Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kalendář diecéze na 2018

 

 

Pastorační kalendář Arcidiecéze – rok 2018
 

11. 1. čt v 9.30 hod. AO – Porada děkanů
2.–4. 2. pá–ne Velehrad – Arcidiecézní setkání katechetů
8. 2. čt. v 10.00 hod. AO – Setkání kněží, kteří konají přípravu na sv. biřmování
15. 2. čt. v 9.30 hod. AO – Pastorační rada
17. 2. so v 10:00 hod. Katedrála – Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu
26. 2. po AO – Československá katechetická konference
26.–28. 2. po–st Velehrad – Setkání kněží a jáhnů moravské provincie
1. 3. čt. v 9.30 hod. AO – Kněžská rada a sbor konzultorů
2.–4. 3. pá–ne Velehrad Stojanov – Duchovní obnova pro katechety
6. 3. út. v 9.30 hod. AKS – Kněžský den
7. 3. st v 8.30 hod. AKS – Duchovní obnova pro Kurii
8. 3. čt v 9.30 hod. AO – Porada děkanů
24. 3. so Setkání mládeže v děkanátech
19. 4. čt v 14.00 hod. AO – Ekonomická rada
5. 5. so v 10.00 hod Katedrála – Arcidiecézní pouť ke sv. Janu Sarkanderovi
7. 5. po v 9.30 hod. AO – Porada děkanů
20. 5. ne v 10.00 hod. Katedrála – biřmování
25. 5. pá Noc kostelů
5. 6. út v 9.00 hod. Svatý Hostýn – Pouť kněží za vlastní posvěcení
7. 6. čt v 10.00 hod. Katedrála – AO Setkání kněží jubilantů
23. 6. so v 9.30 hod. Katedrála – Jáhenské svěcení
30. 6. so v 9.30 hod. Katedrála – Kněžské svěcení
30. 6. so Výročí posvěcení katedrály 1131
5. 7. čt v 10.30 hod. Velehrad – Národní pouť ke svatým Cyrilu a Metodějovi
19. 8 ne v 10.30 hod. Svatý Hostýn – Orelská pouť
25. 8. so v10.15 hod. Svatý Hostýn – Arcidiecézní pouť rodin
13. 9. čt v 9.30 hod. AO – Porada děkanů
28. 9. pá v 10.00 hod. Katedrála – Pouť ke sv. Václavovi
2. 10. út v 9.30 hod AKS – Kněžský den
18. 10. čt v 9.30 AO – Kněžská rada a sbor konzultorů
25. 10 čt v 9.30 hod. AO – Pastorační rada
4.–6. 11. ne–út Svatý Hostýn – porada děkanů
16.–17. 11. pá–so Olomouc – Konference o evangelizaci
22. 11. čt v 14.00 hod. AO – Ekonomická rada AO
12. 12. st v 8.30 hod. AKS – Duchovní obnova pro Kurii

 

 

 

Sbírky v r. 2018:

 1. únor     Koná se sbírka Haléř svátého Petra

30.-31. března       Dary na Boží hrob v Jeruzalémě

1. duben                 Sbírka na kněžský seminář AO

 1. květen              Sbírka na církevní školy v diecézi
 2. říjen                  Sbírka na misie
 1. listopad            Sbírka na Charitu
 

 

Přehled poutí děkanátů za obnovu rodin a kněžská povolání

 

 

 

Olomouc

14.

 

dubna -

Zábřeh a Šumperk

28.

 

dubna -

Olomouc a Přerov

14.

 

července -

Svitavy a Konice

15

 

září

Valašské Meziříčí

13.

 

října -

Šternberk a Hranice

20.

 

října

Vyškov a Prostějov

 

 

 

Velehrad

12.

 

května -

Uherské Hradiště

26.

 

května -

Vsetín

16.

 

června -

Kroměříž a Holešov

8.

 

září

Uherský Brod

22.

 

září

Valašské Klobouky

29.

 

září

Kyjov a Veselí nad Moravou

27.

 

října

Zlín a Vizovice

 

 

Národní poutě

5. července - Velehrad - sv. Cyril a Metoděj

28. září - Stará Boleslav - sv. Václav

 

Diecézní poutě

 1. února - Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu - katedrála Olomouc

5. května - Diecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci

5. června - Svatý Hostýn - Pouť kněží za vlastní posvěcení

 

 

Svěcení jáhnů a kněží

23. června - Svěcení jáhnů – katedrála

30. června - Svěcení kněží – katedrála

 

 

Pohyblivé liturgické dny

 

 1. prosince  -       1. neděle adventní

31.            prosince      -        svátek Svaté Rodiny

 1. ledna  -  svátek Křtu Páně
  14. února  -  Popeleční středa
 1. dubna  -  slavnost Zmrtvýchvstání Páně

10.            května         -        slavnost Nanebevstoupení Páně

 1. května -   slavnost Seslání Ducha Svatého
 1. května    -      svátek Ježíše Krista, nejvyššího kněze
 1. května    -      slavnost Nejsvětější Trojice

31. května - slavnost Těla a Krve Páně

 1. června - slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova
 1. listopadu - slavnost Ježíše Krista Krále

 

 

Prosebne dny

17.- 24. prosince - Příprava na vánoční svátky

31. prosince - Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku

1. ledna - Světový den modliteb za mír

17.- 25. ledna - Týden modliteb za jednotu křesťanů

11. února - Světový den nemocných

9. dubna - Den modliteb za počatý život

22. dubna - Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

11. května - Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého

6. května - Den modliteb za pronásledo­vané křesťany ve světě

24. května - Den modliteb za církev v Číně

21. října - Den modliteb za misie

 

 

 

Poutě na Svatém Hostýně:

18.

března -

Svatojosefská pouť mužů

28.

dubna -

Pouť hasičů (XXV.)

