Zdravotnik 2017

Příloha č. 7 Výběrové řízení Litovel

Příloha e č. 1 Poselství papeže k postní době

Příloha e č. 2 Poselství k 54.Svět dni modl. za povol.

Příloha e č. 3 Poselství k 51. dni sdělovacích prostředků

Příloha e č. 4 Týden modliteb za mládež

Příloha e č. 5 Pouť schól na Sv. Hostýně - plakát

 

 

1. Slovo arcibiskupa
Drazí bratři,
v minulém čísle jsme blahopřáli otci biskupu Josefovi k jeho 75. narozeninám. Dnes mám úředně oznámit, že papež František jeho abdikaci přijal 1. února 2017. Od toho dne je Mons. Josef Hrdlička emeritním pomocným biskupem a jeho jméno se v mešním kánonu neuvádí. Naše spojení v modlitbě však pokračuje. Vím, že on se modlí za diecézi, kterou miluje, a zvláště za Vás kněze, které na cestě ke kněžství doprovázel. Pamatujte na něj. Zároveň prosím, abyste do přímluv každé nedělní mše svaté vkládali prosbu za šťastnou volbu nového pomocného biskupa.
Přímluva může znít například: Prosíme, Pane, za nového pomocného biskupa, dej, ať se jím stane ten, kdo se ti líbí svatostí života a bude se o tvůj lid starat s apoštolskou horlivostí a láskou.
Nebo: Dobrý Bože, pošli nám takového pomocného biskupa, který jako dobrý pastýř zná své ovce a dává za ně svůj život.

 

 

2.  Jubileum Fatimy     

Blíží se měsíc květen, zahájení jubilea 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě. Jubileum zahájí 12.–13. května ve Fatimě Svatý otec František.

Česká biskupská konference pověřila Českomoravskou Fatimu v Koclířově přípravou i průběhem  slavení jubilea Fatimy, a to při národní pouti v 5. den výročí zjevení 12.–13. září a převzetím sochy Panny Marie Fatimské z místa zjevení v Cova D´Iria ve Fatimě a následným programem v našich diecézích a Apoštolském exarchátu v katedrálách a na hlavních poutních místech, a to od 15. září do 7. října 2017, kdy po teologicko-pastorálním sympoziu o významu Fatimy proběhne odevzdání naší země Panně Marii a skrze ni zasvěcení Bohu. Podrobnosti jsou na webu: www.fatima2017.cz.

 

 

4.  Kněžský den

Kněžský den se koná v úterý 21. 3. 2017 v 9.30 hod. v Arcibiskupském kněžském semináři na téma:  Pastorace rodin podle Amoris laetitia. Začátek v 9.30 – Hora media.

 1. Přednáška 9.40–11.00 hod.: Osmou kapitolu AL a požadavky církve na pastoraci rodin prezentuje arcibiskup Jan.
 2. Přednáška 11.30–12.15 hod.: Centrum pro rodinu představí současné nabídky.
 3. Přednáška 12.30–13.15 hod.: Absolventi a účastníci různých programů sdělují své zkušenosti.

 

 

 

5.  Národní pochod pro život a rodinu v sobotu 22. dubna v Praze

Má plnou podporu České biskupské konference i moji. V situaci, kdy Ministerstvo sociálních věcí předkládá Koncepci rodinné politiky, která ruší ochranu rodiny postavené na trvalém svazku muže a ženy a otevřené pro přijetí dětí, považuji za potřebné, abychom manifestačně projevili svou podporu rodině. Prosím duchovní správce, aby podpořili účast svých farníků.

Podrobné informace a přihlašovací formulář je na adrese http://pochodprozivot.cz.

Organizátorům pomůže včasné přihlášení účastníků. Prosíme, neodkládejte přihlášení. Velmi ulehčíte organizaci zvýhodněné vlakové dopravy, přípravu bezpečnostních kontrol na Pražském hradě i oběda na Klárově. Pokud by přihlášeným např. onemocněly děti a nemohli nakonec přijet, stačí napsat.

