Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hodiny náboženství 2017/2018

Náboženství na rok katechetický 2017-2018

   

 

– v době dovolených a prázdnin rodiče pamatujte na pravidelnou svátost smíření svých děti. Samozřejmě i všichni plánujeme dovolenou s možnosti účasti na Mši Svaté.        

 

 Na letošni září: Prihlaska do nabozenske vychovy na 2017/2018

 

 

Hodiny náboženství:

 

 

Příprava na první svaté přijímání:

Osobně po domluvě s rodiči kandidátu k prvnímu svatému přijímání.

 

 

 

 

 

 

boze-oko.png

 

 

Docházka do náboženství je povinna pro děti prvního a druhého stupně, jak též pro středoškoláky do 18. roku!

 

  V Katechismu katolické církve čteme: „Rodiče dostali z milosti svátosti manželství odpovědnost a výsadu evangelizovat své děti. Již od nejútlejšího věku jemají uvádět do tajemství víry, neboť jsou pro děti jejich prvními hlasateli. To se uskutečňuje již tehdy, když si členové rodiny pomáhají růst ve víře svědectvím křesťanského života podle evangelia. Rodinná katecheze předchází, doprovází a obohacuje jiné způsoby poučování ve víře. Rodiče mají poslání naučit děti modlit se, objevit v sobě povolání Božích dětí, mají se snažit, aby se děti již od útlého věku účastnili života církve. Farnost je pro křesťanskou rodinu eucharistickým společenstvím a srdcem liturgického života, je to výsadní místo katecheze dětí a rodičů. Rodiče mají právo zvolit pro své dítě školu, která odpovídá jejich přesvědčení.“ /2225;2226;2229/

 

 

 

 

 

nahoru

úvodní stránka