6.

května -

Pouť bohoslovců za povolání (XI.)

12.

května -

Pouť Radia Proglas a TV Noe

13.

května -

Pouť podnikatelů (XVI.)

20.

května -

Pouť včelařů (XVI.)

5.

června -

Pouť kněží za vlastní posvěcení

9.

června -

Pouť lékařů a zdravotníků VIII

12

srpna

Hlavní pouť

15.

srpna -

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

18.

srpna

Pouť pedagogů (X.)

19.

srpna

Orelská pouť

26.

srpna

Arcidiecézní pouť rodin s dětmi a dětská pouť na konci prázdnin Muklovská pouť (XXVI.)

1.

září

Muklovská pouť (XXVI.)

2.

září

Pouť členů Matice svatohostýnské

13.

14. října

Dušičková pouť

 Svatohubertská pouť (XX.)

 Děkovná pobožnost na konci roku Svatohubertská pouť (XX.)

 

20.

října

Svatohubertská pouť (XX.)

 

31.

prosince -

Děkovná pobožnost na konci roku

 

 

 

 

První pátky v měsíci:

Votivní mše je dovolena i bez účasti lidu:

 1. července, 3. srpna, 7. září a 5. října.

Votivní mše je dovolena jen s účastí lidu, uzná-li duchovní správce nebo celebrant, že je to s ohledem na účastníky bohoslužby skutečně žádoucí:

 1. ledna, 4. května, 1. června.

Votivní mše letos není dovolena:

 1. února, 2. března, 6. dubna, 2. listopadu.
 

 

 

Přehled významných dnů

Na přání České biskupské konference se připojuje k litur­gickému kalendáři tento přehled významných dnů, na které by se mělo pamatovat i v životě církevních společenství:

1. ledna

Světový den modliteb za mír

31. ledna

Světový den pomoci malomocných

11. února

Světový den nemocných

22. února

Celosvětový svátek skautek

21. března

Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace

25. března

Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti

7. dubna

Světový den zdraví

12. května

Mezinárodní den ošetřovatelek

13. května

Svátek matek

25. května

Mezinárodní den ztracených dětí

1. června

Mezinárodní den dětí

5. června

Světový den životního prostředí

26. června

Mezinárodní den boje proti narkomanii

8. září

Mezinárodní den gramotnosti

16. září

Den církevních škol

21. září

Mezinárodní den míru

26. září

Mezinárodní den neslyšících

1. října

Mezinárodní den hudby

16. října

Světový den výživy

13. listopadu Mezinárodní den nevidomých

17. listopadu

Mezinárodní den studentstva

19. listopadu Den Bible

1. prosince

Světový den boje proti AIDS

10. prosince

Den lidských práv - 182-

 

Modlitba ke smírné pobožnosti o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Nejsladší Ježíši, jemuž se za všechnu lásku odmě­ňuje lidská nevděčnost zapomínáním, lhostejností a pohrdáním, klečíme zde před tvým oltářem a chce­me ti zvláštní úctou nahrazovat tak velikou nevšímavost a křivdu, již tvé milující Srdce neustále od lidí zakouší.

Vzpomínáme, že i my jsme byli kdysi mezi těmi nehodnými, jsme proniknuti hlubokou lítostí, a pro­síme především pro sebe o tvé milosrdenství. Jsme ochotni dávat náhradou dobrovolné dostiučinění jak za vlastní hříchy, tak i za hříchy těch, kdo daleko zbloudili z cesty spásy a zatvrdili se v nevěře, nechtějí následovat tebe jako svého pastýře a vůdce, nebo se zpronevěřili křestnímu slibu, odhodili sladké jho tvé­ho zákona.

Umiňujeme si tedy, že dostiučiníme za všechny tyto viny a že se přičiníme zvláště o odstranění veš­keré nestoudnosti a nemravnosti v životě i v jednání, jimiž se činí nástrahy nevinným duším, znesvěcování

-186

svátečních dnů, hrozných rouhání proti tobě a svátým, tupení tvého náměstka na zemi a veškerého kněžstva, zanedbávání velebné Svátosti tvé lásky nebo jejího zneuctívání hroznými svatokrádežemi, konečně i ve­řejných hříchů národů, které se protiví právům Církve tebou založené a jejímu učitelskému úřadu. Kéž by­chom mohli smýt tyto zločiny svou vlastní krví!

Náhradou za urážky tvé božské cti podáváme ti dnes totéž dostiučinění, které jsi kdysi na kříži obě­toval svému Otci a které denně ochotně obnovuješ na oltářích, a spojujeme je s dostiučiněním Panny Marie, tvé Matky, všech svátých a zbožných věřících.

Upřímně slibujeme, že všechny hříchy své i hříchy jiných, stejně jako i všechny lhostejnosti ke tvé ne­smírné lásce chceme s tvou milostí odčiňovat pevnou vírou, mravným životem a svědomitým zachovává­ním přikázání tvého evangelia, zejména přikázání lásky.

Ze všech sil se také přičiníme, aby tě lidé již ne­uráželi a co nejhojněji tě následovali.

Přijmi od nás, nej dobrotivější Ježíši, na přímluvu blahoslavené Panny Smiřitelky tento dobrovolný závazek našeho smírného dostiučinění, dej nám veli­ký dar setrvání v dobrém, abychom tobě až do smrti věrně sloužili a jednou se všichni dostali do oné vlasti, kde s Otcem i Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků.

Amen.