 

 6.  Finanční sbírka na chybějící sousoší pro Velehrad

V soutěži na nové sochy pro Velehrad, kterou v loňském roce vyhlásilo Arcibiskupství olomoucké ve spolupráci s Maticí velehradskou, byl vybrán návrh brněnských autorů Vladimíra Matouška a Radima Horáka. Výtvarné dílo, určené pro pilíře lemující vstup do poutního areálu, ztvární odkaz sv. Cyrila a Metoděje. Sochy budou vytvořeny ve spolupráci s Kamenictvím Jan Leitgeb v Blansku.

Umělecké dílo, jehož rozpočet je vyčíslen na 688 500 Kč, tvoří postavy z bílého kamene se svěšenýma rukama. Lze je vnímat jako alegorii učenců. Hodnotící porota ocenila sochařsky velmi přesvědčivou stylizaci i to, že bílý pískovec vyniká na pozadí.

Rádi bychom Vás pozvali ke spoluúčasti na tomto díle formou finanční sbírky i modlitby za jeho zdar. Dary lze posílat na účet Matice velehradské číslo 1419526399 / 0800 a použít přitom buď variabilní symbol 2017, nebo do zprávy pro příjemce napsat slovo „sochy“.  Přílohou zasíláme také informační letáček, který můžete k propagaci díla i sbírky využít. Na vyžádání zašleme fotografie návrhu (info@maticevelehradska.cz). Za podporu a modlitby děkujeme.

Mons. Jan Peňáz, předseda Matice velehradské

 

9.  Iniciativa 24 hodin pro Pána

Svatý otec František nás v bule Misericordiae vultus i v Poselství k postní době vybízí, abychom se zapojili do celosvětové iniciativy s názvem 24 hodin pro Pána, která se koná v pátek před 4. nedělí postní, letos tedy 24. 3. 2017. Jedná se o adoraci spojenou s příležitostí ke svátosti smíření. Nabídněte věřícím v každém děkanátu alespoň jeden kostel, ve kterém bude v této době poskytnuta možnost přijetí svátosti smíření a také vystavena Nejsvětější svátost k adoraci s prosbou za obrácení hříšníků. Smyslem iniciativy je poukázat na význam svátosti smíření a využít postní dobu jako nejvhodnější období pro evangelizaci ve světle této svátosti. Chci Vás poprosit, abyste se spolu s ostatními kněžími z děkanátu do této aktivity zapojili a také o ní informovali věřící ve farnostech

 

10.  Vyznamenání zasloužilých farníků

U příležitosti Arcidiecézní pouti ke sv. Janu Sarkandrovi v sobotu 6. 5. 2017 v 10.00 hodin v katedrále sv. Václava v Olomouci se uskuteční vyznamenání zasloužilých farníků za celoživotní službu.

 

 

12.  Den modliteb za úctu k životu

Z rozhodnutí ČBK již od roku 1991 slavíme den Zvěstování Páně jako „Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti“. Žádáme všechny kněze, aby o slavnosti Zvěstování Páně zařadili do přímluv vhodnou modlitbu a toto téma také zmínili v homilii. V naší diecézi se v ten den už řadu let scházíme k bohoslužbě v Napajedlích, kde Anička Zelíková kdysi obětovala svůj život Bohu na smír za potraty. Prosím, abyste aspoň z blízkého okolí věřící na tuto bohoslužbu, konanou letos v sobotu 25. 3. 2017, pozvali. V 17.15 hod. začíná adorace, v 18 hod. mše sv. a po mši svaté se jde na hřbitov, kde se modlíme růženec.

 

14.  Zelený čtvrtek – obnova kněžských slibů v katedrále

Na Zelený čtvrtek dne 13. 4. 2017 v 9.30 hod. bude v katedrále koncelebrovaná mše svatá, při níž budou posvěceny oleje: křižmo, olej katechumenů a olej nemocných. Zveme všechny spolubratry, pokud je to možné, aby před svým biskupem obnovili své kněžské závazky, protože tento den je dnem společenství kněží s jejich biskupem.

Kněžská a bohoslovecká schola bude mít nácvik v 8.30 hod. v kryptě pod vedením P. kpt. Mgr. Josefa Konečného. Koncelebranti ať se dostaví do sakristie do 9.00 hod. a vezmou si s sebou albu.

