Jdi na obsah Jdi na menu
 


Male hody Honetice 2017

 

Hodová mše sv. v Honěticích 2017

         V neděli 30. července 2017 sloužil náš nynější duchovní správce  P. Mariusz Karkoszka v kapli sv. Anny v Honěticích mši svatou. Tato bohoslužba byla zároveň jubilejní u příležitosti 105.výročí posvěcení kaple. Mše sv. byla obětována  za zemřelé farníky, kteří o kapličku v minulosti pečovali a při bohoslužbách ji navštěvovali a zároveň za žijící občany obce.   

          Ve farní kronice farnosti Hoštice se mj. uvádí : „Dne 28.července 1912 v neděli odpoledne byla posvěcena v kostele farním krásná socha P. Marie zakoupená od Marie Nedomové v Olomouci a pak po sv. požehnání  byla v průvodu družičkami nesena z kostela do Honětic do nové kapličky, která byla téhož dne posvěcena místním farářem Františkem Danečkem a zasvěcena sv. Anně, jejíž nový obraz daroval do této kapličky p. Bartoloměj Novák, hostinský a tehdejší starosta v Honěticích. I tento obraz sv. Anny téhož dne byl posvěcen.“

         Poděkování patří všem zúčastněným, neboť je dobré udržovat tradice slavení našimi předky.

Mši sv. doprovodila zpěvem schola hoštického kostela pod vedením Mgr. Milušky Hradečné.  

Bohoslužby se zúčastnili farníci místní a v hojném počtu hosté a  farníci z okolních obcí.

Josef Ležák 

V Honěticích 30.7. 2017