Parkování aut v tento den u katedrály bude možné.

Diecézní kněží, kteří se nemohou zúčastnit, ať obnoví své sliby soukromě (viz Český misál). Posvěcené oleje se budou vydávat na Zelený čtvrtek po skončení bohoslužeb pouze děkanům v kapli sv. Anny. V nutných případech se budou posvěcené oleje v sakristii katedrály vydávat i na Velký pátek od 8.00 do 9.00 hodin.

P. Mgr. Ladislav Švirák, farář u Sv. Václava

 

15.  Pozvání ministrantů do katedrály

Srdečně zveme ministranty ke mši svaté na Zelený čtvrtek 13. 4. 2017 v 9.30 hod. v katedrále. Ministrantské oblečení s sebou. Sraz ministrantů půl hodiny přede mší svatou v křížové chodbě katedrály.

 

 

16. Exercicie pro kněze v Koclířově a v Želivě

V postní době ve dnech 27.–31. 3. 2017 se uskuteční v Českomoravské Fatimě v Koclířově u Svitav exercicie pro kněze, které povede P. Jan Paseka, biskupský vikář pro pastoraci z Hradce Králové.

Příjezd je možný již v neděli 26. 3. 2017 navečer. Ubytování v 1 – nebo 2 – lůžkových pokojích.

Kontakt: recepce@cm-fatima.cz; tel. 731 646 800; Ing. Hana Frančáková, pastorační asistentka

Exercicie pro kněze a jáhny v Želivě se uskuteční ve dnech 28. 8.–1. 9. 2017.

 

Povedou ji s. Briege McKenna, O.S.C., a P. Kevin Scallon, CM.

Málokterá žena změnila život tolika kněží po celém světě jako irská sestra Briege McKenna. Už několik desetiletí cestuje po celém světě a slouží kněžím Božím slovem a modlitbou za uzdravení. Jaké uzdravení? Sestra Briege odevzdala celý svůj život Kristu a každý den se učí více ho znát a milovat. Jejím největším darem je právě schopnost zvát druhé k obrácení, probouzet v nich touhu po tom, aby i v jejich životě byl Ježíš na prvním místě. Bůh sám pak doprovází její svědectví znameními a zázraky, jak to dělal v dobách apoštolů. Sestra Briege dosvědčuje: „To Bůh dělá divy. Jsem přesvědčena, že nikdo nemůže dělat víc, než ukazovat na Ježíše, pomáhat ostatním objevovat ho ve vlastních srdcích a dovolit mu, aby je obdaroval.“ Exercicie v Želivě povede s misionářem, otcem Kevinem Scallonem, CM. O povolání a poslání sestry Briege se zájemci mohou dozvědět víc z knihy, která v roce 2016 vyšla v Karmelitánském nakladatelství pod názvem: „Zázraky se opravdu dějí“. Bližší informace a přihlašování: 731 598 889, 731 692 446, 565 381 259, recepce@zeliv.eu. Přihlášku se zajištěním možnosti ubytování a stravy je možné stáhnout na webu: www.zeliv.eu.

 

17. Nabídka knihy – Konfesní právo  

Kněžím v diecézi a všem církevním knihovnám doporučujeme nejnovější knihu Konfesní právo od P. prof. JUDr. Jiřího Rajmunda Tretery OP a doc. JUDr. ICLic. Záboje Horáka, Ph.D., vyučujících církevního a konfesního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Konfesní právo je součástí právních řádů jednotlivých států a mezinárodního společenství; je tedy jedním z odvětví světského práva. Tím se liší od práva církevního, které pojednává o právním řádu církve.

Kniha Konfesní právo popisuje současné právní postavení jednotlivce a církve v České republice, služební a pracovněprávní postavení duchovních a církevních zaměstnanců, postavení církve ve školách, ozbrojených silách a ve vězeňství, financování církve a řádu dalších témat. Kniha stojí 550 Kč, při hromadné objednávce bude 25 % sleva (413 Kč). Objednávky můžete poslat e-mailem kancléři arcibiskupství.

 

18. Noc kostelů 9. 6. 2017

Rok 2017 bude již 8. ročníkem Noci kostelů, ve kterém se otevřou brány kostelů, kaplí a modliteben v olomoucké arcidiecézi. A ohlas a zájem veřejnosti o Noc kostelů je stále velký. Poslední čtyři roky byl každoročně nabízen zajímavý program ve více jak 200 kostelích, které měly vždy okolo 80 000 návštěvnických vstupů. Celkem mohlo od r. 2010 nahlédnout do života církve v naší diecézi a do 1250 kostelů s duchovním, evangelizačním a kulturním programem obrovské množství zájemců – počet návštěvnických vstupů se pohyboval okolo 500 000. Proto by i letos bylo dobré nabídnout Noc kostelů především těm, kteří do kostelů chodí málo anebo vůbec a pomoci jim překonat bariéru ostychu nebo obav, kterou možná vůči kostelu, církvi nebo víře mají. Třeba to bude z jejich strany první krok k Bohu. Dejte dohromady tým dobrovolníků a podle svých možností vytvořte nějaký program.

A ještě několik informací: Možnost přihlašování na webu www.nockostelu.cz je od 1. 2. do 9. 6. 2017. Přihlášení je možné pouze elektronickou přihláškou. Po přihlášení přijdou přihlášeným na udanou e-mailovou adresu přístupová data k administraci stránek kostela na www.nockostelu.cz. Objednávat na webu plakáty a propagační předměty je možné od 1. 2. do 31. 3. 2017. Po tomto datu se objednávkový formulář automaticky zavírá. Ceny materiálů budou pravděpodobně stejné jako loni (plakáty zdarma, ostatní s doplatkem). Nabídka: plakáty A1 – A5, pohlednice, trička, propisky, zápalky, banery, přelepky data, pexeso aj. Inspirace: Na www.nockostelu.cz najdete téměř 1500 kostelů s jejich programy, které byly do akce přihlášeny v roce 2016. Kliknutím na Kostely se vám otevřou jejich programy, kterými se můžete inspirovat. V Archivu www.nockostelu.cz jsou pak všechny předchozí ročníky i s kostely a jejich programy.

V souvislosti s tím se uskuteční pro zájemce seminář Kostel – význačná budova naší obce, města, který se bude konat dne 29. 4. 2017 v budově kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc a to v době od 10.00 do 13.00 hod. Seminář obsahuje náměty, jak dětem na ZŠ přiblížit kostel a vše, co se v něm děje. Účastníci obdrží DVD s předvedenými materiály. Jakékoli další informace a dotazy:

605 274 911, nagl@arcibol.cz.

Luboš Nágl, koordinátor

 

19.  Týden modliteb za mládež

V týdnu před Květnou nedělí (2.–9. 4. 2017) se uskuteční „Týden modliteb za mládež“, který je vyhlášen našimi biskupy. I letos Sekce pro mládež ČBK připravila brožurku k tomuto účelu.

Obracím se na Vás s prosbou, abychom společně v celé české a moravské církevní provincii jeden týden věnovali modlitbě za mladé lidi. Navržené přímluvy jsou sestaveny pro použití v Týdnu modliteb za mládež, ale je možné je využít i během bohoslužeb v jiných dnech či během osobní modlitby či modlitby v menších skupinách. Cíle tohoto týdne jsou tři:

 • doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou,
 • pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství církve,
 • vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém se uskutečňují volby ovlivňující celý následný život, společnost i církev.

Jménem všech spolupracovníků ze Sekce pro mládež Vám děkuji za všechno, co pro mládež děláte a za to, že jako dobří pastýři vedete mladé lidi ke Kristu Ježíši. Brožurku k Týdnu modliteb za mládež najdete na: tmm.signaly.cz

P. ThDr. Jan Balík Ph.D., ředitel Sekce pro mládež ČBK

 

21. Fotografická výstava v kryptě olomoucké katedrály

Průřez významnými církevními událostmi roku 2016 nabídne fotografická výstava, která bude od 2. do 27. dubna 2017 k vidění v kryptě olomoucké katedrály sv. Václava. U příležitosti 240. výročí povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství ji zde pořádá sdružení Člověk a víra společně s arcibiskupstvím a místní farností. Vernisáž se koná v neděli 2. dubna od 15.30 hodin. Následně bude výstava veřejně přístupná vždy od úterý do soboty v čase 10.00–13.00 a 14.00–17.00 hod., o nedělích pak od 11.00–13.00 a 14.00–18.00 hod. Fotografie následně nahradí putovní výstava plakátů k 30. výročí společenství Trinitas.

 

 

 

22.  Diář arcibiskupství v březnu

  1. 3. středa

    18.00 hod. Olomouc - Dóm           Popeleční středa – mše sv. a udílení popelce   arcib. Jan

  3. 3. pátek

    18.00 hod. Svatý Hostýn                   mše sv. k zahájení Národního setkání                       

                                                                          modliteb otců                                               arcib. Jan   4. 3. sobota

      10.00 hod  Olomouc - Dóm           mše sv. a přijetí katechumenů                                     

                                                              mezi čekatele křtu                                        arcib. Jan

  5. 3. neděle – 11. 3. sobota

                         Hejnice                        exercicie biskupů                                         arcib. Jan

12.  3. neděle

       10.00 hod. Olomouc - Dóm           mše sv. za Chiaru Lubichovou                    arcib. Jan

13.  3. pondělí – 15. 3. středa

                         Velehrad                      setkání kněží a jáhnů moravských diecézí   arcib. Jan

17.  3. pátek – 19. 3. neděle

                        Velehrad - Marianum    rekolekce pro rytíře Božího hrobu               arcib. Jan

18.  3. sobota

      13.30 hod. Olomouc - Dóm           mše sv. pro varhaníky                                  bisk. Josef

20.  3. pondělí

      18.00 hod  Olomouc - dóm            mše sv. ze slavnosti sv. Josefa                     bisk. Josef

21.  3. úterý

        9.30 hod. Olomouc - AKS           kněžský den                                                 arcib. Jan

24. 3. pátek – 26. 3. neděle

                         Boršice u Buchlovic    víkend s bohoslovci                                     arcib. Jan

25. 3. sobota

           18.00 hod. Napajedla                mše sv. za nenarozené děti a průvod                          

                                                                          k hrobu Aničky Zelíkové                             bisk. Josef 26. 3. neděle

      17.00 hod. Dubicko                       žehnání a otevření nově zrekonstruovaného               

                                                               Katolického domu                                       arcib. Jan

29. 3. středa

                         Olomouc - AKS           duchovní obnova pro kurii                           arcib. Jan

 

 

b) Úmrtí

P. Hložánka Radim           narozen

   4. 1.1923 

Petřvald u Nového Jičína

                                          vysvěcen

16. 4. 1967 

Petřvald u Nového Jičína

                                          zemřel

28. 1. 2017 

Kroměříž

                                          pohřben

  4. 2. 2017 

Mistřín

P. Jašek Karel SDB           narozen 

15. 9. 1939

Samotišky u Olomouce

                                          vysvěcen

22. 6. 1974

Olomouc

                                          zemřel

  5. 2. 2017

Ostrava

                                          pohřben

P. Stařík Stanislav SDB, Ing.

11. 2. 2017

Svatý Kopeček u Olomouce

                                          narozen

30. 6. 1926

Přibyslav

                                          vysvěcen

30. 9. 1962 

Praha

                                          zemřel

  2. 2. 2017

Přibyslav

                                          pohřben

11. 2. 2017

Přibyslav

Requiescant in pace!

                               

 

____________________________________

 

Nikdy nesmíme přestat prosit
o Boží odpuštění,
neboť jedině, je-li nám odpuštěno
a pocítíme-li odpuštění,
učíme se odpouštět.

Papež František

 

____________________

 

MYŠLENKY NA MĚSÍC BŘEZEN

Salvatore Tumino

ODPUSTIT OTCI I MATCE

Paulínky 2014

 

 1. Setkat se s Bohem znamená setkat se s pravou, nekonečnou a bezpodmínečnou láskou, která uzdravuje, utěšuje, obnovuje, dává smysl tvému životu.
 2. Když vstoupíš do láskyplného vztahu s Bohem, když objevíš, že on tě miluje a odpouští ti, když žiješ v tomto nekonečném vztahu, jedním z mnoha důsledků je, že touto novou láskou miluješ i rodiče.
 3. Rodiče nejsou a nebyli dokonalí. Ale to není důležité; podstatné je, abychom je milovali za všech okolností.
 4. Minulost může být uzdravena a každá vzpomínka proměněna, pokud se s Pánovou pomocí rozhodneš odpouštět.
 5. Láska, úcta a odpuštění mým rodičům mi nejenom napomohou, abych se sám se sebou a s druhými cítil dobře, ale pomohou mi, abych nezraňoval své děti (pokud se stanu rodičem).
 6. Odpuštění je terapeutické: noří tě do lásky a láska uzdravuje i nejbolestnější vzpomínky.
 7. Vše, čeho se dotýká Ježíšova láska, je potom uzdraveno a stává se Pánovým nástrojem k uzdravení druhých.
 8. Pokud milujeme bez očekávání, život je skutečně obnoven.
 9. Objevíme-li nekonečnou lásku Boha a neustálé a bezpodmínečné odpouštění, pak můžeme milovat všechny.
 10. Určité vzpomínky nás traumatizují a jsou stále živé, protože jsme neodpustili. Jakmile za pomoci Pána a prostřednictvím modlitby začneme žehnat a odpouštět, náš život se změní.
 11. Jsme křehká, nedokonalá a nemocná stvoření – pouze Boží láska je může uzdravit a proměnit.
 12. Svátost smíření nám ukazuje, jak nám Pán přes všechno odpouští a dává nový život. Neexistuje hřích, který by jeho nekonečné milosrdenství neprominulo.
 13. Když přijímáš Krista, žiješ pro něj, zůstáváš v něm, on ti dává schopnost milovat, přijmout Otcovu lásku, tu, která se projevila v jeho Synovi, který za nás zemřel a vstal z mrtvých.
 14. Jakákoliv urážka, fyzické nebo psychické násilí nemá na mě žádný negativní dopad, pokud své srdce neotevřu hněvu, zlobě a nenávisti.
 15. Bůh nám ukazuje, že řešení problémů není v zášti či zlobě nebo v obviňování, ale v odpuštění, v projevování lásky za všech okolností.
 16. Pouze Pán umí vnášet světlo do příčin našich současných problémů, umí také zasáhnout a každé trauma uzdravit. Díky němu nám odpuštění vrací pokoj.
 17. Když milujeme, rosteme, zlepšujeme se.
 18. Odpuštění hojí rány a dovoluje nám, abychom ani pro utržené rány netrpěli, ani neobviňovali toho,
  kdo nám utrpení způsobil.
 19. Žít v Ježíšově lásce znamená vstupovat do věčné lásky a v něm, Ježíši, vnímat Otce, který vyslovuje jméno: „Synu.“
 20. Naplněni Duchem svatým se můžeme stát „pramenem života“.
 21. Zrodili jsme se z Boží lásky a z ní jsme byli vykoupeni a posvěceni. Nikdo není vyloučen z tohoto láskyplného záměru.
 22. Kdo se neumí podřídit, ten neumí ani vést. V Božím záměru má autorita své místo, a kdo ji vykonává, ten ji má konat jako službu.
 23. Pokaždé, když odpovím na zranění vztekem, toto zranění se nezmírní, ale prohloubí, bolí stále víc.
 24. Nenávist ničí především toho, kdo nenávidí, je jako jed a likviduje toho, kdo ji má v srdci.
 25. Každé prožité trauma mohu uzdravit, pokud místo nenávisti odpustím.
 26. Pokud je nenávist příčinou utrpení, odpuštění je důvodem k radosti a svobodě.
 27. Odpustíš-li, pak nejen uzdravuješ, ale můžeš také pomáhat druhým ve stejné situaci.
 28. S realitou se můžeme vyrovnat, pouze pokud ji poznáme.
 29. Pro Boha není nic nemožné a všechno může ten, kdo v něho věří.
 30. Modlitbou a žehnáním se můžeme přiblížit našim zemřelým, odpouštět jim a můžeme se s nimi smířit,
  i když jsou po smrti.
 31. Kdo trpěl, rozumí trpícím.